ΠΟΙΟΣ ΑΣΚΕΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ;

2021-03-01
                                                                                                             Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021

                                                                                                             Προς: κ. Υπουργό Οικονομικών

                                                                                                             Κοιν:1. Βουλευτές 

                                                                                                                       2. ΜΜΕ

                                                                                                          ΑΠ.ΕΞ: 22/2021 

 ΘΕΜΑ: Ποιός ασκεί τελωνειακό έλεγχο στο λιμάνι του Πειραιά κ. Υπουργέ;

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Οικονομικών,


Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί προς το παρόν ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα.


Με την ανωτέρω ιδιότητά μου θέτω υπόψιν σας τα εξής:


Την 25/2/2021 το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος αποκάλυψε ότι, με την Υπουργική Απόφαση ΔΤΔ A 1080981 ΕΞ 2016, το ωράριο λειτουργίας των τελωνειακών αρχών, που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή τελωνειακών ελέγχων στο λιμένα Πειραιά, περιορίστηκε μεταξύ 07.30 π.μ και 19.00 μμ.


Εύλογα θα ανέμενε κανείς ότι η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι του Πειραιά θα σταματούσε κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, ήτοι κατά το χρόνο που το Ελληνικό Δημόσιο ΔΕΝ διενεργεί τελεωνειακούς ελέγχους.


Ωστόσο, όπως παραθέτουμε αναλυτικά στη συνημμένη καταγγελία του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ φορτηγά ικανά να μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια μπαινοβγαίνουν στο ΣΤΑΘΜΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ του λιμένα Πειραιά και μάλιστα με ένταση και συχνότητα τέτοια, ώστε να σχηματιστεί, κατόπιν ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ποινική δικογραφία για ηχορύπανση !!!!!


Περαιτέρω, αυτό, που αποτέλεσε πραγματική έκπληξη για εμάς, ήταν ότι το Ελληνικό Δημόσιο φέρεται να έχει επιτρέψει στην κινέζικη COSCO να ασκεί καθήκοντα και εξουσίες τελωνειακής αρχής, όταν τα αρμόδια τελωνεία ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ. Σε απλά ελληνικά, αυτό σημαίνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο φέρεται να αναμένει η κινέζικη COSCO να ασκήσει τελωνειακό έλεγχο σε κινέζικα προϊόντα, τα οποία διακινούνται σε ένα λιμάνι υπό τη διαχείριση κινέζικου φορέα διαχείρισης !!!!!


Αξιότιμε κ. Υπουργέ Οικονομικών,


Μετά από όλα τα παραπάνω δεν αποτέλεσε έκπληξη το όργιο λαθρεμπορίας κινέζικων προϊόντων, το οποίο στήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά και περιγράφεται σε επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρατίθεται αναλυτικά στη συνημμένη καταγγελία του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος.


Αποτέλεσε, όμως, οδυνηρή έκπληξη το γεγονός ότι οι κοινοτικές αρχές ζητούν από τα ελληνικά τελωνεία, ήτοι από τους φορολογούμενους, να πληρώσουν τα 200 εκατ. ΕΥΡΩ των κοινοτικών εσόδων, που απωλέσθηκαν εξαιτίας της ανικανότητας διεξαγωγής προσήκοντος τελωνειακού ελέγχου στο λιμάνι του Πειραιά.


Για όλους τους παραπάνω λόγους και όσους περιλαμβάνονται αναλυτικά στη συνημμένη καταγγελία του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, ζητάμε:


α. να ανακληθεί άμεσα οποιαδήποτε δυνατότητα της κινέζικης COSCO να ασκεί τελωνειακές αρμοδιότητες στο λιμένα Πειραιά για οποιαδήποτε αιτία


β. να διερευνηθεί πλήρως εάν τυχόν η απώλεια κοινοτικών εσόδων ύψους 200 εκατ. ΕΥΡΩ εξαιτίας πλημμελών τελωνειακών ελέγχων δεν οφείλεται στις ελληνικές τελωνειακές αρχές αλλά ενδεχομένως στην κινέζικη COSCO


γ. να διερευνηθεί εάν τυχόν υπήρξε απώλεια εθνικών και κοινοτικών εσόδων και από την άσκηση τελωνειακών αρμοδιοτήτων στο λιμάνι του Πειραιά από την κινέζικη COSCO.


Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Δικηγόρος - ΑΜ ΔΣΑ 24739

Ολόκληρα τα αρχεία εδώ: