Συνέντευξη επικεφαλής Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Δ. Μπακόπουλου στην ιστοσελίδα militaire.gr