Περί υποσχέσεων...

Αυτή την υπόσχεση να κλείσω τη ΔΑΛ μήπως την είδε κανείς; Κάπου εδώ την είχα...