The Drapetsona Papers (Μέρος 1ο)

2021-11-02

The Drapetsona Papers (Μέρος 1ο)

Η κείμενη νομοθεσία επιβάλλει στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να ασκούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, να ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, για θέματα για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Περαιτέρω, υποχρεούνται να αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, ήτοι καταστάσεις κατά τις οποίες αντικειμενικά επηρεάζεται η αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η πρόσφατη κρίση στους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ ανέδειξε, για ακόμα μια φορά, είτε πόσο απούσα ήταν από το θέμα η Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είτε πόσο αδύναμη ήταν να το διαχειριστεί. Η απουσία αυτή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οδήγησε το ΕΒΕΠ και άλλους παραγωγικούς φορείς του Πειραιά να ζητήσουν το αυτονόητο, δηλ. την πολιτική παρέμβαση του πλέον αρμόδιου Υπουργείου. Όμως, ουδεμία τέτοια παρέμβαση δημοσιοποιήθηκε.

Η απουσία του κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και του κ. Κων/νου Κατσαφάδου από το πρόβλημα άρχισε ήδη να γίνεται αισθητή και εντός ΝΔ: ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης, που προέβη σε δήλωση για τις συνέπειες της απεργίας στο εμπόριο, και όχι ο Υπουργός Ναυτιλίας !!!!! Είναι προφανές ότι, εάν σε κάθε παρόμοια περίπτωση, οι Υπουργοί απλά κοιτούν τον ουρανό, όπως διαφαίνεται να έγινε εν προκειμένω, οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για προσέλκυση επενδύσεων πάνε περίπατο: είναι αδύνατον η Κυβέρνηση να πείσει σοβαρούς επενδυτές για τις προθέσεις της, εάν αδυνατεί να συμβάλει στη διαμόρφωση κλίματος εργασιακής ηρεμίας σε χώρους υπερ-εντατικοποίησης της εργασίας, όπως είναι ο Σ.ΕΜΠΟ. Είναι εξάλλου βέβαιο ότι πολλά ενημερωτικά σημειώματα έφυγαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία από τα γραφεία του Συντάγματος προς το εξωτερικό, καταγράφοντας πως εγκαταλείφθηκε απολύτως μόνη στη διαχείριση του προβλήματος μια εταιρεία, από την οποία τόσο η ΝΔ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ προσδοκούν επενδύσεις 500+ εκατομμυρίων ΕΥΡΩ, ιδίως όταν η κρίση στις σχέσεις εργοδοσίας και εργαζομένων δημιουργήθηκε από ... νόμους, που δεν ψήφισε η COSCO, αλλά οι ελληνικές Κυβερνήσεις, όπως ακριβόλογα διατύπωσε δημόσια μόνο ο ΓΓ Μέρα25 κ. Γ. Βαρουφάκης.

Με βάση την προσωπική μου 5ετή εμπειρία σε υπεύθυνες θέσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η αποτελεσματική παρέμβαση σε τέτοιες κρίσεις απαιτεί την ικανότητα του πολιτικού προσώπου να κάνει την τομή, αποδεικνύοντας ότι κατανοεί το πρόβλημα και βρίσκει τις λύσεις. Σε απλά ελληνικά, ο εκάστοτε Υπουργός θα πρέπει να μπορεί να πάρει θέση στα προβλήματα, τη δικιά του θέση, και για να το κάνει αυτό απαιτείται να μην έχει αγκυλώσεις.

Με αυτά τα δεδομένα, ήταν αδύνατον να συμβάλει στη διαχείριση του προβλήματος ο κ. Κω/νος Κατσαφάδος. Κάθε μέρα δεχόμαστε όλο και περισσότερες πληροφορίες για έναν ακόμα συγγενή του, που εργάζεται στην COSCO. Με το σόι του βαθιά χωμένο στην COSCO, τί θέση να πάρει και ποιός από τους απεργούς να τον πιστέψει;

Τί συμβαίνει, όμως, με τον κ. Γιάννη Πλακιωτάκη;

Ο κ. Πλακιωτάκης είναι πολιτικά έμπειρος και έχει χρηματίσει και Πρόεδρος ΝΔ, ιδιότητα η οποία του διασφαλίζει ότι η επιθυμία του να μακροημερεύσει στο χαρτοφυλάκιο της Ναυτιλίας θα γίνει αποδεκτή. Άγραφος νόμος της ΝΔ γαρ...Μπορώ να παραθέσω μεγάλη λίστα θεμάτων, στα οποία ο κ. Πλακιωτάκης είτε δεν παίρνει θέση, είτε η άποψη, που εκφράζει δια των διοικητικών πράξεων, εκπροσωπεί περισσότερο την αγωνία του να ισορροπήσει μεταξύ αντικρουόμενων συμφερόντων, παρά την πολιτική του θέση στα ζητήματα της λιμενικής βιομηχανίας. Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής στα λιμάνια να είναι περισσότερο παραγωγικό το ... ΤΑΙΠΕΔ, παρά η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ισορροπιστική λογική της οποίας τελικά ουδεμία δύναμη της αγοράς απελευθερώνει και σε σοβαρά ζητήματα έχει παράξει έναν .... αχταρμά, που εγκυμονεί κινδύνους και για τα λιμάνια και για τους παράγοντες της αγοράς και για την ίδια τη χώρα.

