Ποιοι και σε ποιους δεσμεύτηκαν να κλείσει η ΔΑΛ; (3)