ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2020-06-25

Είναι γνωστό ότι η αδειοδότηση πάρκων ΑΠΕ εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Στις 14/6/1989 ιδρύθηκε η εταιρεία με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ από τα κάτωθι φυσικά πρόσωπα:

α)Νικόλαος Παπαθανάσης του Χρήστου 

β) Δημήτριος Παπαθανάσης του Χρήστου.

Την 5/7/2019, λίγες μόνον ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές, οι ανωτέρω εταίροι αποφάσισαν την αλλαγή της επωνυμίας σε ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.

Στους καταστατικούς σκοπούς της ανωτέρω εταιρείας σαφώς περιλαμβάνονται και τα εξής:

- η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εμπορία συστημάτων παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτοβολταικών, αιολικών , υβριδικών , συστημάτων βιομάζας κ.α.

-η επιθεώρηση και πιστοποίηση φωτοβολταικών συστημάτων, αιολικών συστημάτων και γενικά κάθε τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

-υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , τεχνικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κάθε γενικά τεχνική εγκατάσταση.

Οι εταίροι παρέμειναν οι ίδιοι, δηλ. 

α)Νικόλαος Παπαθανάσης του Χρήστου

β) Δημήτριος Παπαθανάσης του Χρήστου.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το καταστατικό εδώ:

Όπως μπορείτε να διαβάσετε εδώ:

στις 9 Ιουλίου 2019 ορκίστηκε Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο κ. Νικόλαος Παπαθανάσης του Χρήστου, δηλ. φυσικό πρόσωπο του οποίου το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ταυτίζεται με εκείνο του εταίρου της πρώην ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και νυν ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. 

Εμείς στο Παρατηρητήριο θεωρούμε αδύνατον ένας τεχνοκράτης με το βιογραφικό του κ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων να διατηρεί και εταιρική ιδιότητα σε εταιρεία με καταστατικό σκοπό, που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, στο οποίο τοποθετήθηκε Υφυπουργός. 

Επειδή, όμως, μαθαίνουμε ότι ο κ. Υφυπουργός μας τιμά με το να μας διαβάζει, θα περιμένουμε να διευκρινήσει και αυτήν την σύμπτωση, απαντώντας σε όλους εκείνους (εκτός Παρατηρητηρίου) που βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα για δικούς τους λόγους...