Το Παρατηρητήριο ζητά τη διεξαγωγή ελέγχου στην ΟΛΠ ΑΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

2020-06-25

Διαβάστε ολόκληρο το αίτημα του Παρατηρητηρίου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εδώ: