ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΡΧΗΓΟ κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΠΟΥΛΗ

2020-08-11

κ. Υπαρχηγέ

Μπορείτε να μας απαντήσετε στο εξής ερώτημα:

Εάν η Ηγεσία ΛΣ-ΕΛΑΚΤ πραγματικά πιστεύει το πόρισμα ... Κωσταράκη για τις καταγγελίες Γιαννουσάκη - Μαρινάκη - Κουρτάκη, έχει ή δεν έχει την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να διατάξει Ε.Δ.Ε και κατα του πρώην Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο οποίος αρνήθηκε να διατάξει την πειθαρχική διερεύνηση των καταγγελιών αυτών;