ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ .... ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΟΜΙΣΤΕΣ

2020-06-16

Τον Οκτώβριο 2015 η εταιρεία ASPROFOS ENGINEERING διενήργησε μετρήσεις για τυχόν παρουσία ραδιενέργειας στο ΧΥΤΑ Φυλής. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις μελέτες, που εκπόνησε εδώ:

και εδώ:

Τα συμπεράσματα των ανωτέρω μελετών συνοψίζονται ως εξής:

1. Εντοπίστηκαν πέντε διαφορετικά ραδιοϊσότοπα τα οποία «υπερβαίνουν τα ανώτερα όρια της ιονίζουσας εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να προκύπτει μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα (μόλυνση του εδάφους, του αέρος και όλων των υδάτινων πόρων της περιοχής), με άμεση συνέπεια την επιβάρυνση της υγείας των ανθρώπων (με αλματώδη αύξηση όλων των μορφών καρκίνου) και των ζώντων οργανισμών στη περιοχή».

2. Πρόκειται για τα ραδιοϊσότοπα θόριο 232 (μετρήθηκε στα 165-175 Μπεκερέλ με όριο τα 115), ράδιο 224 (μετρήθηκε στα 93-105 Κιλομπεκερέλ με όριο τα 75), ράδιο 226 (μετρήθηκε στα 3,7-4,3 Χ 10-8 Τέραμπεκερέλ με όριο τα 2,2), μόλυβδος 210 (μετρήθηκε στα 0,9-1,2 Χ 10-8 Τεραμπεκερέλ με όριο τα 0,75) και τρίτιο (μετρήθηκε στα 0,32-0,38 Χ 10-2 Τεραμπεκερέλ με όριο τα 0,3). Για την προέλευση των υλικών που εκπέμπουν αυτές τις ραδιενεργές ακτινοβολίες εκφράζονται διάφορες εκτιμήσεις καθώς μπορεί να προέρχονται από ιατρικά και βιομηχανικά απόβλητα που θάβονται μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια. Προτείνεται έρευνα στο χώρο της παλαιάς χωματερής από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, κύρια στις θέσεις λήψεως μετρήσεων που υποδεικνύονται. Καταγράφονται επίσης τεράστιες υπερβάσεις των ορίων σε διάφορα βαρέα μέταλλα, αρωματικούς υδρογονάνθρακες, διοξίνες, φουράνια, Βενζόλιο-Τολουόλιο, PCB - PCT, Φαινόλες, Μεθάνιο, Αμμώνιο και άλλους ρύπους.

3. Στην περιοχή που ερευνήθηκε εκτιμάται ότι βρίσκονται θαμμένοι 15,5 εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών!!! Από το σύνολο αυτής της ποσότητας υπολογίζεται ότι: οργανικά απόβλητα είναι το 32%, χαρτί - χαρτόνι το 18%, πλαστικά το 15%, μέταλλα το 5,6% και αλουμίνιο το 1,3%. Επίσης, γυαλί, δέρμα, ξύλο και υφάσματα είναι το 17%, ενώ αδρανή και λοιπά υλικά είναι το 11,1%

Οι προαναφερόμενες μελέτες της εταιρείας ASPROFOS ENGINEERING παρέμεναν ερμητικά σφραγισμένες σε συρτάρια και ερμάρια και χρειάστηκαν χρόνιοι αγώνες και τελικά εισαγγελική παραγγελία, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος των ηρώων του "Δυτικού Μετώπου", προκειμένου να αποκαλυφθούν και να δημοσιοποιηθουν από το ηρωικό αυτό κίνημα της Δυτικής Αττικής. 

Με το ζήτημα αυτό ασχολήθηκε εκ των υστέρων και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Αφού έχετε διαβάσει τα συνοπτικά έστω συμπεράσματα των μελετών της ASPROFOS ENGINEERING (καλύτερα διαβάστε ολόκληρα τα κείμενα διότι αφορούν τόσο σε εμάς όσο και στις οικογένειές μας), αναγνώστε με προσοχή τί διαπίστωσε για το ίδιο θέμα η ΕΕΑΕ (στην οποία παραμένει αμετακίνητα από το 2014 ο κ. Χρήστος Χουσιάδας), σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας skai.gr με ημερομηνία 30/1/2020:

"Η ΕΕΑΑ επισημαίνει ότι τα ραδιενεργά απόβλητα της χώρας δεν καταλήγουν σε κανέναν χώρο υγειονομικής ταφής. Ειδικότερα για την περιοχή του ΧΥΤΑ Φυλής, τονίζει ότι είχαν γίνει προ ετών ενέργειες ραδιολογικής διερεύνησης εκ μέρους της ΕΕΑΕ, με αφορμή ανησυχίες που είχαν εκφραστεί, αλλά από τον έλεγχο δεν προέκυψε καμία απολύτως ένδειξη ύπαρξης ραδιενεργών αποβλήτων.

