κ. ΤΣΙΑΡΑ: ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ SEA DIAMOND;

2022-02-14

   ΑΠ. ΕΞ. 41/2022

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2022

Προς: Γρ. κ. Υπουργού Δικαιοσύνης

Κοιν: Κ.Ο

ΘΕΜΑ: Αίτημα ενημέρωσης για την πορεία καταγγελίας τυχόν αξιόποινων πράξεων και κατά του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

-------------

Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ελληνικών λιμένων.

Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

Με την ανωτέρω ιδιότητα μου, θέτω υπόψιν Σας τα εξής:

2. Tον Μάρτιο 2020, με την ιδιότητα του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, προέβην ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά σε καταγγελία τυχόν αξιόποινων πράξεων μεταξύ άλλων και κατά του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη.

Η προαναφερόμενη καταγγελία έλαβε αριθμό δικογραφίας .......... και στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ......./........

3. Επειδή η ανωτέρω ανακοίνωση αφορά σε ενδεχόμενη ποινική ευθύνη Υπουργού και επομένως πρέπει ΑΜΕΛΛΗΤΙ να διαβιβαστεί στη Βουλή. Ωστόσο, από τη σχετική κίνηση της αντίστοιχης δικογραφίας δε συνάγεται διαβίβαση της στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι πλέον παρήλθαν δυο (2) έτη από την υποβολή της. Παρέλκει να διευκρινήσω ότι μέχρι να εξεταστεί από τη Βουλή δεν είναι επιτρεπτή η διεξαγωγή οποιασδήποτε πράξης της ποινικής προδικασίας.

4. Επειδή νομιμοποιούμαι να ασκήσω τα δικαιώματα μου στην εν λόγω υπόθεση ως μηνυτής. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν είναι δυνατόν να τα ασκήσω, επειδή η Βουλή δεν την έχει εξετάσει και αυτό προφανώς μου προξενεί ζημία.

5. Για τους λόγους αυτούς και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου, αιτούμαι να με ενημερώσετε α)εάν μεν διαβιβάστηκε η εν λόγω δικογραφία στη Βουλή, πότε και ποιος είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού εγγράφου, β)εάν τυχόν δεν διαβιβάστηκε για ποιους λόγους δεν τηρήθηκε η κατά νόμω υποχρέωση ΑΜΕΛΛΗΤΙ διαβίβασης της.

Αθήνα, 12/2/2021

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ .Π. Μπακόπουλος

Ολόκληρο το pdf εδώ: