Ναυάγιο SEA DIAMOND: ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ Από ανώνυμη καταγγελία...ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ κ Υπουργέ...

2020-03-28

Στην απόφαση 515/2016 του ΣΤ΄Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου αναγράφονται οι παραβιάσεις της Νομοθεσίας (Διεθνούς και Εθνικής), βάσει των οποίων καταδικάστηκαν αμετάκλητα οι υπαίτιοι της προσάραξης, της απώλειας της ζωής δύο ανθρώπων, της βύθισης και της πρόκλησης σοβαρής θαλάσσιας ρύπανσης της Καλντέρας.

Στο κεφάλαιο ΙΧ της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (SOLAS 1974, as amended), στην παράγραφο 1.2.3. αναγράφεται:

Το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης πρέπει να διασφαλίζει :.1 τη συμμόρφωση με υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς..."(ΦΕΚ 709 17 ΑΥΓ 1995 σελίδα 8542).

Επίσης στην παράγραφο 1.4. :

Κάθε εταιρεία πρέπει να αναπτύσσει, εφαρμόζει και να διατηρεί ένα Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΣΑΔ), το οποίο να περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις :.2 τις οδηγίες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των πλοίων και της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη σχετική διεθνή και εθνική νομοθεσία.

"1.1.4 Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης σημαίνει το δομημένο και τεκμηριωμένο σύστημα που δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό της εταιρείας να εφαρμόζει αποτελεσματικά την πολιτική της εταιρείας για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος", ΦΕΚ 1201 16 Σεπτ. 2002, σελίδα 16388 (επισυνάπτεται).

Υποχρεωτική εφαρμογή 

Στη σελίδα 16404 του ΦΕΚ 1201 16 Σεπτ. 2020 αναγράφεται :

"Ο Διεθνής Κώδικας Διαχείρησης για την Ασφαλή Λειτουργία των πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM), υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α. 741(18) και έγινε υποχρεωτικός λόγω της θέσης σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 1998 του κεφαλαίου ΙΧ της SOLAS για τη διαχείριση της Ασφαλούς Λειτουργίαςτων πλοίων"

........................................................................................

"Η αποτελεσματική επιβολή από τις Αρχές πρέπει να περιλαμβάνει επαλήθευση ότι το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις όπως καθορίζονται από τον Κώδικα ISM, καθώς επίσης και επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς"

........................................................................................

"Η Αρχή είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM και την έκδοση Εγγράφων Συμμόρφωσης για τις εταιρείες και Πιστοποιητικών Ασφαλούς Διαχείρισης για τα πλοία”

Αυτά τα δύο Πιστοποιητικά ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ στην έκθεση του Α.Σ.Ν.Α., παρά το ότι η έκθεση αναφέρεται στον Κώδικα ISM στις σελίδες 12 και 21. Εάν πράγματι δεν υπήρχαν, ή υπήρχαν χωρίς να έχουν εκδοθεί με τις νόμιμες διαδικασίες,(Περιοδικό ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ σελίδα 146 του τεύχους 176, Δεκεμβρίου 2007, παράγραφοι 10, 12, 13), τότε το κρουαζιερόπλοιο ΔΕΝ έπρεπε να εκτελεί πλόες (αναξιόπλουν) και η εταιρεία ΔΕΝ έπρεπε να λειτουργεί.


"13.1 Το πλοίο πρέπει να διαχειρίζεται από εταιρεία που έχει εφοδιαστεί με πιστοποιητικό συμμόρφωσης σχετικό με το πλοίο αυτό" σελίδα 8544 ΦΕΚ 709 17 Αυγ. 1995.

Οι υπαίτιοι και όχι μόνο, (έκθεση ΑΣΝΑ σελίδες 12 και 21), επικαλέστηκαν το Σύστημα  Ασφαλούς Διαχείρισης, αλλά η αμετάκλητη καταδίκη τους αποδεικνύει ότι το παραβίασαν, (αν υπήρχε ΣΑΔ και ήταν εγκεκριμένο).


"Η Αρχή ή οργανισμός αναγνωρισμένος από την Αρχή πρέπει περιοδικά να διαπιστώνει τη σωστή λειτουργία του ΣΑΔ του πλοίου, όπως αυτό έχει εγκριθεί". σελίδα 8544 ΦΕΚ 709 17 Αυγ. 1995 παράγραφος 13.5). 

ΕΡΩΤΗΣΗ προς όσους επικαλέστηκαν/έγραψαν/μίλησαν για το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης/ISM Code : 

Η ενέργεια της εταιρείας/πλοίου της πόντισης των αγκυρών πριν την εγκατάλειψη ώρα 20:45 της 5/4/2007 του έμπρωρου, με κλίση 20 μοίρες δεξιά του ακουμπισμένου "κατά τρόπο μη ενδεδειγμένο" (515/2016) κρουαζιερόπλοιου ήταν εξ αμελείας ; ;


Έγινε σύμφωνα με το εγκεκριμένο (από ποίον) Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΣΑΔ) ; ; 

Την "εξ αμελείας" ενέργεια της πόντισης των αγκυρών ΔΕΝ έμαθαν οι Δικαστές.

Στο Λιμεναρχείο Θήρας, τα μέλη του πληρώματος (Πλοίαρχος και 7 εναπομείναντα) ανέφεραν ότι το "ασφάλισαν", αλλά εφόσον το ασφάλισαν το......εγκατέλειψαν και έφυγαν !

Είναι αξιοπρόσεκτο, ότι το NO CURE - NO PAY (LLOYD'S Salvage Agreement) υπογράφηκε περί τις 2,5 ώρες μετά τα μεσάνυχτα της 6/4/2007, αφού το κρουαζιερόπλοιο ήταν καταδικασμένο και δεν θα αργούσε να εξαφανιστεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας !
 
Στο video του ROV του Ιουλίου 2019, για την έκθεση των δικαστικών πραγματογνωμόνων, φαίνονται οι άγκυρες στο βυθό και οι καδένες να κρέμονται από τα όκια δεξιά και αριστερά στην πλώρη.

Βρήκαν χρόνο για να φουντάρουν τις άγκυρες, αλλά όχι για τη διάσωση των ναυτιλιακών εγγράφων, ποινικό αδίκημα για το οποίο ο Πλοίαρχος καταδικάστηκε μαζί με τα άλλα, αμετάκλητα.

Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα εάν το Κ/Ζ SEA DIAMOND πληρούσε τις απαιτήσεις της SOLAS 2010.

Δεν έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον τους για παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης για τηνΑσφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,Κεφάλαιο ΙΧ Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των πλοίων και για την Πρόληψη Ρύπανσης του Περιβάλλοντος μετά την αμετάκλητη καταδίκη τους (απόφαση 515/2016 του ΣΤ΄Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου)


ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: Πράττοντας το καθήκον μου ως πρ. Διοικητής ΔΑΛ, υπέβαλα μήνυση για τους ενώπιον των Δικαστηρίων ισχυρισμούς της πλοιοκτησίας, με την οποία ζητώ τον ποινικό κολασμό παντός υπευθύνου για το ποινικό αδίκημα της απάτης επί Δικαστηρίω. Δεσμεύομαι ΔΗΜΟΣΙΑ ότι, όταν κληθώ να καταθέσω, θα θέσω τα ανωτέρω στοιχεία ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης. Περαιτέρω, το Παρατηρητήριο στο μηνιαίο δελτίο μηνός Μαρτίου 2020 προς τους Βουλευτές θα συμπεριλάβει ειδική υπόμνηση, ελπίζοντας ότι κάποιος από αυτούς θα ευαισθητοποιηθεί να υποβάλει ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.