Κάτι κινείται στην Ελευσίνα...Για να δούμε...

2020-04-03

Μαθαίνουμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας κ Α. Καμαρινάκης κάνει μια σοβαρή προσπάθεια να «σκουπίσει» τα ναυάγια της Ελευσίνας αζήμια για το Ελληνικό Δημόσιο...Ελπίζουμε η προσπάθεια του ναυάρχου να δικαιωθεί και θα την παρακαλουθούμε εκ του σύνεγγυς...