Όλες οι δημοσιεύσεις

1. Την 31/1/2014 ο Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. Ιωάννη Μπρά, υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης για το έτος 2014 με την εδρεύουσα στο Ηράκλειο εταιρεία με την επωνυμία SECURITA'S GROUP ASTERION INTERNATIONAL.

Στις 26 Ιουνίου 2020 το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος τόλμησε και ζήτησε τη διεξαγωγή πλήρους και ενδελεχούς ελέγχου νομιμότητας στη διαχείριση της έκτασης των «Λιπασμάτων» από το Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας.