ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: Η COSCO ΖΗΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΛΠ ΠΡΙΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2020-11-25

                                                              Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

                          Προς: 1. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού

                                      2. Γραφείο κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

                                      3. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

                                       4. Ρ.Α.Λ.

                              Κοιν: 1. Βουλευτές

                                         2. ΜΜΕ

                                         ΑΠ.ΕΞ. 15/2020

ΘΕΜΑ: Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος καταγγέλλει σκάνδαλο σε εξέλιξη:

Η COSCO ZHTA TH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ 16% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΕ Πρωθυπουργέ της Ελλάδας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Αξιότιμοι κκ Βουλευτές

Αξιότιμη κ. Πρόεδρε Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε Ρ.Α.Λ.

Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος είναι -προς το παρόν- ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπούς μεταξύ άλλων την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, τίθενται υπόψιν Σας τα εξής, αναφορικά με ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη, το οποίο έχετε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να αποτρέψετε:

Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος αποκαλύπτει, συνημμένα στην παρούσα καταγγελία του, την με ημερομηνία 23-11-2020 επιστολή της COSCO SHIPPING HONG KONG, με την οποία επιρρίπτει βαριές ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο για την μέχρι σήμερα αποτυχία υλοποίησης των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, τις οποίες η εν λόγω κινέζικη εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ολοκληρώσει το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο 2021.

Συγκεκριμένα:

H αιτιολογική έκθεση του ν. 4404/2016, με τον οποίο κυρώθηκε με υπερ-κομματική πλειοψηφία η νέα σύμβαση παραχώρησης ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την ιδιωτικοποιημένη ΟΛΠ ΑΕ, κατέστησε σαφές ότι η μεταβίβαση ποσοστού 67% των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ στην αγοράστρια COSCO SHIPPING θα γίνει σε δυο (2) στάδια. Αρχικά, μεταβιβάστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ποσοστό 51% των μετοχών και ΜΕΤΑ την υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων θα γινόταν και η μεταβίβαση του απολειπόμενου 16%. Η αγοράστρια COSCO SHIPPING είχε στη διάθεσή της πέντε (5) έτη από τη μεταβίβαση των μετοχών, ήτοι μια χρονική περίοδο με σημείο εκκίνησης τον Αύγουστο 2016 και λήξης τον Αύγουστο 2021, προκειμένου να ολοκληρώσει τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις, με θεσμικές διευκολύνσεις, που άγγιζαν τα όρια της αντισυνταγματικότητας, όπως ο Ανεξάρτητος Μηχανικός και η εκτέλεση λιμενικών έργων με πλήρη υποκατάσταση ιδιωτών στο ρόλο των πολεοδομικών Αρχών της χώρας.

Η μεθοδολογία, με την οποία η COSCO SHIPPING επέλεξε να διαχειριστεί την προθεσμία υλοποίησης των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, με είχε απασχολήσει και ως Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι εταιρεία, στην οποία ανατέθηκε η σύνταξη των μελετών υλοποίησης των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, ελέγχεται από εξ αγχιστείας συγγενείς και συγκεκριμένα γαμβρούς εργολάβου, που ανέλαβε να υλοποιήσει την μεγαλύτερη από αυτές.

Είχε καταστεί σαφές σε εμένα με την ιδιότητα του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων ότι οι Υποχρεωτικές Επενδύσεις καθυστερούσαν σημαντικά, διότι ουσιώδη στάδια της διαδικασίας υλοποίησής τους έπρεπε οπωσδήποτε να ανατεθούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία ουδείς από την πλευρά του ΟΛΠ αντικατέστησε, παρά το γεγονός ότι οι κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές αδυνατούσαν να εγκρίνουν ως νόμιμα τα πεπραγμένα τους.

Όταν πλέον διαπίστωσα ότι διαφημιστική εταιρεία με πενιχρό μετοχικό κεφάλαιο έφτασε στο σημείο να πιστοποιείται από στελέχη της ΟΛΠ ΑΕ ως έχουσα υλοποιήσει κατασκευή λιμενικού έργου αξίας 550.000 ΕΥΡΩ, ήτοι έργου για το οποίο δε διέθετε κεφάλαια αγοράς ούτε του ... τσιμέντου, έστειλα τα στοιχεία με ονόματα και διευθύνσεις στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Η συνημμένη στο παρόν επιστολή θέτει στο Ελληνικό Δημόσιο προθεσμία, για να συμφωνήσει, ότι, εντός μόλις δυο (2) μηνών, οι απολειπόμενες μετοχές θα μεταβιβαστούν, ωσάν οι Υποχρεωτικές Επενδύσεις να είχαν υλοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι και η ίδια η COSCO SHIPPING συνομολογεί ότι πράγματι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ !!!!!

Αποπειρώμενη να αιτιολογήσει το αίτημά της, η νέα ιδιοκτήτρια της ΟΛΠ ΑΕ επιρρίπτει πλήρως τις ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο.

Δε φταίνε οι μελετητές, που συνέγραψαν την ΜΠΕ (πρόκειται για τους εξ αγχιστείας συγγενείς του εργολάβου, που υλοποιεί έργο περιλαμβανόμενο σε αυτήν!), φταίει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έκρινε το περιεχόμενό της ανεπαρκές και δεν την ενέκρινε. Ο μελετητής, όμως, δεν αντικαταστάθηκε από την ΟΛΠ ΑΕ. Παρέμεινε ίδιος...και τώρα φταίνε τα Υπουργεία...

