Ποιοι και σε ποιους δεσμεύτηκαν να κλείσει η ΔΑΛ;(1)