Εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε...

2020-04-03

Η λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου Διαφάνειας, που δεν εξυπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες, στηρίζεται στη δύναμη του δημοκρατικού κοινωνικού ελέγχου, δηλαδή σε όλους εσάς και εμάς.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου δεν είναι το «κράξιμο» και η ρίψη λάσπης στον ανεμιστήρα.

Αποτελεί, ωστόσο, παραδεκτή μεθοδολογία έρευνας η ανάδειξη ενός θέματος, προκειμένου να αντληθούν στοιχεία από επώνυμες ή ανώνυμες επικοινωνίες με το Παρατηρητήριο.

Ευτυχώς, ήδη από νωρίς, ο δημοκρατικός κοινωνικός έλεγχος απέδωσε και μας τροφοδότησε με στοιχεία, τόσο σοβαρά, ώστε να έχουμε την υποχρέωση να τα θέσουμε υπόψιν των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. 

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι τόνοι του blog και του facebook είναι αναγκαίο να αναδιπλώνονται, όχι μόνο για να μην προβαίνουν οι υπαίτιοι σε κάλυψη των ιχνών τους, αλλά και για να μην παρεμποδίζεται η έρευνα των ελεγκτικών αρχών.

Μετά την έγκριση του καταστατικού, οι καταγγελίες και ο βαθμός κοινοποίησής τους θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου. Μεταβατικά, η απόφαση λαμβάνεται από τη συντακτική ομάδα.

 Σήμερα, ευχαριστούμε τις ανώνυμες πηγές, οι οποίες μας βοήθησαν να συναρμολογήσουμε το puzzle ενός σημαντικού - κατά την άποψή μας - σκανδάλου. Τα στοιχεία τροχοδρόμησαν ήδη και θα κάνουμε υπεύθυνα ό, τι πρέπει για να προχωρήσει η έρευνα σε βάθος...