ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΡΟΥ

2021-04-17

                                                                  Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

                                                                  Προς: 1. Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου

                                                                   Κοιν: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου

                                                                             2. Βουλευτές

                                                                             3. ΜΜΕ

                                                                             ΑΠ.ΕΞ. 27/2021

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΡΟΥ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε ΔΣ,

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί προς το παρόν ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα.

Την περίοδο 2017 - 2020 υπηρέτησα ως Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμενων.

Με την ανωτέρω ιδιότητά μου, θέτω υπόψιν σας τα εξής:

Πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα σας την προσπάθειά σας για την αναβάθμιση της ποιότητας του πολύπαθου περιβάλλοντος της Σύρου.

Με την ιδιότητα του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, τόλμησα να ασχοληθώ και εγώ με τα τεράστια και πέραν πάσης αμφιβολίας υπαρκτά περιβαλλοντικά ζητήματα του Λιμένα Σύρου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, πέτυχα να υλοποιήσω το μεγαλύτερο πρόγραμμα ναυαγιαιρέσεων στην ιστορία του ελληνικού κράτους, συμβασιοποιώντας 64 ναυαγιαιρέσεις σάπιων κουφαριών, που μόλυναν το θαλάσσιο περιβάλλον και υποβάθμιζαν την ποιότητα ζωής της ιστορικής Σαλαμίνας. Η πιο συγκινητική, αλλά και ταυτόχρονα επιμορφωτική στιγμή της προσπάθειας αυτής, υπήρξε η επαφή μου με συγγενείς αποβιωσάντων καρκινοπαθών, οι οποίοι μού κατέθεσαν σημαντικό αριθμό στοιχείων, από τα οποία πέραν πάσης αμφιβολίας προέκυπτε ότι οι παράνομες αμμοβολές και λοιπές παράνομες ναυπηγικές εργασίες, οι οποίες για δεκαετίες λάμβαναν χώρα στην Κυνόσουρα, είχαν οδηγήσει σε αύξηση των καρκινοπαθειών και μάλιστα κατά τους ισχυρισμούς των συγγενών ιδίως των γυναικολογικών καρκίνων. Η θλιβερή αυτή διαπίστωση των συνεπειών της πολυετούς αδιαφορίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτέλεσε κινητήριο δύναμη της προσπάθειάς μου.

Όταν άρχισα να δέχομαι τις πρώτες καταγγελίες, αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων των Ναυπηγείων Νεωρίου, το πρώτο πράγμα, που κέντρισε την έρευνά μου, ήταν η ύπαρξη Συλλόγου Καρκινοπαθών, ο οποίος μάλιστα παρίστατο στις συνεδριάσεις διαφόρων οργάνων για περιβαλλοντικά θέματα, σχετικά με τη λειτουργία των ναυπηγείων στο Νεώριο. Η σκέψη μου αμέσως πήγε στις δραματικές συνέπειες των παρανομιών της Κυνόσουρας στην υγεία των κατοίκων και αποφάσισα να ερευνήσω περαιτέρω την υπόθεση αυτή.

Την 17/3/2020 ως Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων προέβην σε ανακοίνωση αξιόποινων πράξεων [ΑΠ 6000/83/2020], εδραζόμενη σε δελτίο τύπου του Βουλευτή ΜΕΡΑ25 κ. Κ. Αρσένη, η οποία κατέληγε ως εξής: "Από τα αναφερόμενα στο ανωτέρω δελτίο τύπου αφενός συνάγεται η παράβαση του α. 28 ν. 1650/1986, αφετέρου γεννώνται υπόνοιες διάπραξης του ποινικού αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει για την υλοποίηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ειδικότερα για την καταβολή του κόστους απορρύπανσης του λιμένα Ερμούπολης Σύρου από τον υπαίτιο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τον ποινικό κολασμό παντός υπευθύνου για τα προαναφερόμενα ποινικά αδικήματα."

Την αμέσως επόμενη ημέρα, ήτοι την 18/3/2020, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης με έπαυσε με εκπρόθεσμη τροπολογία.

Μέχρι σήμερα αγνοείται η τύχη της αναγγελίας αξιόποινης πράξης, στην οποία προέβην ως Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

Η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και πρέπει και μπορεί να εφαρμοστεί στο Λιμένα Σύρου. Ωστοσο, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχει εφαρμοστεί, διότι οι αρμόδιοι κλείνουν τα μάτια.

Για τους παραπάνω λόγους, ως επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, δηλώνω την υποστήριξή μου στον αγώνα σας και παραμένω στην απεριόριστη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνδρομή τυχόν επιθυμείτε.

Εύχομαι ο αγώνας σας και ο αγώνας μας για μια περιβαλλοντικά βιώσιμη λειτουργία του Λιμένα Σύρου να μην αργήσει να ευοδωθεί.

Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Δικηγόρος - ΑΜ ΔΣΑ 24739