Κατόπιν αιτήματος του Δήμου Φυλής, η ΕΕΑΕ έλαβε γνώση και εξέτασε μελέτες εταιρείας, στις οποίες γινόταν αναφορά σε ανησυχητικά ραδιολογικά ευρήματα στον χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής. Η ΕΕΑΕ εκτίμησε ότι οι μελέτες αυτές δεν είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη από ραδιολογική άποψη, διότι οι μετρήσεις στερούνταν επιστημονικής τεκμηρίωσης, η δε εξαγωγή συμπερασμάτων βασιζόταν σε σύγκριση με όρια που δεν συμπίπτουν με τα όρια της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Στην πράξη, σύμφωνα με την ΕΕΑΕ, «η μόνη εμπλοκή των ΧΥΤΑ με θέματα ραδιενέργειας αφορά τις συνηθισμένες περιπτώσεις ανίχνευσης ραδιενέργειας σε αστικά απορρίμματα εξαιτίας των εκκριμάτων ασθενών που έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις ή θεραπείες πυρηνικής ιατρικής. Οι περιπτώσεις αυτές δεν συνιστούν ραδιενεργά απόβλητα, η δε αποδέσμευσή τους είναι αποδεκτή πρακτική, γίνεται άνευ όρων και δεν ενέχει κίνδυνο για το κοινό, τους εργαζόμενους στη διαχείριση των απορριμμάτων και το περιβάλλον».

Η ΕΕΑΕ υπογραμμίζει ότι, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν αναμένεται η ύπαρξη φυσικών ή τεχνητών ραδιονουκλιδίων σε σημαντικές από άποψη ακτινοπροστασίας συγκεντρώσεις στον ΧΥΤΑ Φυλής και, κατά συνέπεια, δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για ραδιολογική επιβάρυνση της."

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση της ΕΕΑΕ παρουσιάζει μια επιστημονικά αδόκιμη "μανιέρα". Συγκεκριμένα:

Η ΕΕΑΕ αποτελεί τον επίσημο κρατικό τεχνοκρατικό φορέα μέτρησης της ραδιενέργειας. Εύλογα θα ανέμενε κανείς ότι, όταν ένας τέτοιος επιστημονικός φορέας λαμβάνει γνώση πολυσέλιδων μετρήσεων μιας ιδιωτικής εταιρείας, η οποία υποστηρίζει ότι μέτρησε παρουσία ραδιενέργειας επικίνδυνης για ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής, θα έκανε αυτό που στοιχειωδώς επιτάσσει η επιστημονική μεθοδολογία διερεύνησης της υπόθεσης: θα φόρτωνε σε ένα βανάκι όλα τα αναγκαία επιστημονικά εργαλεία μέτρησης, θα φορούσε προστατευτικές στολές και λευκά γάντια και θα "κατασκήνωνε"στο ΧΥΤΑ Φυλής για να κάνει πολλές μετρήσεις και να λάβει πάρα πολλά δείγματα, από τα οποία θα εξήγε επιστημονικά αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα (αυτό άλλωστε είχε προτείνει και η ASPROFOS ENGINEERING). Ωστόσο, από το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ δεν προκύπτει να έγινε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΚΑΪ έχει αποτυπώσει με ακρίβεια την πραγματικότητα, η ΕΕΑΕ επικαλέστηκε κάποιες "προ ετών" μετρήσεις (πρίν πόσα χρόνια κ. Χουσιάδα; με ποιά μεθοδολογία; ποιά πιστοποίηση; και ποιά όργανα άραγε;), περιορίστηκε να λάβει γνώση και να εξετάσει τις μελέτες της ASPROFOS ENGINEERING και να συμπεράνει ότι οι ισχυρισμοί της εταιρείας αυτής δεν συμπίπτουν με τα όρια της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Δηλαδή, ο πλέον αρμόδιος κρατικός τεχνοκρατικός φορέας για την προστασία μας από τις εκπομπές ραδιενέργειας - επαναλαμβάνουμε εάν ο ΣΚΑΪ αποτύπωσε την αλήθεια με ακρίβεια - δε βγήκε από το γραφείο του, δεν έκανε νέες μετρήσεις, δεν πήρε δείγματα, αλλά έκατσε στο γραφείο του, έβαλε καφέ, διάβασε τις μελέτες του ιδιώτη και μας καθησύχασε ότι τα όρια της νομοθεσίας τηρούνται.

