ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: 11 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ EUROFERRY OLYMPIA

2022-02-27

                                                                                            ΑΠ.ΕΞ. 43/2022

                                                                                                         27/2/2022

Προς: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου

2. Εισαγγελία Ηγουμενίτσας

ΚΟΙΝ:1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ

2. Κ.Ο.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑ 11 ΦΟΡΕΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Η ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ EUROFERRY OLYMPIA

1. Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ελληνικών λιμένων.

Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

Με την ανωτέρω ιδιότητα μου, θέτω υπόψιν Σας τα εξής:

1. Το Ο/Γ EUROFERRY OLYMPIA (IMO 9010175) πρώην TRANSEUROPA ναυπηγήθηκε το έτος 1995 στα ναυπηγεία Gdanska Stocznia SA, φέρει ιταλική σημαία, ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία Grimaldi Euromed Spa του ομίλου Grimaldi Group Spa και είναι ασφαλισμένο στο Standard Club.

2. Με βάση όσα στοιχεία καταφέραμε να συλλέξουμε το πλήρωμα του πλοίου αποτελείται από Ιταλούς και Ρουμάνους ναυτικούς.

Tο πλοίο έγινε disclassified από τον γερμανικό νηογνώμονα το Μάρτιο 2010 και έκτοτε παρακολουθείται από τον ιταλικό νηογνώμονα.

Επομένως, πρόκειται για πλοίο ιταλικής σημαίας, ιταλικής ιδιοκτησίας, παρακολουθούμενο από τον ιταλικό νηογνώμονα.

3. Από τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, συνάγεται ότι τον Ιανουάριο 2018 φέρεται να έχει καταγραφεί ένα ακόμα συμβάν πυρκαγιάς στο εν λόγω πλοίο. Ειδικότερα, την 14/1/2018 φέρεται να εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο χώρο των μηχανών, ενώ το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, χωρίς ευτυχώς περαιτέρω δυσμενείς συνέπειες.

Εντυπωσιακότερο, όμως, είναι το ιστορικό επιθεωρήσεων του συγκεκριμένου πλοίου από το οποίο προκύπτει ότι μετά το 2008 καταγράφονται σε αυτό πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία έχουν ως εξής:

Α. την 16/12/2008 το πλοίο επιθεωρήθηκε από το γερμανικό νηογνώμονα, ο οποίος κατέγραψε τα εξής:

Life saving appliances - Embarkation arrangement survival craft - Inoperative

B. Την 30/6/2009 το πλοίο επιθεωρήθηκε από τον γερμανικό νηογνώμονα, ο οποίος κατέγραψε τα εξής:

Operational deficiencies - Fire control plan - Wrong information

Safety of navigation - Charts - Not up to date

Propulsion & aux. - Cleanliness of engine room - Insufficient

Crew certificates - Certificates for radio personnel - Not as required

Crew certificates - Certificates for master and officers - Not as required

Maritime security - Security related defects - Not as required

Safety of navigation - Voyage or passage plan - Not as required

Είναι πρόδηλο ότι τουλάχιστον ένα από τα καταγεγραμμένα προβλήματα αφορούσε στην πυρασφάλεια. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

Γ. Την 7/12/2009 το πλοίο επιθεωρήθηκε από τον γερμανικό νηογνώμονα, ο οποίος κατέγραψε τα εξής:

Ship's certificates and documents - SAR co-operation plan for pass.ships trad on fixe - Missing

Δ. Την 17/6/2010 το πλοίο επιθεωρήθηκε από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος κατέγραψε τα εξής:

Lifesavingappliances - Lifeboats - Inoperative

Είναι πρόδηλο ότι πρόκειται για πρόβλημα σχετιζόμενο με την αποτελεσματική διαφυγή των επιβαινόντων σε περίπτωση πυρκαγιάς. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

Ε. Την 15/12/2010 το πλοίο επιθεωρήθηκε από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος κατέγραψε τα εξής:

Safety of navigation - Nautical publications - Missing

Operational deficiencies - Manuals instructions, etc. - Incomplete

Safety of navigation - Charts - Not up to date

Operational deficiencies - Operation of GMDSS equipment - Lack of familiarity

Safety of navigation - Navigation records - Not as required

Safety of navigation - Voyage or passage plan - Not as required

Radiocommunications - Other (radiocommunication) - Other

Safety of navigation - Echo sounder - Inoperative

Safety of navigation - International code of signals and IAMSAR manual - Missing

Είναι πρόδηλο ότι έξι (6) από τα προβλήματα αυτά αφορούν στην ικανότητα του πλοίου να ανταποκριθεί σε καταστάσεις ανάγκης, όπως π.χ πυρκαγιά.[κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

ΣΤ. Την 8/10/2012 το πλοίο επιθεωρήθηκε από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος κατέγραψε τα εξής:

Emergency Systems - Public address system - Inoperative

Life saving appliances - On board training and instructions - Insufficient frequency

EmergencySystems - Musterlist - Incomplete

Είναι σαφές ότι το σύνολο των ανωτέρω προβλημάτων μειώνουν την ικανότητα του πλοίου να ανταποκριθεί σε κατάσταση πυρκαγιάς. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

Ζ. Την 26/10/2014 το πλοίο επιθεωρήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε τα εξής:

Labour Conditions - Health protection, medical care, social security - Anchoring devices - Missing

Yπό αυτές τις συνθήκες εύλογα αναρωτιόμαστε κατά πόσο το πλήρωμα θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις έκτακτες συνθήκες μιας πυρκαγιάς. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

Η. Την 23/3/2015 το πλοίο επιθεωρήθηκε στην Πάτρα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε τα εξής:

Labour Conditions - Health protection, medical care,social security - Anchoring devices - Missing

Για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έξι (6) μήνες, το εύρημα αυτό δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες για την πραγματική δυνατότητα του πληρώματος να ανταποκριθεί στις έκτακτες συνθήκες μιας πυρκαγιάς. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

Θ. Την 1/12/2015 το πλοίο επιθεωρήθηκε στην Πάτρα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε τα εξής:

Emergency Systems - Public address system - Inoperative

Safety of Navigation - Voyage data recorder (VDR)/Simplified

Voyage data recorder(S-VDR) - Not as required

Certificates & Documentation - Document - Signs, indications - Not as required

Certificates & Documentation - Ship Certificate - Other (certificates) - Other

Είναι προφανές ότι τουλάχιστον ένα από τα ευρήματα αυτά καταδεικνύει μειωμένη ικανότητα του πλοίου να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή στις έκτακτες συνθήκες μιας πυρκαγιάς. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

Ι. Την 29/2/2016 το πλοίο επιθεωρήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε τα εξής:

Structural condition - Electrical installations in general - Inoperative

ISM - ISM - Not as required

Other safety in general - Other

Oι ελλείψεις στο ISM δε γεννούν απλά εύλογα ερωτηματικα, αλλά ισχυρές υπόνοιες ότι το πλοίο ΔΕΝ μπορούσε να ανταποκριθεί στις έκτακτες συνθήκες μιας πυρκαγιάς. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

ΙΑ. Την 29/11/2016 το πλοίο επιθεωρήθηκε στην Πάτρα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε τα εξής:

Fire safety - Fire detection and alarm system - Inoperative

Emergency Systems - Public address system - Inoperative

Emergency Systems - Public address system - Missing

Fire safety - Fixed fire extinguishing installation - Not as required

Certificates & Documentation - Document - Signs, indications - Not as required

Τα 4/5 των ευρημάτων καταδεικνύουν σύστημα πυρασφάλειας προφανώς εκτός λειτουργίας [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης] σε ένα πλοίο που ανενόχλητα μετέφερε κόσμο !!!!!

ΙΒ. Την 7/7/2017 το πλοίο επιθεωρήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε τα εξής:

Propulsion and auxiliary machinery - Auxiliary engine - Not as required

Είναι προφανές ότι πρόκειται για σοβαρή έλλειψη, που μειώνει την ικανότητα του πλοίου να ανταποκριθεί σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως είναι πχ μια πυκαγιά. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης] Παρόλα αυτά το πλοίο ανενόχλητα μετέφερε κόσμο !!!!!

ΙΓ. Την 22/11/2017 το πλοίο επιθεωρήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε τα εξής:

Propulsion and auxiliary machinery - Propulsion main engine - Not as required

Fire safety - Means of escape - Blocked

Water/Weathertight condition - Scuppers, inlets and discharges - Not as required

Τέσσερις (4) μήνες μετά την προηγούμενη επιθεώρηση, τα μέσα διαφυγής των επιβατών σε περίπτωση πυρκαγιάς βρίσκονται μπλοκαρισμένα !!!!! Παρόλα αυτά, το πλοίο ανενόχλητα μετέφερε κόσμο.

ΙΔ. Την 14/1/2018 το πλοίο επιθεωρήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε τα εξής:

Propulsion and auxiliary machinery - Propulsion main engine - Not as required.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, την ίδια ημερομηνία εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο χώρο των μηχανών του πλοίου !!!!!

ΙΕ. Την 19/2/2018 το πλοίο επιθεωρήθηκε στην Πάτρα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε τα εξής:

Structural condition - Closing devices/watertight doors - Not as required

Fire safety - Means of escape - Not as required

Safety of Navigation - Magnetic compass - Not readable

Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - Missing

Fire safety - Fixed fire extinguishing installation - Not as required

Life saving appliances - Other (life saving) - Other

Eίναι πρόδηλο ότι τα ευρήματα καταδεικνύουν για μια ακόμα φορά σοβαρά προβλήματα στην πυρασφάλεια και στα συστήματα έκτακτης ανάγκης του πλοίου, δηλ. ακριβώς στον εξοπλισμό που θα επέτρεπε στο πλοίο να διαχειριστεί μια πυρκαγιά με ασφάλεια για τους επιβαίνοντες. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

ΙΣΤ. Την 30/9/2019 το πλοίο επιθεωρήθηκε στη Μάλτα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε προβλήματα στα εξής:

Emergency Systems - Public address system

Fire safety - Ready availability of fire fighting equipment.

Για ακόμα μια φορά τα ευρήματα γεννούν εύλογες αμφιβολίες για την ικανότητα του πλοίου να διαχειριστεί μια πυρκαγιά με ασφάλεια. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

ΙΖ. Την 2/10/2019 το πλοίο επιθεωρήθηκε στη Μάλτα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε προβλήματα στα εξής:

Emergency Systems - Public address system

Fire safety - Ready availability of fire fighting equipment.

Είναι εμφανές ότι για πολλοστή φορά πρόκειται για ευρήματα, που θέτουν εν αμφιβόλω την ικανότητα του πλοίου να διαχειριστεί μια πυρκαγιά με ασφάλεια. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

ΙΗ. Την 27/7/2020 το πλοίο επιθεωρήθηκε στη Μάλτα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε προβλήματα στα εξής:

Fire safety - Ready availability of fire fighting equipment

Μονότονα, αλλά όχι ανούσια επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται για εύρημα, που θέτει εν αμφιβόλω την ικανότητα του πλοίου να διαχειριστεί μια πυρκαγιά με ασφάλεια. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

ΙΘ. Την 19/2/2021 το πλοίο επιθεωρήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε προβλήματα στα εξής:

Structural Condition - Steering gear

Emergency Systems - Public address system

Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches

Fire safety - Fixed fire extinguishing installation

Για πολλοστή φορά, τα ευρήματα θέτουν εν αμφιβόλω την ικανότητα του πλοίου να διαχειριστεί μια πυρκαγιά με ασφάλεια. [κατά το χρόνο διενέργειας της επιθεώρησης]

Κ. Την 15/10/2021 το πλοίο επιθεωρήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε πρόβλημα στο εξής:

Structural Condition - Closing devices/watertight doors

Παρόλα αυτά, το πλοίο συνέχισε ανενόχλητα να μεταφέρει κόσμο !!!!

ΚΑ. Την 16/2/2022 το πλοίο επιθεωρήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε τα εξής:

Certificates & Documentation - Document - Fire safety operational booklet

Labour Conditions - Accommodation, recreational facilities, food and catering - Sanitary Facilities

Labour Conditions - Accommodation, recreational facilities, food and catering - Cleanliness

Labour Conditions - Accommodation, recreational facilities, food and catering - Ventilation (Working spaces)

Δυο (2) μόλις ημέρες πριν την πυρκαγιά, που προκάλεσε άδικους θανάτους ανυποψίαστων επιβατών, ο ιταλικός νηογνώμονας διαπίστωσε ελλείψεις μεταξύ άλλων στο εγχειρίδιο πυρασφάλειας και στον εξαερισμό των χώρων εργασίας. Για πολλοστή φορά, τα ζητήματα αυτά θέτουν εν αμφιβόλω την ικανότητα του πλοίου να διαχειριστεί μια πυρκαγιά.

4. Από το προαναφερόμενο ιστορικό επιθεωρήσεων, προκύπτουν τα εξής:

Α. από τις 21 προαναφερόμενες επιθεωρήσεις, στις 18 καταγράφηκαν προβλήματα στην ασφάλεια του πλοίου

Β. από τις 21 προαναφερόμενες επιθεωρήσεις, προβλήματα στην πυρασφάλεια του πλοίου καταγράφηκαν όχι σε 1 μόνο επιθεώρηση, όπως εντέχνως διέρρευσαν κάποιοι, αλλά σε συνολικά 11 επιθεωρήσεις

Γ. προβλήματα πυρασφάλειας καταγράφηκαν όχι σε μία, όπως εντέχνως διέρρευσαν κάποιοι, αλλά σε τουλάχιστον 6 συνεχόμενες επιθεωρήσεις του πλοίου από τον ιταλικό νηογνώμονα.

5. Τα προαναφερόμενα στοιχεία, τα οποία αποκλειστικά δημοσιεύει το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, γεννούν εύλογα ερωτήματα αναφορικά με το ρόλο του ιταλικού νηογνώμονα.

Πως είναι δυνατόν σε ένα οχηματαγωγό πλοίο με διαχρονικά προβλήματα στο σύστημα πυρασφάλειας να μην επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου, μέχρι αυτά να αποκατασταθούν με οριστικό και πειστικό τρόπο;

Ποιος είναι αυτός που συμβιβάστηκε με την ακώλυτη δραστηριοποίηση αυτού του πλοίου, παρά τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο σύστημα πυρασφάλειας, και σε ποιες νομικές διατάξεις μπορεί να στηρίξει την άρνησή του να επιβάλει απαγόρευση απόπλου;

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το ρόλου του ιταλικού νηογνώμονα, σημαντικότερα είναι τα ερωτήματα αναφορικά με την άσκηση κρατικής εποπτείας στο συγκεκριμένο πλοίο.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί το θεσμικό εγγυητή της ασφάλειας της ναυσιπλοϊας, όμως στην περίπτωση του συγκεκριμένου πλοίου φαίνεται ότι ... το πήρε ο ύπνος.

Ειδικότερα, όποια και να ήταν η άποψη του ιταλικού νηογνώμονα, το σημαντικό θέμα στην υπόθεση του EuroferryOlympia είναι πόσο αποτελεσματικά κατάφερε να ασκήσει εποπτεία το Ελληνικό Δημόσιο, όπερ σημαίνει μεθερμηνευόμενο πόσες φορές επιθεωρήθηκε ο ιταλικός νηογνώμονας από τον Κλάδο Επιθεώρησης Εμπορικού Πλοίων;

Και, εάν και εφόσον επιθεωρήθηκε, διενεργήθηκε έλεγχος αναφορικά με τη νομιμότητα των πιστοποιητικών, που εξέδιδε ο ιταλικός νηογνώμονας για το EuroferryOlympia ή μήπως το βλέμμα των Επιθεωρητών ήταν αλλού στραμμένο;

Επιπρόσθετα, δεδομένου του αρνητικού ιστορικού του εν λόγω πλοίου σε θέματα πυρασφάλειας, πόσες φορές διενεργήθηκε αιφνιδιαστικός έλεγχος στο πλοίο αυτό από το PortStateControl, το Τοπικό Κλιμάκιο ή τον Κλάδο Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων και εάν και εφόσον διενεργήθηκε για ποιο λόγο σε ένα πλοίο με διαχρονικά προβληματική πυρασφάλεια ΔΕΝ επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου όχι από τον αμειβόμενο από τον πλοιοκτήτη νηογνώμονα, αλλά από το Ελληνικό Δημόσιο ως εγγυητή της ασφάλειας των μεταφορών;

Γίνεται μνεία ότι έχω στο αρχείο μου και θα καταθέσω στις εισαγγελικές αρχές αποφάσεις επιβολής απαγόρευσης απόπλου κυριολεκτικά για ψύλλου πήδημα, ώστε να αδυνατώ να καταλάβω για ποιο λόγο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επέτρεπε σε ένα πλοίο με διαχρονικά σοβαρά προβλήματα πυρασφάλειας να μεταφέρει κόσμο σα να μην τρέχει τίποτα.

Τέλος, επί μακρόν, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ασκούσε το δικαίωμα, που του δίνει η νομοθεσία, να ζητά περιοδικά διεξαγωγή έκτακτων επιθεωρήσεων σε πλοία, που ξεκινούν ή καταλήγουν σε ελληνικά λιμάνια.

Πόσες φορές ασκήσατε το δικαίωμά σας αυτό την τελευταία 3ετία κκ. Πλακιωτάκη και Κατσαφάδο (ιδίως ο τελευταίος στον οποίο απονεμήθηκε η αρμοδιότητα του Κλάδου Εμπορικών Πλοίων με επαγγελματική προϋπηρεσία ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου και οικογενειακή παράδοση στην .... COSCO);;;;;

6. To παρόν αποστέλλεται στις εισαγγελικές αρχές ως καταγγελία και αιτούμαστε να κληθούμε να καταθέσουμε ενόρκως όσα στοιχεία καταφέραμε να συγκεντρώσουμε.

7. Το παρόν κοινοποιείται στις Κ.Ο προς γνώση τους και προκειμένου να εξετάσουν την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα προαναφερόμενα θέματα.

Διατελών μετά τιμής

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος

Ολόκληρο το pdf εδώ: