Πλήρης επιβεβαίωση του Παρατηρητηρίου για τα γεύματα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: στις 7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ το τραπέζωμα...

2020-08-13

Απορεί και εξίσταται το στέλεχος: δεν είναι δυνατόν να έχουν διοικητικό συμβούλιο την Παρασκευή και την Πέμπτη κάποιοι να συντρώγουν με Αντιπρόεδρο εταιρείας που τους έχει κάνει μήνυση...

Φαίνεται ότι στο Ηράκλειο Κρήτης απέκτησαν.... βρετανικό φλέγμα ή ... χριστανική στωϊκότητα ... συντρώγουν και με τους εχθρούς τους...

 

Αν λοιπόν αναρωτιέστε πως θα εξασφαλίσετε γεύμα στο εξαίσιο εστιατόριο 7 θάλασσες, η απάντηση είναι απλή: κάντε και εσείς μια μήνυση στον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου...