Η απορία του ψάλτη

Αληθεύει ότι πέντε από τους συλληφθέντες για το κύκλωμα του Πειραιά είναι υπάλληλοι της COSCO στη διακίνηση;