Κ. Νεκτάριε Δεμενόπουλε ξαναρωτάμε ευθέως

2020-04-11
Τον Οκτώβριο 2014 ο κ Γεραπετρίτης συμμετείχε σε εκδήλωση της ΟΜΥΛΕ με θεμα το δημόσιο λιμάνι.

Απαντήστε στην ΟΜΥΛΕ: Υπήρξε το 2020 γνωμοδότηση του γραφείου Αθανασίου - Γεραπετρίτη για τον Προβλήτα I και ποιο το περιεχόμενό της;