Το σημείο συνάντησης  των λιμανιών με την κοινωνία των πολιτών

Όλοι μαζί μπορούμε το καλύτερο. Μια ιστοσελίδα από πολίτες που απευθύνεται σε πολίτες.