ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ... ΚΡΥΠΤΗ ΤΟΥ NOOR ONE..

2020-09-02

1. Η έκδοση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών διέπεται από τον ν. 3054/2002 και τον δυνάμει αυτού εκδοθέντα Κανονισμό Αδειών.

Σύμφωνα με το α. 14 ν. 3054/2002 για τη χορήγηση μιας τέτοιας άδειας λαμβάνεται υπόψιν και η προστασία της εθνικής ασφάλειας. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αδειών, μεταξύ των αναγκαίων δικαιολογητικών για την έκδοση μιας τέτοιας άδειας περιλαμβάνονται και οι δεσμοί και συμμετοχές με άλλες εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Στις 16/4/2008 καταρτίστηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης επτά (7) δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων, που βρίσκονται στο Δήμο Ρίου Αχαΐας, από την εκμισθώτρια και εδρεύουσα στη Ρόδο εταιρεία με την επωνυμία ΡΟΔΟΓΚΑΖ ΑΕ προς την μισθώτρια εταιρεία ΧΡΥΣΟΪΛ ΑΕΠ.

Δυνάμει του ανωτέρω συμφωνητικού, εκδόθηκε στο όνομα της ΧΡΥΣΟΪΛ ΑΕΠ η με αριθμό Δ2/Α/Φ.8/11271/20.06.2008 άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Β1' αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατόπιν του από 8/9/2014 νέου μισθωτηρίου συμφωνητικού των ανωτέρω εταιρειών, με την οποία το αντικείμενο της μίσθωσης περιορίστηκε από επτά (7) δεξαμενές σε τρεις (3).

3. Το έτος 2014 «σκάει» η υπόθεση του Noor One...διευθυντικό στέλεχος της ΧΡΥΣΟΪΛ ΑΕΠ καταδικάζεται πρωτόδικα σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση του Noor One.

4. Σημαντική λεπτομέρεια της υπόθεσης: το Νοοr One υποτίθεται ότι είχε αποπλεύσει με προορισμό τις εγκαταστάσεις της ΧΡΥΣΟΪΛ ΑΕΠ στο Ρίο Αχαΐας, αλλά τελικά βρέθηκε ... Ελευσίνα.

5. Το έτος 2016 το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης των εγκαταστάσεων στο Ρίο Αχαΐας ανάμεσα στις εταιρείες ΡΟΔΟΓΚΑΖ και ΧΡΥΣΟΪΛ ΑΕΠ λύθηκε με αποτέλεσμα η άδεια χρήσης των εγκαταστάσεων αυτών από τη ΧΡΥΣΟΪΛ ΑΕΠ για την εμπορία ... αφορολόγητου ναυτιλιακού καυσίμου να ανακληθεί και να εκδοθεί στο όνομα της ΡΟΔΟΓΚΑΖ. Η έκδοση της άδειας αυτής στο όνομα της ΡΟΔΟΓΚΑΖ αποφασίστηκε από τον τότε αρμόδιο Υπουργό κ Γιώργο Σταθάκη, παρά το γεγονός ότι το σύνολο των τοπικών φορέων είχε ζητήσει οι εγκαταστάσεις αυτές να μην επαναλειτουργήσουν για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ειδικότερα:

Με την με αριθµ. πρωτ. 5149/10-03-2015 αρνητική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πατρών και την με αριθµ. πρωτ. 44338/15-04-15 αρνητική γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πατρών ζητήθηκε να μην εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εν λόγω εγκατάστασης, λόγω υποβάθµισης του χαρακτήρα της περιοχής, των κινδύνων µόλυνσης και ρύπανσης σε περίπτωση ατυχήµατος και υποβάθµισης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και του κάστρου του Ρίου.

Με το με αρ. πρ. 23/09-03-15 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Ακταίου µε συνηµµένη την αρ. 08/2015 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Ακταίου µε αρνητική γνωµοδότηση ζητήθηκε να μην επαναλειτουργήσουν οι ανωτέρω εγκαταστάσεις λόγω µη συµβατότητας της µονάδος µε τον οικιστικό, τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής και της επικινδυνότητας σε περίπτωση ατυχήµατος.

Με την υπ' αριθµ. Φ/ΒΥΖ/2153/27-03-15 αρνητική γνωµοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας διατυπώθηκε διαφωνία με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών λόγω οπτικής όχλησης για το µνηµείο του Φρουρίου Ρίου, περαιτέρω επιβάρυνσης της λιµενικής ζώνης του µνηµείου και πιθανής µείωσης της επισκεψιµότητας του µνηµείου σε περίπτωση ατυχήµατος.

Με την υπ' αριθµ. 63/01-03-2015 αρνητική γνωµοδότηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ακταίου ∆ήµου Πατρών διατυπώθηκε διαφωνία με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών λόγω υποβάθµισης της περιοχής, των κινδύνων µόλυνσης και ρύπανσης σε περίπτωση ατυχήµατος και υποβάθµισης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και του κάστρου του Ρίου.

Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας γνωμοδότησε ομοίως αρνητικά για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών στο Ρίο Αχαΐας.

6. Εμείς, λοιπόν, σήμερα ρωτάμε:

6Α. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ερεύνησε ποια είναι η σχέση των εταιρειών ΡΟΔΟΓΚΑΖ και ΧΡΥΣΟΪΛ ΑΕΠ, όπως είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση; Και εάν την ερεύνησε δε διαπίστωσε τίποτα ασυνήθιστο; Τι σχέση έχουν αυτές οι εταιρείες με την υπόθεση του Noor One;

Αν δεν έχετε παρακολουθήσει την υπόθεση αυτή, σας ενημερώνουμε ότι το ναρκόπλοιο Noor One υποτίθεται ότι ναυλώθηκε για να μεταφέρει ... πετρέλαιο από τη Λιβύη στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις στην Αχαΐα.

6Β. Οι εμπλεκόμενες αστυνομικές αρχές (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ρωτήθηκαν και εάν ναι σε ποιες αντεγκληματικές σταθμίσεις προέβησαν;

Η εμπλοκή μιας εγκατάστασης σε μια τέτοια υπόθεση αποτελεί ή όχι επαρκή λόγο για να αποφασίσει μια Κυβέρνηση να τερματίσει τη λειτουργία της;

Και εάν δεν αποτελεί, στο επόμενο Noor One μήπως πρέπει απλά να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη;

6Γ. Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκείνη την εποχή γνωρίζει άριστα τα τεκταινόμενα στη Ρόδο, δεν είδε τίποτα ... ασύνηθες στην υπόθεση αυτή;

6Δ. Και τελικά κανείς δε βλέπει τίποτα περίεργο στην απόφαση μιας Κυβέρνησης με δήθεν αυξημένο ενδιαφέρον για την υπόθεση του Noor One να αδειοδοτήσει σα να μην τρέχει τίποτα τις εγκαταστάσεις που δήθεν θα αποτελούσαν τον προορισμό του ναρκόπλοιου που μετέφερε τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών στην Ευρώπη;

Εμείς θα περιμένουμε για λίγες ημέρες τυχόν απαντήσεις...και μετά ως συνήθως θα τα πούμε όλα.