ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΗΣ...

2020-04-29

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να αναγνώσετε ότι για την απομάκρυνση του επικινδύνου και επιβλαβούς ΚΛΑΙΡΗ Τ, ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνος θα πληρώσει μόλις 0,01 ΕΥΡΩ:

H απόφαση αυτή λαμβάνεται στις 23/12/2019, ήτοι σε χρόνο που η Δημόσια Αρχή Λιμένων είναι ακόμα ενεργή και το project των οριακά αζήμιων ναυαγιαιρέσεων "τρέχει" ανεμπόδιστα. 

Το ΚΛΑΙΡΗ Τ είχε μήκος 42,520 μ., πλάτος 10,360 μ. και ολική χωρητικότητα ΚΟΧ 421 κόρους. 

Στο αμέσως παρακάτω αρχείο μπορείτε να αναγνώσετε ότι για την απομάκρυνση απλά και μόνο υπολειμμάτων ναυαγίου έμπροσθεν κρηπιδώματος λιμένα Ελευσίνας, ο ίδιος Οργανισμός θα πληρώσει ΕΥΡΩ 4.340 σε κάποια εταιρεία με έδρα στην Ηγουμενίτσα (σημ: ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας έχει διατελέσει Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας):

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται στις 19/3/2020, ήτοι την ημέρα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η κατάργηση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. 

Εύλογα γεννάται η απορία: πώς είναι δυνατόν για την απομάκρυνση ενός ρυμουλκού με χωρητικότητα 421 κόρους να καταβάλλεται ποσό μόλις ένα (1) λεπτό του ΕΥΡΩ, ενώ για την απομάκρυνση απλά και μόνο υπολειμμάτων ναυαγίου να πρέπει να καταβληθούν ΕΥΡΩ 4.340 στην...Ηγουμενίτσα; 

Στο Παρατηρητήριο πιστεύουμε ότι ο έμπειρος κ. Απόστολος Καμαρινάκης θα ενεργήσει άμεσα για την αποκατάσταση της νομιμότητας.