ΝΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

2022-02-07

ΑΠ.ΕΞ. 37/2022

6/2/2022

ΝΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΙΚΟΝΙΟ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

1. Αρχές Φεβρουαρίου 2022 ένα από τα τρία σωματεία υπεργολαβικών λιμενεργατών και συγκεκριμένα η ΕΝΕΔΕΠ προκήρυξε απεργιακή κινητοποίηση για τη Δευτέρα 7/2/2022.

2. Η ανωτέρω κινητοποίηση ήδη από την 3/2/2022 κρίθηκε παράνομη με δικαστική απόφαση.

3. Η εργοδοσία την 4/2/2022 εξέδωσε μια εμπεριστατωμένη ανακοίνωση, τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα εξής:

-η εργοδοσία μετά τον άδικο θάνατο του Δημήτρη Δαγκλή ικανοποίησε όλα τα αιτήματα των εργαζόμενων. Η εργοδοσία κάνει ιδιαίτερη μνεία σε διαβουλεύσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με όλα τα σωματεία εργαζόμενων, την εργοδοσία και την εταιρεία διαχείρισης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ.

-η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) κωλύεται λόγω αντιδικίας μεταξύ σωματείων εργαζόμενων, αναφορικά με το ποιο είναι εκείνο, που δικαιούται να την υπογράψει ως αντιπροσωπευτικότερο

-η εργοδοσία συμφωνεί με την ένταξη των υπεργολαβικών λιμενεργατών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, αλλά το ζήτημα εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν αίτησης ακύρωσης του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ)

-η εργοδοσία έχει ολοκληρώσει το οικονομικό πλάνο, που θα της επιτρέψει να προτείνει αυξήσεις μισθών, αλλά αυτό θα γίνει, όταν [ΠΌΤΕ ΆΡΑΓΕ;] ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη ΣΣΕ, οι οποίες προς το παρόν κωλύονται, λόγω της αντιδικίας, που αφορά στο ποιο σωματείο εργαζόμενων είναι αντιπροσωπευτικότερο.

Με δεύτερη ανακοίνωση της, η εργοδοσία διατυπώνει αμφιβολίες αναφορικά με την ικανότητα της Πολιτείας να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη είσοδο των εργαζόμενων στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ και καλεί τις Αρχές να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμανιού.

4. Την επόμενη μέρα, ήτοι την 5/2/2022, το Συνδικάτο Εργαζόμενων στις Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ Πειραιά, ουσιαστικά επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της εργοδοσίας. Η ανακοίνωση του αναλύει εκτενώς ότι η υφιστάμενη αντιδικία αναφορικά με το αντιπροσωπευτικότερο σωματείο κωλύει την υπογραφή ΣΣΕ, με αποτέλεσμα σωρεία σοβαρών θεμάτων να μην μπορεί να επιλυθεί.

5. Υπέρ του αιτήματος της εργοδοσίας να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Εμπορευματικού Λιμένα τάχθηκε η Διεθνής Ναυτική Ένωση με επιστολή της (με ημερομηνία 3/2/2022) προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

6. Η ΕΝΕΔΕΠ απάντησε με μια περιεκτική ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνει :

-ότι χρειάστηκε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας για να σταματήσουν οι λιμενεργάτες να εργάζονται κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης

-ότι το 1/3 των υπεργολαβικών λιμενεργατών απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και εκ περιτροπής εργασίας.

7. Με τις απόψεις της ΕΝΕΔΕΠ συμφώνησε δελτίο τύπου των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, στο οποίο επισημαίνεται και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: ότι υπήρξαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπεργολαβικών λιμενεργατών, οι οποίες ΔΕΝ ανανεώθηκαν.

8. Την 19/6/2021 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4808/2021.

Μέχρι την 19/6/2021, αν σε ορισμένο κλάδο, επάγγελμα ή επιχείρηση υπήρχαν περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις που η καθεμία πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη σύναψη Σ.Σ.Ε., ο νομοθέτης απέκλειε την παράλληλη αρμοδιότητα όλων αυτών των συνδικαλιστικών οργανώσεων και απένειμε τελικά την αρμοδιότητα στην πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση στο πεδίο ισχύος της συγκεκριμένης Σ.Σ.Ε. (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1876/1990). Οι λοιπές μη αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν δικαίωμα παρέμβασης στις διαπραγματεύσεις που τις αφορούσαν (άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 1876/1990), δεν είχαν όμως την πρωτοβουλία διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ούτε την εξουσία να καθορίσουν την τελική έκβασή τους.

Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας ήταν ο αριθμός των εργαζομένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη της διοίκησης της συγκεκριμένης συνδικαλιστικής οργάνωσης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α Ν. 1876/1990).

Αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας μπορούσε να εγερθεί με προσφυγή συνδικαλιστικής οργάνωσης, αρμόδιας να υπογράψει αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας, στην επιθεώρηση εργασίας, οπότε και αναστέλλονταν οι διαπραγματεύσεις. Η προσφυγή κρινόταν από την επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 1264/1982, η οποία αποφάσιζε μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση που δεν εκδιδόταν απόφαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ο πρόεδρος της επιτροπής υποχρεούνταν να εκδώσει μόνος του απόφαση μέσα σε 48 ώρες. Κατά της απόφασης αυτής της επιτροπής δεν χωρούσε άσκηση έφεσης.

Μετά την 19/6/2021 και τη θέση σε ισχύ του ν. 4808/2021 η κατάσταση είναι πλέον πολύ διαφορετική. Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας παρέμεινε ο αριθμός των εργαζόμενων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, ωστόσο η αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας δεν επιλύεται πλέον διοικητικά, αλλά δικαστικά και μέχρι να επιλυθεί οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αναστέλλονται. Στην περίπτωση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ, η νέα αυτή διαδικασία αποτελεί βούτυρο στο ψωμί της εργοδοσίας, δεδομένου ότι οι αντιδικίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι πλέον βέβαιο ότι θα διαρκέσουν αρκετά και εν τω μεταξύ η εργοδοσία μπορεί να κοιμάται ήσυχη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν πρόκειται να ξεκινήσουν, δίδοντας απλά μελλοντικές και αβέβαιες υποσχέσεις.

Περαιτέρω, ακόμα και εάν μια οργάνωση είναι αδιαμφισβήτητα η αντιπροσωπευτικότερη, αυτό δεν αρκεί για να συμμετάσχει στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πέραν της αντιπροσωπευτικότητας, πρέπει να εγγραφεί σε μητρώο και να τηρεί και δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις, η δε παράλειψη της να το πράξει επισύρει ως κύρωση την αναστολή της δυνατότητας της να συμμετάσχει στις συλλογικές διαπραγματεύσεις !!!!! Τα βιβλία της οργάνωσης πρέπει να τηρούνται ψηφιακά και οι Γενικές Συνελεύσεις να παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ψήφου, μέσω λογισμικού που διατίθεται από το Υπουργείο Εργασίας.

Για όποιον έχει περάσει έστω μια φορά έξω από συνδικαλιστική οργάνωση, οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις είναι ανεδαφικές και κυριολεκτικά εκτός πραγματικότητας. Είναι προφανές ότι δημιουργούν έναν υπέρμετρο γραφειοκρατικό φόρτο χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, με προφανή σκοπό όσοι δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν να βρεθούν έξω από τη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Περαιτέρω, είναι πρόδηλο ότι με το ν. 4808/2021 η γνωστή εργοδοτική τακτική του "διαίρει και βασίλευε" απέκτησε θεσμική περιβολή. Αρκεί ένα από τα λεγόμενα ¨εργοδοτικά σωματεία" να εκκινήσει - άμεσα ή έμμεσα - μια διαδικασία αμφισβήτησης της αντιπροσωπευτικότητας, η οποία, παρά τις αισιόδοξες ρυθμίσεις του ν. 4808/2021, δεν είναι δύσκολο να διαρκέσει ικανό χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αναστέλλονται. Χαράς Ευαγγέλια για τους εργοδότες !!!!! Παράλληλα, εργοδοτικά δέλεαρ, όπως η παροχή ηλεκτρονικών διευκολύνσεων και λογιστών για τη σύνταξη των ... οικονομικών καταστάσεων, θα έχουν προλάβει να διαβρώσουν την ... συγκέντρωση στο στόχο όσων τελικά επιτύχουν να συμμετάσχουν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όταν κάποτε ξεκινήσουν.

9. Αυτό το φονικό για τη δυναμική συνδικαλιστική διεκδίκηση περιβάλλον, το οποίο υποβαθμίζει το πραγματικό περιεχόμενο του συνδικαλισμού στο χειρισμό icloud και zoom μέσα από laptop υψηλής ανάλυσης, δεν το διαμόρφωσε η COSCO. Η Ελληνική Κυβέρνηση το διαμόρφωσε.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις ψηφίστηκαν από αιρετούς Έλληνες Βουλευτές και ΟΧΙ από Κινέζους.

Όπως έχουμε αναλύσει και στο πρόσφατο παρελθόν, κάθε φορά, που για την ελληνική νομοθεσία στοχοποιείται η COSCO, τη γλυτώνουν όσοι πραγματικά έχουν την ευθύνη: οι Υπουργοί και οι Βουλευτές.

Επιπρόσθετα, όσο η COSCO τηρεί όσα οι Έλληνες αιρετοί ψήφισαν, γίνεται σαφώς δύσκολο να βρει κανείς κάτι για να της προσάψει.

Παράλληλα, στην προκειμένη περίπτωση, η παράλυση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ έχει σημαντικές παράπλευρες απώλειες, σε βάρος κοινωνικών ομάδων, που ομοίως καμία σχέση δεν έχουν με τον φονικό για τη συνδικαλιστική διεκδίκηση ν. 4808/2021. Πράκτορες, πληρώματα, προμηθευτές, μεταφορείς, διεκπεραιωτές κάθε είδους, πάροχοι υπηρεσιών κ.α. υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες μιας κατάστασης, την οποία ούτε καν συνδιαμόρφωσαν, ενώ, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ακόμα και η άποψη ορισμένων φορέων για αύξηση τιμών μέσω πρόκλησης συνθηκών - προφανώς τεχνητής - έλλειψης προϊόντων, αρχίζει να ακούγεται λογική. Αυτές οι παράπλευρες απώλειες οδηγούν στην ενεργοποίηση κοινωνικών αυτοματισμών, που τελικά υποβιβάζουν το θέμα των συνθηκών εργασίας στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ από πρωτεύον σε δευτερεύον και το κυριότερο το θέτουν υπό τον παραμορφωτικό φακό του απευκταίου "ο θάνατος σου, η ζωή μου".

Μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι η συνέχεια του άδικου θανάτου κανενός λιμενεργάτη σε καμία Προβλήτα πουθενά στον κόσμο. Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση της COSCO και των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ οφείλουμε να έχουμε καθαρές θέσεις: εάν και όταν η COSCO παρανομεί, τότε ο δρόμος είναι ένας και καταλήγει στις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές. Αυτή είναι η επιλογή του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος και των μελών του, τα οποία ταξινομούν και επεξεργάζονται καταγγελίες για το θέμα της υγιεινής και ασφάλειας στο ΣΕΜΠΟ, που στην παρούσα φάση τελικά δεν θα δημοσιοποιήσουμε, επειδή προέχει ο αγώνας και η διεκδίκηση των εργαζόμενων. Εάν και όταν η COSCO εφαρμόζει την νομοθεσία, που της επιτρέπει να ΜΗΝ ξεκινά συλλογικές διαπραγματεύσεις, μέχρι τα Δικαστήρια να κρίνουν ποια οργάνωση είναι αντιπροσωπευτικότερη, τότε η διαμαρτυρία και η κινητοποίηση αφορά σε όσους ψήφισαν τέτοιους νόμους και όχι σε όσους τους εφαρμόζουν. Όποιον δρόμο, όμως, και να επιλέξει κανείς, είναι σίγουρο ότι:

-Η παράλυση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ φέρνει τους καθημερινούς ήρωες της λιμενεργασίας απέναντι στους παραγωγικούς φορείς του Πειραιά και όχι μόνο.

-Η παράλυση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ αφήνει έξω από τη συζήτηση τους πραγματικούς υπαίτιους, δηλ. τις πολιτικές δυνάμεις, που έχουν την αποκλειστική ευθύνη για όσα συμβαίνουν.

-Είναι το ανοιχτό λιμάνι αυτό που θα σου επιτρέψει να παλέψεις, χωρίς την πίεση των ασφαλιστικών μέτρων.

-Είναι το ανοιχτό λιμάνι αυτο που δεν θα δώσει ποτέ και σε κανέναν το δικαίωμα να σε ξαναχαρακτηρίσει δήθεν παράνομο και καταχρηστικό.

-Είναι το ανοικτό λιμάνι αυτό που θα φέρει κοντά στο πραγματικό πρόβλημα περισσότερους από αυτούς που θα απομακρύνει.

Εμείς σε μια τέτοια διαρκή, επίμονη προσπάθεια δηλώνουμε παρόντες και έχουμε ήδη επεξεργασμένες προτάσεις για συζήτηση με όποιον ενδιαφέρεται.

Η πρόταση μας λοιπόν είναι απλή:

ΝΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΚΟΝΙΟ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Ολόκληρο το pdf εδώ: