Ο ... ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

2020-09-19

Στις 19/8/2020 ο Γιάννης Πλακιωτάκης αποφάσισε να δαπανήσει 1.116,18 ΕΥΡΩ για κλάδεμα και ράντισμα των εσπεριδοειδών των ... κρεμαστών κήπων της ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Χριστιάνας Καλογήρου (ΑΔΑ: ΨΚ6Λ4653ΠΩ-67Φ).

Στις 16/5/2020 η εποπτευόμενη από το Γιάννη Πλακιωτάκη ΑΕΝ Κρήτης αποφάσισε να δαπανήσει 2.480 ΕΥΡΩ για ... αποψίλωση οικοπέδου (ΑΔΑ: ΨΜΦ54653ΠΩ-ΠΣΨ)

Στις 7/11/2019 η εποπτευόμενη από το Γιάννη Πλακιωτάκη ΑΕΝ Ασπροπύργου αποφάσισε να δαπανήσει 3.075,20 ΕΥΡΩ για να ... φυτέψει φυτά. (ΑΔΑ: 9ΩΞΖ4653ΠΩ-ΟΩΩ).

Την 1/11/2019 ο Γιάννης Πλακιωτάκης αποφάσισε να δαπανήσει ποσό 245,70 ΕΥΡΩ για να φυτευθούν οι ζαρντινιέρες των ... κρεμαστών κήπων της Χριστιάνας Καλογήρου. (ΑΔΑ: Ω7ΟΣ4653ΠΩ-Φ5Ω).

Την 31/7/2019 η εποπτευόμενη από το Γιάννη Πλακιωτάκη ΑΕΝ Κρήτης αποφάσισε να δαπανήσει 2.480 ΕΥΡΩ για ... αποψίλωση οικοπέδου (ΑΔΑ: ΨΒΓ84653ΠΩ-Ε1Δ).

Την 18/9/2019 η εποπτευόμενη από το Γιάννη Πλακιωτάκη ΑΕΝ Ιονίων Νήσων αποφάσισε να δαπανήσει 450 ΕΥΡΩ για ... εργασίες κλαδέματος (ΑΔΑ: Ω43Ψ4653ΠΩ-ΜΓΦ).

Συνολικά, επί θητείας Γιάννη Πλακιωτάκη, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δαπάνησε από τα χρήματα των φορολογουμένων ποσό 9.847,08 ΕΥΡΩ για κλάδεμα, ράντισμα και ... ζαρντινιέρες. 

Αυτό δεν είναι Υπουργείο...για τους ... κηπουρούς του ... MEGA πρόκειται...