ΑΛΗΘΕΙΑ;;;;;

ΣΟΒΑΡΟΛΟΓΕΙΤΕ;;;;;

Και τώρα οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου Αττικής (οι οποίοι με τους φόρους, που πληρώνουν, χρηματοδοτούν τους μισθούς αυτών των "ειδικών" στη ραδιενέργεια) πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι; 

Γιατί οι ειδικοί της ΕΕΑΕ δε βγήκαν από τα γραφεία τους; Γιατί δεν πήραν δείγματα; Γιατί δεν έκαναν ΝΕΕΣ μετρήσεις και περιορίστηκαν σε παλαιότερες;;;;;

Θα περιμένουμε λίγες ημέρες για απαντήσεις και εάν, είτε δεν λάβουμε, είτε λάβουμε ανεπαρκείς απαντήσεις, θα ζητήσουμε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής από τις εισαγγελικές αρχές. 

Η περίπτωση του ΧΥΤΑ Φυλής δεν είναι η μοναδική περίπτωση, που η ΕΕΑΕ περιορίστηκε στην ανάγνωση και δεν προέβη στη διεξαγωγή νέων μετρήσεων και τη λήψη δειγμάτων. 

Στις 20/6/2019 και ενώ πλέον είχε λάβει χώρα εκτεταμένη εκτέλεση εργασιών πάνω από τον ελαφρά καλυμμένο ραδιενεργό φωσφογύψο της έκτασης των "Λιπασμάτων" ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας απέστειλε στην ΕΕΑΕ το με αριθμό πρωτοκόλλου 23494 έγγραφό του. Η ΕΕΑΕ απάντησε μέσα σε τέσσερις (4) μόλις ημέρες, ήτοι στις 24/6/2019, με το με αριθμό πρωτοκόλλου Π/414/9198/2019 έγγραφό της, το οποίο συντάχθηκε στην Αγία Παρασκευή (πολύ μακρυά από τη Δραπετσώνα). Το έγγραφο αυτό επικαλείται μετρήσεις της ΕΕΑΕ στην περιοχή των "Λιπασμάτων", οι οποίες έγιναν το έτος 2006, ήτοι δεκατρία (13) χρόνια πριν τη σύνταξη του εν λόγω εγγράφου της ΕΑΑΕ και διαπιστώνει ότι δε συντρέχει καμία ανησυχία από άποψη ακτινοπροστασίας.

Επικαλείται η ΕΕΑΕ νέες μετρήσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών; ΟΧΙ

Επικαλείται η ΕΕΑΕ λήψη δειγμάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών; ΟΧΙ

Επικαλείται η ΕΕΑΕ παρουσία στελεχών της κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών; ΟΧΙ

Επικαλείται η ΕΕΑΕ παροχή οδηγιών της προς τους εργαζόμενους, που εκτελούσαν εκσκαπτικές εργασίες στην περιοχή που είχε καλυφθεί ελαφρά ο ραδιενεργός φωσφογύψος; ΟΧΙ

Σηκώθηκε κάποιος από την ΕΕΑΕ από την καρέκλα για να πάει να δει τί γίνεται σε μια περιοχή προορισμένη για χρήση από ευπαθείς ομάδες; ΟΧΙ

Και από πού νομίζετε ότι διαπίστωσε η ΕΕΑΕ ότι στη Δραπετσώνα δε συντρέχει λόγος ανησυχίας; Με βάση το έγγραφό της από την .... Αγία Παρασκευή...όπως ακριβώς έκανε και στην περίπτωση του ΧΥΤΑ Φυλής....

Σε όσους πιστεύουν ότι η ΕΕΑΕ κάνει σωστά τη δουλειά της και την επικαλούνται....χαιρετίσματα....

ΥΓ1. Για το "κόλπο" με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα όρια ρωτήστε τους "Ενεργούς Πολίτες της Πειραϊκής", τους οποίους με επίκληση αυτού του ταχυδακτυλουργικού τρυκ κάποιοι επιχείρησαν να τους πείσουν ότι τα βυθοκορήματα του Πειραιά είναι σχεδόν...βρώσιμα...

ΥΓ2. Εάν η ΕΕΑΕ αναρωτιέται πώς μπορεί να καταλήξουν ραδιενεργά υλικά στο ΧΥΤΑ Φυλής, μπορεί να ξεκινήσει την .... ανάγνωση από εδω: 

https://www.tanea.gr/2001/02/01/greece/palaioi-praktores-organwsan-to-lathremporio-radienergwn-ylikwn/