ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

2020-04-04
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Β' 1111) η με αριθμό 125/2020 υπουργική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας κ Γ Γεραπετρίτη. Με την εν λόγω απόφαση, οι εργαζόμενοι του Εθνικού Τυπογραφείου υποχρεούνται να εργαστούν τα Σαββατοκύριακα 4-5 Απριλίου, 11-12 Απριλίου και 25-26 Απριλίου, καθώς επίσης και κατά τις επίσημες αργίες Μεγάλη Παρασκευή, Μέγα Σάββατο, Κυριακή Αναστάσεως και Δευτέρα του Πάσχα. Σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, η απασχόληση κατά τις μη εργάσιμες και εξαιρετέες ημέρες και κατά τις αργίες αμείβεται με επιπρόσθετη αμοιβή. Επομένως, είναι πρόδηλο ότι η απόφαση αυτή δημιουργεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία με ποινή ακυρότητας της απόφασης πρέπει να αναγράφεται σε αυτήν. Ωστόσο, στην εν λόγω απόφαση αναγράφεται ανακριβώς ότι από την έκδοσή της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Έχει εκδώσει μια άκυρη απόφαση ο Υπουργός Επικρατείας ή κάτι ετοιμάζουν με το μισθολόγιο του δημοσίου;