ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ;;;ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΕ;;;

2022-07-09

ΑΠ.ΕΞ. 45/2022

9/7/2022

Προς: Δήμαρχο Σαλαμίνας

Kοιν: Κοινοβουλευτικές Ομάδες

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αρχής της αμεροληψίας στη διοίκηση του ΔΛΤ Σαλαμίνας

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

1. Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ελληνικών λιμένων.

Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

2. Όπως δεν μπορεί παρά να γνωρίζετε, λόγω της δικηγορικής σας ιδιότητας, το α. 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κατοχυρώνει την αρχή της αμεροληψίας στη λειτουργία των μονομελών και συλλογικών διοικητικών οργάνων.

3. Τις τελευταίες ημέρες, το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος έχει δεχτεί αρκετές επώνυμες καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, πρόσωπο, το οποίο επελέγη πρόσφατα για τη θέση του Προέδρου ΔΛΤ Σαλαμίνας ,αποτελούσε είτε κατά το χρόνο της επιλογής του, είτε σε χρόνο κοντινό σε αυτήν, εργαζόμενο (ασκών το ναυτικό επάγγελμα) σε πλοίο/πλοία κοινοπραξίας, που εκμεταλλεύεται την πορθμειακή γραμμή Πέραμα - Παλούκια.

4. Όπως επίσης δεν μπορεί παρά να γνωρίζετε, η προαναφερόμενη κοινοπραξία αποτελεί εάν όχι το μεγαλύτερο, οπωσδήποτε έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες του ΔΛΤ Σαλαμίνας. Συγκεκριμένα, στα καθήκοντα του Προέδρου του εν λόγω Ταμείου περιλαμβάνεται τουλάχιστον η ουσιώδης συμβολή στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής, ήτοι των τελών, τα οποία το εν λόγω ΔΛΤ απαιτεί από την προαναφερόμενη κοινοπραξία να τού καταβληθούν.

Η πραγματική και αδιαμφισβήτητη αυτή κατάσταση έχει γεννήσει εύλογη ανησυχία σε μεγάλο αριθμό μελών μας, αναφορικά με το κατά πόσον η τοποθέτηση στο ΔΛΤ Σαλαμίνας ως Προέδρου φυσικού προσώπου, που, εάν δεν συνεχίζει να αποτελεί, οπωσδήποτε αποτελούσε μέχρι πρόσφατα, εργαζόμενο του μεγαλύτερου πελάτη του Ταμείου αυτού, συνάδει με την αρχή της αμεροληψίας.

5. Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να εξετάσουμε περαιτέρω τη στάση μας, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα εξής:

α. στο βιογραφικό σημείωμα του ανωτέρω επιλεγέντος, επί του οποίου στηρίχτηκε η επιλογή του, γινόταν αναφορά της προαναφερόμενης επαγγελματικής του ιδιότητας ή απεκρύβη;

β. προτίθεστε να προβείτε στην αντικατάσταση του, εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι είναι πράγματι εργαζόμενος στην προαναφερόμενη κοινοπραξία και σε περίπτωση τυχόν αρνητικής απάντησης, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Ταμείου, δεδομένου ότι επί σοβαρών θεμάτων θα προκύπτουν λόγοι αποχής / εξαίρεσης του Προέδρου του;

Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος