Η απορία του ψάλτη

2020-07-07
Αληθεύει ότι πέντε από τους συλληφθέντες για το κύκλωμα του Πειραιά είναι υπάλληλοι της COSCO στη διακίνηση;