ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ: ΤΟ ΥΝΑΝΠ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΟΛΠ ΑΕ

2020-05-21

Η κ. Παναγιώτα Σοφίου είναι ιδρυτικό μέλος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας. 

Η κ. Παναγιώτα Σοφίου, θεωρώντας ότι υπάρχει πράγματι Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο εποπτεύει τους ιδιωτικοποιημένους λιμένες, κατήγγειλε στη ΓΓ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων μεταξύ άλλων παράνομες χρεώσεις της ΟΛΠ ΑΕ σε βάρος της. 

Σύμφωνα με το α. 62 παρ. 3 περ. γ ΠΔ 13/2018 με τίτλο "Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής" στη Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής της εν λόγω ΓΓ λειτουργεί Τμήμα Εποπτείας, Λειτουργίας και Διοίκησης Λιμένων, το οποίο, μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο και για "[τ]η[ν] εποπτεία των Φορέων Διοίκησης Λιμένων αρμοδιότητας Υπουργείου, [τ]η[ν] παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και εποπτευόμενων Λιμενικών Ταμείων της χώρας και [τ]η[ν] συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων."

Στις 6-5-2020 η Γενική Διευθύντρια Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Ευτυχία Λιανού - Πανάγου (ο σύζυγος της οποίας διαθέτει εταιρεία παροχής υπηρεσιών, η δραστηριοποίηση της οποίας εντός Λιμένα Πειραιά εξαρτάται από την ΟΛΠ ΑΕ) απήντησε στις καταγγελίες της κ. Σοφίου τα εξής:


Αφήνουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι η κ. Ευτυχία Λιανού - Πανάγου παραπέμπει για θέματα ναυαγίων στην καταργημένη Δημόσια Αρχή Λιμένων και εστιάζουμε στο γεγονός ότι, αναφορικά με το ζήτημα της παράνομης χρέωσης λιμενικών τελών από οργανισμό λιμένα, η εν λόγω Γενική Διευθύντρια "ενημερώνει" καταγγέλοντα πολίτη ότι :


Η κ. Παναγιώτα Σοφίου βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κατάσταση: κατήγγειλε παράνομη επιβολή λιμενικών τελών σε υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου αρμόδια για την εποπτεία της λειτουργίας των οργανισμών λιμένων και, αντί διερεύνησης της καταγγελίας της, έλαβε απάντηση ότι ο καταγγελλόμενος οργανισμός δικαιούται να επιβάλει λιμενικά τέλη, χωρίς η εν λόγω αρμόδια οργανική μονάδα να προβαίνει, ως έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, και στον έλεγχο της ορθότητας επιβολής των λιμενικών τελών στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Η κ. Παναγιώτα Σοφίου επισήμανε εγγράφως τις εποπτικές αρμοδιότητες της εν λόγω οργανικής μονάδας και έλαβε την κάτωθι απάντηση:


με την οποία η Διοίκηση απλά παραπέμπει στην προηγούμενη άρνησή της να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. 

Δεδομένου ότι για την εν λόγω υπόθεση υφίσταται ήδη ποινική διερεύνηση σε εξέλιξη, το Παρατηρητήριο θα περιμένει για εύλογο και μόνο χρόνο από τον κ. Βαγγέλη Κυριαζόπουλο να επισημάνει στους υφισταμένους του να ασκήσουν τις εποπτικές τους αρμοδιότητες...Αν αυτό δε συμβεί, το Παρατηρητήριο θα κάνει τη δουλειά του...