Γιατί, λοιπόν, ένα έμπειρο πολιτικό στέλεχος προτιμά να ΜΗΝ κυβερνά, από το να κυβερνά;

Σε αυτό το ερώτημα θα αρχίσουμε τμηματικά να απαντάμε.

Η εταιρεία AMATIL SERVICES LIMITED ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1998.

Το 2003 500 μετοχές της εν λόγω εταιρείας περιήλθαν στην σημερινή σύζυγο του κ. Πλακιωτάκη από την εταιρεία APROPOS INVESTMENTS LTD, ενώ 500 ακόμα μετοχές της εν λόγω εταιρείας περιήλθαν στην ίδια από την ARBITER NOMINEES LTD. Μετοχές της συζύγου του κ. Πλακιωτάκη μεταβιβάστηκαν σε δυο (2) συγγενικά της πρόσωπα τo φθινόπωρο 2014 και το καλοκαίρι 2016.

Επομένως, η AMATIL SERVICES LIMITED είναι μια εταιρεία με μετόχους εξ αγχιστείας συγγενείς του κ. Γιάννη Πλακιωτάκη.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η AMATIL SERVICES LIMITED έχει σκοπό και τα κάτωθι:

α)την κατανομή ή διάθεση του προσωπικού της μέσω ενοικιαγοράς, πώλησης, ανταλλαγής ή κάθε άλλου τρόπου, προς εκείνους, που το έχουν ανάγκη

β)να διεξάγει εργασίες γενικού εμπορίου, περιλαμβανομένης της εμπορίας ορυκτών, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου

γ)να κατασκευάζει κάθε είδους οικοδομικές εργασίες, ως τέτοιων νοουμένων προφανώς και των λιμενικών έργων, και να εμπορεύεται κάθε είδους μηχανήματα, δεξαμενές και αγωγούς πετρέλαιου, ήτοι αντικείμενα που εγκαθίστανται σε λιμένες

δ)να διεξάγει παράκτιες και υπερπόντιες ναυτιλιακές εργασίες και ναυτιλιακές, χερσαίες και εναέριες μεταφορές εμπορευμάτων, φορτίων, επιβατών, ταχυδρομείου και προσωπικών αντικειμένων σε ολόκληρο τον κόσμο και προς το σκοπό αυτό να αποκτά, κατέχει, ναυλώνει, υποναυλώνει ή διαχειρίζεται πλοία, οχήματα και αεροπλάνα και ενεργεί ως ναυλομεσίτης, πράκτορας, τροφοδότης ή προμηθευτής πλοίων και αεροπλάνων

Είναι πρόδηλο από τα παραπάνω ότι η AMATIL SERVICES LIMITED έχει καταστατικό σκοπό την κατανομή ή διάθεση προσωπικού σε τρίτους, δηλαδή δραστηριότητα, που προσομοιάζει με εκείνη των υπεργολάβων της D-PORT στους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ.

Επιπρόσθετα, είναι δυνητικός πελάτης φορέων διαχείρισης λιμένων ανά τον κόσμο, προφανώς περιλαμβανομένης και της Ελλάδας. Σε απλά ελληνικά αυτό σημαίνει, ότι η εταιρεία των εξ αγχιστείας συγγενών του κ. Πλακιωτάκη, δυνητικά θα μπορούσε να επιδιώξει εμπορική συνεργασία με ελληνικούς φορείς διαχείρισης λιμένων, χωρίς από αυτούς να μπορεί να αποκλειστεί η COSCO ή η κοινοπραξία, που διαχειρίζεται το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, αποτελεί δυνητικό συνεργάτη οποιουδήποτε Έλληνα εφοπλιστή, ήτοι επιχειρηματία εποπτευόμενου από τον κ. Πλακωτάκη.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι ο κ. Πλακιωτάκης υπέγραψε διοικητικές πράξεις, που αφορούσαν σε συναλλαγές του Ελληνικού Δημοσίου με την AMATIL SERVICES LIMITED. Επίσης, δεν περιήλθαν σε γνώση μας στοιχεία για συναλλαγές της εταιρείας AMATIL SERVICES LITD με ελληνικούς λιμένες ή Ελληνες εφοπλιστές. Ωστόσο, οι καταστατικοί της σκοποί την καθιστούν δυνητικό πελάτη οποιουδήποτε ελληνικού λιμένα και οποιουδήποτε Έλληνα εφοπλιστή.

Ρωτάμε, λοιπόν, δημόσια: εμπιστεύεστε ένα πρόσωπο με τέτοια επιχειρηματικά συμφέροντα στο εξ αγχιστείας συγγενικό του περιβάλλον να διαχειριστεί με την απαιτούμενη ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα τα θέματα της ελληνικής ναυτιλίας;

(Τέλος 1ου μέρους)