Δε φταίνε οι μελετητές του έργου του Προβλήτα Κρουαζιέρας (πρόκειται για τους εξ αγχιστείας συγγενείς του εργολάβου, που το υλοποιεί), αλλά ο Δήμος Πειραιά που δεν εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη. Ο μελετητής, όμως, δεν αντικαταστάθηκε από την ΟΛΠ ΑΕ. Παρέμεινε ίδιος...και τώρα φταίνε οι Δήμαρχοι...

Δε φταίνε σε τίποτα οι εργολάβοι και οι διευθυντές τεχνικών έργων, που ξεκίνησαν βυθοκορήσεις σε ένα μολυσμένο πυθμένα...φταίει για όλα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι εργολάβοι, όμως, και οι διευθυντές δεν άλλαξαν...και τώρα φταίνε τα Δικαστήρια...

Ωστόσο, όταν η COSCO SHIPPING συμμετείχε στο διαγωνισμό αγοράς της ΟΛΠ ΑΕ, ουδείς της υποσχέθηκε ότι θα επενδύσει σε μια χώρα, στην οποία γίνεται όχι αυτό, που υποδεικνύουν οι κρατικές αρχές, αλλά αυτό που υποδεικνύουν οι γαμβροί του εργολάβου, όπως ακριβώς το υποδεικνύουν και όποτε το υποδεικνύουν. Ούτε και της υποσχέθηκε κανείς ότι προσήλθε στη χώρα του εργολάβου και των γαμπρών του και όχι σε μια ευνομούμενη πολιτεία με διοικητικές και δικαστικές αρχές.

Σε μείζονος σημασίας ιδιωτικοποιήσεις, όπως του λιμένα Πειραιά, ήτοι του μεγαλύτερου λιμένα της Μεσογείου, είναι πιθανό να προκύψουν καθυστερήσεις. Για τις καθυστερήσεις αυτές, στη σύμβαση παραχώρησης, που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016, έχει διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο παρέχει ελαστικά χρονικά περιθώρια συμμόρφωσης του επενδυτή, επιβάλλει ήπιας κλιμάκωσης ποινικές ρήτρες, όταν αυτά εξαντληθούν, και μόνο σε ακραίες περιπτώσεις οδηγεί στην έκπτωσή του. Ακόμα και τότε υπάρχει πάντοτε διαθέσιμη η απλούστατη λύση της παράτασης των συμβατικών προθεσμιών: εάν η COSCO SHIPPING, ο εργολάβος και οι ... γαμβροί του ΔΕΝ προλαβαίνουν να υλοποιήσουν Υποχρεωτική Επένδυση εντός της ταχθείσας συμβατικής προθεσμίας, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, η τελευταία δύναται υπό προϋποθέσεις να παραταθεί με ταυτόχρονη παράταση και της προθεσμίας μεταβίβασης του απολειπόμενου 16% των μετοχών.

Μεταβίβαση των απολειπόμενων μετοχών ΧΩΡΙΣ να έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων δεν αποτελεί απλά σκάνδαλο και κουκούλωμα συμφερόντων, αποτελεί πλήρη ανατροπή της διαδικασίας επιλογής της COSCO ως αγοραστή, επάγεται απαγορευμένη τροποποίηση των όρων της διαδικασίας αυτής και κατά συνέπεια απαγορευμένη κρατική βοήθεια και τελικά επιφέρει ζημία για τον εξής απλό λόγο, τον οποίο δύναμαι να επιβεβαιώσω ενόρκως με την ιδιότητα του Νομικού Συμβούλου, που συμμετείχε στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του λιμένα Πειραιά: εάν οι επενδυτές γνώριζαν ότι οποτεδήποτε μπορούν να απαλλαγούν από τη σύνδεση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων με τη μεταβίβαση των μετοχών, είναι βέβαιο ότι θα υπήρχαν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι και θα επιτυγχανόταν μεγαλύτερο τίμημα, διατιθέμενο υπέρ της απομείωσης του ελληνικού χρέους. Επομένως, η απαλλαγή της COSCO SHIPPING από την υποχρέωση υλοποίησης των Υποχρεωτικών Επενδύσεων ΠΡΙΝ τη μεταβίβαση των μετοχών απολήγει σε γιγαντιαία ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, διότι της χορηγεί άνευ τιμήματος ένα προνόμιο, το οποίο ουδέποτε αγόρασε.

Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος απευθύνει δημόσια έκκληση αποτροπής αυτού του σκανδάλου.

Το παρόν κοινοποιείται:

α)στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διότι ο υπογράφων τη συνημμένη επιστολή, με την οποία ζητά την απαλλαγή της COSCO SHIPPING από τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις, είναι ταυτοχρόνως και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ, ήτοι της άμεσα ωφελούμενης από τις επενδύσεις αυτές

β)στη Ρ.Α.Λ., προκειμένου να ελέγξει, εάν από το περιεχόμενο της επιστολής αυτής προκύπτουν συμβατικές παραβάσεις της COSCO SHIPPING.

Διατελών μετά τιμής

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Ολόκληρο το pdf εδώ: