ΚΛΑΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ...

2020-08-11

Συνεχίστε κύριε...

Αλλά ο ψεύτης και ο ... μεθυσμένος τον πρώτο χρόνο χαίρονται...