ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ COSCO;

2021-03-08

                                        Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021

                   Προς: 1. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (και δι' αυτού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής)

                      2. Πρόεδρο Εθνικής Αρχή Διαφάνειας (και δι'αυτού στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής)

                               3.Πρόεδρο Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (και δι'αυτού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής)

                          4. Δ/ντα Σύμβουλο ΤΑΙΠΕΔ (και δι'αυτού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑΙΠΕΔ)

                     Κοιν: 1. ΝΕΕ

                                2. ΕΒΕΠ

                                3. ΒΕΠ

                                4. ΣΕΝΑΒΙ

                                5. ΣΕΕΝ

                                6. ΕΕΝΜΑ

                                7. ΔΝΕ

                                8. Υπερταμείο

                                9. Βουλευτές

                                10. ΜΜΕ

                               ΑΠ.ΕΞ. 25/2021

ΘΕΜΑ: Αίτημα διεξαγωγής ελέγχου στην ΟΛΠ ΑΕ αναφορικά με πιθανή παραβίαση ν. 3556/2007

Αξιότιμη κ. Πρόεδρε Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

Αξιότιμε κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε ΤΑΙΠΕΔ,

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί προς το παρόν ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα.

Την περίοδο 2017 - 2020 υπηρέτησα ως Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμενων.

Με την ανωτέρω ιδιότητά μου θέτω υπόψιν σας και δι' υμών και στα μέλη των αντίστοιχων Διοικητικών Συμβουλίων τα εξής:

1. Επειδή σύμφωνα με το 4 παρ. 2 ν. 3556/2007:

"η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν."

2. Επειδή σύμφωνα με το α. 5 παρ. 6 ν. 3556/2007:

"Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τουλάχιστον:

(α) αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις,

(β) περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, και

(γ) προκειμένου για εκδότες μετοχών, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων."

3. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση έλαβαν χώρα τα εξής:

3Α. Τον Αύγουστο 2016 οι μετοχές της ΟΛΠ ΑΕ περιήλθαν κατά 51% στην China COSCO Shipping Corporation Limited.

Ποσοστό 23% αυτών παρέμεινε στο ΤΑΙΠΕΔ και ποσοστό 26% αυτών παραμένει σε λοιπούς μετόχους.

3Β. Τόσο η εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία με την επωνυμία ΟΛΠ ΑΕ, όσο και η China COSCO Shipping Corporation Limited ανέλαβαν τη συμβατική υποχρέωση (σύμφωνα με το ν. 4404/2016) να υλοποιήσουν στο λιμένα Πειραιά υποχρεωτικές επενδύσεις αξίας σχεδόν 295 εκατ. ΕΥΡΩ το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο 2021.

Κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο ν. 4404/2016, εάν η εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία με την επωνυμία ΟΛΠ ΑΕ υλοποιήσει σωστά και στην ώρα τους (ήτοι το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο 2021) ΟΛΕΣ τις προαναφερόμενες υποχρεωτικές επενδύσεις, τότε και μόνο τότε η China COSCO Shipping Corporation Limited δικαιούται να αποκτήσει επιπλέον 16% των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ. Όμως, εάν αποτύχει να το πράξει, τότε όχι μόνο δε δικαιούται να αποκτήσει το απολειπόμενο 16% των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ, αλλά εκτίθενται σε σοβαρές συμβατικές κυρώσεις τόσο η ΟΛΠ ΑΕ, όσο και η China COSCO Shipping Corporation Limited.

3Γ. Την 23/11/2020 ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ απέστειλε προς τα Υπουργεία Οικονομικών (Υπουργός κ. Χρήστος Σταϊκούρας) και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υπουργός κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης), καθώς και προς το ΤΑΙΠΕΔ επιστολή, από την οποία πέραν πάσης αμφιβολίας συνάγεται ότι τόσο η ΟΛΠ ΑΕ όσο και δυο (2) μόνο από τους μετόχους της (ήτοι η China COSCO Shipping Corporation Limited και το ΤΑΙΠΕΔ) γνωρίζουν ήδη από το έτος 2018 ότι υφίστανται τουλάχιστον σοβαρές αμφιβολίες για την πραγματική δυνατότητα της ΟΛΠ ΑΕ να υλοποιήσει ΟΛΕΣ τις υποχρεωτικές επενδύσεις σωστά και στην ώρα τους.

Συγκεκριμένα:

-απο την ανωτέρω επιστολή συνάγεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ΟΛΠ ΑΕ και δυο (2) μόνο από τους μετόχους της (ήτοι η China COSCO Shipping Corporation Limited και το ΤΑΙΠΕΔ) γνωρίζουν τις σοβαρές καθυστερήσεις, που προέκυψαν στην λήψη των αναγκαίων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, τουλάχιστον από την 28/11/2018, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την αρμόδια Γενική Γραμματέα κ. Μπαριτάκη και συνεργάτιδα του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φάμελλου. Στην εν λόγω συνάντηση οι εκπρόσωποι της ΟΛΠ ΑΕ ενημερώθηκαν ότι δεν πρόκειται να εκδοθούν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για τρεις (3) υποχρεωτικές επενδύσεις. Δε χρειάζεται να είναι κανείς πολιτικός μηχανικός, για να κατανοήσει ότι λιμενικά έργα αξίας σχεδόν 295 εκατ. ΕΥΡΩ ήταν αδύνατον να υλοποιηθούν ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο 2021, όταν τέλη Νοεμβρίου 2018 δεν έχουν εκδοθεί ούτε καν οι αναγκαίες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

-στην ανωτέρω επιστολή - η οποία σας αποστέλλεται για δεύτερη φορά συνημμένη στο με αριθμό πρωτοκόλλου 15/2020 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος - έχει περιληφθεί αναλυτικός πίνακας πέντε (5) συναντήσεων στελεχών της ΟΛΠ ΑΕ και της COSCO με το ΤΑΙΠΕΔ, οι οποίες έλαβαν χώρα μεταξύ Μαϊου και Σεπτεμβρίου 2019 με αντικείμενο τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι ομοίως πρόδηλο ότι, όταν δυο (2) μόλις χρόνια πριν την εκπνοή της προθεσμίας υλοποίησης λιμενικών έργων αξίας σχεδόν 295 εκατ. ΕΥΡΩ (η οποία λήγει τον Αύγουστο 2021), η ΟΛΠ ΑΕ και το ΤΑΙΠΕΔ εξακολουθούν να συνομολογούν και να συζητούν για τις καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης των έργων αυτών, τότε ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΩΝ είναι σχεδόν αδύνατον να ολοκληρωθεί στην ώρα τους.

Το αποτέλεσμα των καθυστερήσεων αυτών περιγράφεται ανάγλυφα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ ΑΕ κατά λέξει ως εξής:

-"On the 23rd April 2019 the Purchaser submitted to the Fund an Invitation requesting the extrajudicial amicable settlement for the immediate execution of Closing II on the grounds of the Seller's contractual obligation to waive Purchaser's obligation to complete Capex I in the agreed period due to the serious delays and implications regarding its implementation for reasons falling outside the responsibility, both of Purchaser and Piraeus Port Authority SA (PPA)"

-"Nevertheless, since our last agreement for extension, further delays of the implementation of our investment program occurred...Consequently, non fulfilment of Conditions II 4.1. (b), which was set as a condition for Closing II in favour of the HR on behalf of which you have been assigned to execute the transfer of the majority shareholding of PPA, is due to the actions and omissions (described in the Invitation as well as hereinafter) of the HR itself and hence fall within your responsibility."

-"Hence, for all the reasons described in detail herein and explicitly mentioned in the Invitation, whereas it is undoubtfully proven that the Enhancement Completion Default shall have been caused due to circumstances beyond any control of PPA SA or the control of its majority shareholder, such as (among other) a material delay in the issuance of necessary licenses or permits and serious delays due to just implications".

4. Επειδή από τις παραπάνω εκτεταμένες αναφορές, τις οποίες υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ, αν δεν καθίσταται απολύτως βέβαιο ότι η ΟΛΠ ΑΕ και η China COSCO Shipping Corporation Limited ΔΕΝ θα υλοποιήσουν το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο 2021 ΟΛΕΣ τις υποχρεωτικές επενδύσεις στο λιμένα Πειραιά αξίας σχεδόν 295 εκατ. ΕΥΡΩ, καθίσταται οπωσδήποτε εξαιρετικά αμφίβολο.

Επειδή η τουλάχιστον σοβαρά πιθανολογούμενη από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ ΑΕ αποτυχία τόσο της τελευταίας, όσο και της China Cosco Shipping Corporation, να υλοποιήσουν επενδύσεις σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό λιμάνι τις εκθέτει σε κινδύνους επιβολής συμβατικών κυρώσεων, καθώς και στα κόστη τυχόν εξω-δικαστικής, διαιτητικής ή και δικαστικής αντιδικίας με την Κυβέρνηση ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή η τουλάχιστον σοβαρά πιθανολογούμενη από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ ΑΕ αποτυχία τόσο της τελευταίας, όσο και της China Cosco Shipping Corporation, να υλοποιήσουν επενδύσεις σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό λιμάνι θέτει εν αμφιβόλω τη μεταβίβαση του απολειπόμενου ποσοστού 16% της ΟΛΠ ΑΕ στην China Cosco Shipping Corporation, διότι, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου 45872/27-11-2020 έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ, απαραίτητο δικαιολογητικό για τη μεταβίβαση αυτή αποτελεί βεβαίωση του Ανεξάρτητου Μηχανικού ότι οι επενδυσεις αυτές έχουν ολοκληρωθεί. Όμως, ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ με την αναλυτικά αναφερόμενη παραπάνω επιστολή του έχει τουλάχιστον καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, εάν δεν έχει αποκλείσει εντελώς, τη δυνατότητα έκδοσης μιας τέτοιας βεβαίωσης.

Επειδή το γεγονός ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ συνομολογεί με την υπογραφή του, εάν όχι την βέβαιη αποτυχία, οπωσδήποτε την σοβαρά πιθανολογούμενη από τον ίδιο αποτυχία των επενδυτικών υποχρεώσεων της China Cosco Shipping Corporation και σε κάθε περίπτωση τον εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδύσεων αυτών, αποτελεί κίνδυνο και αβεβαιότητα, για τα οποία η ΟΛΠ ΑΕ και η China Cosco Shipping Corporation υποχρεούνταν να ενημερώσουν το επενδυτικό κοινό, με αντίστοιχες αναφορές τόσο στην ετήσια, όσο και στην εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Επειδή όλα τα παραπάνω δεν προέκυψαν ως κεραυνός εν αιθρία, αλλά αποτελούν το αποτέλεσμα καθυστερήσεων, που υφίστανται και κατέστησαν γνωστές σε δυο (2) μόνο από τους μετόχους της ΟΛΠ ΑΕ (ήτοι China COSCO Shipping Corporation Limited και ΤΑΙΠΕΔ), τουλάχιστον από το Νοέμβριο 2018.

Επειδή τίποτα από τα παραπάνω δεν περιλαμβάνεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 'α εξαμήνου 2019, ούτε στην εξαμηνιαία έκθεση α' εξαμήνου 2020 [αποστέλλονται συνημμένες].

Επειδή όχι μόνο τίποτα από τα παραπάνω δεν περιλαμβάνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση 2019, ούτε στην ετήσια οικονομική έκθεση 2020 [αποστέλλονται συνημμένες], αλλά το περιεχόμενό τους είναι διθυραμβικό, κυριολεκτικά ωσάν να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις καθυστερήσεις των υποχρεωτικών επενδύσεων, τις οποίες είναι σαφές ότι κάποιοι επιδιώκουν να κρατήσουν μακρυά από το επενδυτικό κοινό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να διαβάζει κανείς στον πρόλογο των οικονομικών εκθέσεων της ΟΛΠ ΑΕ ότι αυτές είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, που επιβάλλει ο ν. 3556/2007, αλλά τα στοιχεία, που αφορούν στις καθυστερήσεις υλοποίησης των υποχρεωτικών επενδύσεων, να διακινούνται εν κρυπτώ σε συναντήσεις και επιστολές ΧΩΡΙΣ να αποτυπώνονται στις επίσημες οικονομικές εκθέσεις.

Συγκεκριμένα:

-στη σελ. 89 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 2019 περιγράφεται συνοπτικά το περιεχόμενο της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ ΑΕ, που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016. Λάμπει δια της απουσίας της οποιαδήποτε αναφορά στην υποχρέωση της ΟΛΠ ΑΕ να έχει ολοκληρώσει λιμενικά έργα αξίας σχεδόν 295 εκατ. ΕΥΡΩ το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο 2021, ενώ δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στις ηδη γνωστές από το Νοέμβριο 2018 καθυστερήσεις

-στη σελ. 122 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 2019 αναγράφονται τα εξής κατά λέξει:

"Υποχρεώσεις επενδύσεων βάση σύμβασης παραχώρησης : Με βάση την σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε την 24η Ιουνίου 2016 μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου απορρέει η υποχρέωση για επενδύσεις σε έργα εντός του Λιμένα για την επόμενη πενταετία ύψους ποσού € 293,8 εκατ. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχουν ολοκληρωθεί υποχρεωτικές επενδύσεις συνολικού ποσού € 54,1 εκατ. (31η Δεκεμβρίου 2018:€ 51,9 εκατ.). Επιπλέον στα πάγια υπό εκτέλεση περιλαμβάνεται το ποσό των € 7,0 εκατ. που αφορά σε υποχρεωτικές επενδύσεις."

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2018 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

-στη σελ. 5 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 2020 αναγράφονται τα εξής κατά λέξει:

"Βάσει του άρθρου 7 της Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και Ελληνικού Δημοσίου, η Εταιρεία υποχρεούται εντός της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου να πραγματοποιήσει Υποχρεωτικές Επενδύσεις, με συνολικό κόστος αναφοράς 293,8 εκατ. Ευρώ, που αναλυτικά αφορούν στα ακόλουθα:

-Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)

-Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας Προβλήτα Ι ΣΕΜΠΟ

-Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας

-Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ

-Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα

-Προμήθεια Εξοπλισμού

-Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα

-Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών

-Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)

-Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης."

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ. ΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!!!!!

-στη σελ. 19 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 2020 αναφέρονται τα εξής κατά λέξει:

"Η υλοποίηση του υποχρεωτικού επενδυτικού προγράμματος της ΟΛΠ Α.Ε. πέραν της ενδυνάμωσης της οικονομικής θέσης της Εταιρείας αναμένεται να πολλαπλασιάσει τα οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία. Σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης οι υποχρεωτικές επενδύσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε κόστος αναφοράς ποσού € 293,8 εκατ. και οι επιπρόσθετες οικειοθελείς επενδύσεις ανέρχονται σε κόστος αναφοράς € 167,0 εκατ. Έως το τέλος του 2020 το σωρευτικό συμβασιοποιημένο ποσό των ως άνω επενδύσεων ανέρχεται σε € 211,6 εκατ. ή 87,4% του κόστους αναφοράς € 242,1 εκατ. Σωρευτικά (από ενάρξεως υλοποίησης εκάστου έργου) έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκαν επενδύσεις συμβατικού αντικειμένου ύψους € 83,0 εκατ. που αφορούν ολοκληρωμένα έργα ποσού € 59,3 εκατ., έργα υπό εκτέλεση ποσού € 18,6 εκατ. καθώς και προκαταβολές ποσού € 5,1 εκατ.

Επιπλέον των παραπάνω, η Εταιρεία έχει ολοκληρώσει και πρόσθετες οικειοθελείς επενδύσεις συντήρησης και επισκευής λιμενικών και κτιριακών εγκαταστάσεων ποσού € 5,0 εκατ."

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΟΒΑΡΑ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021.

ΕΝΤΕΝΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΘΕΝ "ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ" ΧΩΡΙΣ ΩΣΤΟΣΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΟΥΤΕ ΕΑΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021.

-στη σελ. 130 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 2020 αναφέρονται κατά λέξει τα εξής:

"Υποχρεώσεις επενδύσεων βάση σύμβασης παραχώρησης : Με βάση την σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε την 24η Ιουνίου 2016 μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου απορρέει η υποχρέωση για επενδύσεις σε έργα εντός του Λιμένα για την επόμενη πενταετία ύψους ποσού € 293,8 εκατ. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, έχουν διενεργηθεί υποχρεωτικές επενδύσεις ποσού € 83,0 εκατ. οι οποίες αναλύονται ως εξής σε ολοκληρωμένες επενδύσεις ποσό € 59,3 εκατ. (31η Δεκεμβρίου 2019: € 54,1 εκατ.), πάγια υπό εκτέλεση ποσό των € 18,6 εκατ. (31η Δεκεμβρίου 2019: € 7,0 εκατ.) καθώς και προκαταβολή ποσού € 5,1 εκατ. (2019: € 0 εκατ.) (Σημ. 8)."

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2018 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ.

ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΛΠ ΑΕ ΣΤΗΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/11/2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ.

Επειδή είναι πρόδηλο ότι άλλα περιγράφωνται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ ΑΕ στην με ημερομηνία 23/11/2020 επιστολή του και άλλα αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των υποχρεωτικών επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Α. Τη διεξαγωγή ελέγχου στην ΟΛΠ ΑΕ, αναφορικά με την προσήκουσα υλοποίηση των οριζόμενων στο ν. 3556/2007

β. Την υπόδειξη αλλοδαπών αρχών, αρμόδιων για διεξαγωγή ανάλογου ελέγχου στους μετόχους της ΟΛΠ ΑΕ.


Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Δικηγόρος - ΑΜ ΔΣΑ 24739


Ολόκληρο το pdf εδώ: