ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΤΟ NOOR ONE

2020-08-12

                                                      Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

                                                      Προς: Εισαγγελία Αρείου Πάγου

                                                      Κοιν: 1. Βουλευτές

                                                                 2. ΜΜΕ

                                                      ΑΠ.ΕΞ. 7/2020

ΘΕΜΑ: Αίτημα διεξαγωγής έρευνας για ενδεχόμενες καταχρηστικές πράξεις της Εισαγγελίας Ναυτοδικείου Πειραιά, αναφορικά με την υπόθεση του ναρκόπλοιου Noor One

1. Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί προς το παρόν ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό την άσκηση δημόσιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιμενικό σύστημα. Με την ανωτέρω ιδιότητά μου, τίθενται υπόψιν Σας τα εξής:

2. Η χρονολογική ταξινόμηση των γεγονότων αποκαλύπτει καταχρηστικές μεθοδεύσεις του Ναυτοδικείου Πειραιά και παρέμβασή του στην υπόθεση του Noor One με οσμή δικαστικού ... παράδοξου. Συγκεκριμένα:

3. Στις 12/06/2014 ο λιμενικός προανακριτικός υπάλληλος ήταν επικεφαλής της

ομάδας του Λιμενικού Σώματος που συνέλαβε το ναρκόπλοιο Noor One.

4. Tην ίδια χρονιά (2014) o λιμενικός προανακριτικός υπάλληλος παρασημοφορήθηκε από τον τότε Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου με το Ναυτικό Μετάλλιο Β΄ τάξης.

5. Στις 23/6/2017 υποβλήθηκε και κατά λιμενικού προανακριτικού υπαλλήλου μηνυτήρια αναφορά του πρωτόδικα καταδικασθέντος σε ποινή ισόβιας κάθειρξης κ. Ευθύμιου Γιαννουσάκη.

Στις 23/6/2017 υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά και κατά λιμενικού προανακριτικού υπαλλήλου από τον κ. Ευαγγέλο Μαρινάκη, ο οποίος κατέστη τελικά εμπλεκόμενος στην υπόθεση αυτή.

Στις 29/6/2017 υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά και κατά λιμενικού προανακριτικού υπαλλήλου από τον κ. Ιωάννη Κουρτάκη.

6. Στις 4/9/2017 ο λιμενικός προανακριτικός υπάλληλος εξετάστηκε ενόρκως από Πταισματοδίκη αναφορικά με την ενημέρωση από τον ίδιο της Εισαγγελέως κ. Ειρήνης Τζίβα και του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά κ Ευάγγελου Ζαχαρή για ζητήματα σχετικά με την υπόθεση του ναρκόπλοιου Noor One.

7. Στις 14/9/2017 με την με αριθμό 74/14-9-2017 πράξη αρχειοθετήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά καταγγελία αναφορικά με τη γενικότερη συμπεριφορά του λιμενικού προανακριτικού υπαλλήλου.

8. Στις 19/10/2017 ο λιμενικός προανακριτικός υπάλληλος κατέθεσε ενώπιον Εισαγγελέα Ναυτοδικείου Πειραιά και πάλι για πτυχές της υπόθεσης του ναρκόπλοιου Noor One.

9. Στις 26/10/2017 ο λιμενικός προανακριτικός υπάλληλος εξετάστηκε ενόρκως ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά Ειρήνης Τζίβα και πάλι για το ναρκόπλοιο Noor One.

10. Στις 24/1/2018 με την υπ. αριθμόν 3/24-1-2018 Διάταξη του Εισαγγελέα Ναυτοδικείου Πειραιά απορρίφθηκαν οι ανωτέρω εγκλήσεις των κκ. Γιαννουσάκη - Μαρινάκη - Κουρτάκη.

11. Με την με αριθμό 10/2018 Διάταξη Εισαγγελέα Αναθεωρητικού Δικαστηρίου απορρίφθηκαν προσφυγές επί της ανωτέρω διάταξης.

12. Στις 29/6/2020 η Εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιά παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του λιμενικού προανακριτικού υπαλλήλου για το ποινικό αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης μάρτυρα (α. 224 παρ. 1 ΠΚ) με το αιτιολογικό ότι ενώ εξεταζόταν στις 26/10/2017 ως μάρτυρας ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά κ. Ειρήνης Τζίβα κατέθεσε ψεύδη, τα οποία αφορούσαν στον κ. Ευάγγελο Μαρινάκη.

13. Επειδή σύμφωνα με το α. 241 παρ. 1 ΚΠΔ «Η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 240 και 241 και με αυτή επιδιώκεται η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να αποφασισθεί αν πρέπει να κινηθεί η ποινική δίωξη.»

Επειδή εξάλλου σύμφωνα με το α. 59 παρ. 2 ΚΠΔ «2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362 και 363 ΠΚ, αν για το γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος ασκήθηκε ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 243, 43 παρ. 1 εδ. β'), αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής δίωξης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών.»

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η Εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιά είχε την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να διαπιστώσει καταρχάς εάν όντως στην υπόθεση αυτή μπορούσε να ασκήσει ποινική δίωξη, διότι, εάν τελικά δεν μπορεί, η διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, που να εξυπηρετεί τους σκοπούς του α. 241 παρ. 1 ΚΠΔ [δηλ. τη λήψη απόφασης για την άσκηση ποινικής δίωξης] , δεν είναι εφικτή.

Επειδή από την ανωτέρω παραγγελία της Εισαγγελίας Ναυτοδικείου Πειραιά με ημερομηνία 29/6/2020 απουσιάζει εντολή για ενημέρωση της δικογραφίας της Εισαγγελίας Ναυτοδικείου Πειραιά με το σημαντικότερο για τη συγκεκριμένη υπόθεση έγγραφο, ήτοι το πιστοποιητικό πορείας της ποινικής δικογραφίας, που σχηματίστηκε κατόπιν της από 26/10/2017 ένορκης κατάθεσης του λιμενικού προανακριτικού υπαλλήλου για το ναρκόπλοιο Noor One.

Επειδή από σωρεία δημοσιευμάτων του Μαρτίου 2018 [ενδεικτικά https://www.athensvoice.gr/greece/429084_i-apantisi-tmarinaki-gia-tin-poiniki-dioxi-i-vromiki-istoria-toy-noor1] είναι γνωστό ότι τελικά ασκήθηκε ποινική δίωξη στον εφοπλιστή κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, για την άσκηση της οποίας ο τελευταίος εξέδωσε και δελτίο τύπου. Επομένως, ποινική δίωξη κατά του λιμενικού προανακριτικού υπαλλήλου δεν είναι δυνατόν στο παρόν στάδιο να ασκηθεί.

Επειδή εύλογα αναρωτιόμαστε: δεδομένου ότι ποινική δίωξη κατά του λιμενικού προανακριτικού υπαλλήλου στην προκειμένη περίπτωση λογικά και με βάση τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες δεν είναι επιτρεπτό να ασκηθεί, ποιο μπορεί να είναι το νόημα διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του και μάλιστα με περιεχόμενο που θέτει τουλάχιστον υπό αμφισβήτηση την κατάθεσή του ενώπιον κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά;

Επειδή εύλογα αναρωτιόμαστε: δεδομένου ότι ποινική δίωξη κατά του λιμενικού προανακριτικού υπαλλήλου στην προκειμένη περίπτωση λογικά και με βάση τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες δεν είναι επιτρεπτό να ασκηθεί, ποιο μπορεί να είναι το νόημα διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του και μάλιστα με την ιδιότητα του μάρτυρα κατηγορίας, η οποία είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει υπερασπιστικό ισχυρισμό όσων τελικά κληθούν σε απολογία από τον Τακτικό Ανακριτή του Πειραιά για την υπόθεση του ναρκόπλοιου ΝοοrOne;

Επειδή εύλογα αναρωτιόμαστε: με βάση τα παραπάνω κατά πόσο η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του λιμενικού προανακριτικού υπαλλήλου στην προκειμένη περίπτωση εξυπηρετεί πράγματι την αναζήτηση της αλήθειας στην υπόθεση του ναρκόπλοιου NoorOne;

Επειδή, όπως είναι γνωστό, στην υπόθεση του ναρκόπλοιου Noor One σημειώθηκε σημαντικός αριθμός αιφνίδιων θανάτων μαρτύρων και εμπλεκομένων. Για το λόγο αυτό, ειδικά στην υπόθεση αυτή η εφαρμογή του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οφείλει να είναι ακριβής και σχολαστική.

14. Για τους λόγους αυτούς υποβάλλουμε την παρούσα και παρακαλούμε να ερευνήσετε εάν από τα παραπάνω προκύπτουν τυχόν καταχρηστικές πράξεις της Εισαγγελίας Ναυτοδικείου Πειραιά, οι οποίες ενδεχομένως να δυσχεραίνουν αντί να διευκολύνουν την ανεύρεση της αλήθειας στην υπόθεση του ναρκόπλοιου Noor One.

Διατελών μετά τιμής

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος