Τώρα που κλείσατε τη ΔΑΛ, ποιος θα ανελκύσει το ναυάγιο της Κέας κκ Πλακιωτάκη και Κυριαζόπουλε; Ή μήπως να ρωτήσουμε το ίδρυμα Ευγενίδη;

2020-04-24