Η ερώτηση της ημέρας (25/3/2020)

Υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία δημιουργίας μονοπωλίου στις φορτοεκφορτώσεις λιμένα Πειραιά;