ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...

2020-10-05

Η μία εταιρεία έχει μεταξύ άλλων καταστατικό σκοπό να διεξάγει παράκτιες και υπερπόντιες ναυτιλιακές εργασίες, καθώς και ναυτιλιακές μεταφορές προσώπων και πραγμάτων, έχοντας δικαίωμα να κατέχει, ναυλώνει, υποναυλώνει πλοία και να ενεργεί ως ναυλομεσίτης, πράκτορας ή προμηθευτής πλοίων και να παρέχει πιστώσεις υπέρ τρίτων. 

Η άλλη εταιρεία έχει μεταξύ άλλων καταστατικό σκοπό να διεξάγει γεωλογικές έρευνες για την ανεύρεση και επεξεργασία ορυκτών, πετρελαίου και άνθρακα, καθώς και να χτίζει γραφεία, δεξαμενές, αποθήκες, ξενοδοχεία, αγωγούς πετρελαίου κ.ο.κ. 

Οι εταιρείες αυτές ανήκουν σε εξ αγχιστείας συγγενείς Υπουργού, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την άσκηση εποπτείας και σε αυτές τις δραστηριότητες. 

Εκείνος εποπτεύει, εκείνοι (οι εξ αγχιστείας συγγενείς) δυνητικά επιχειρούν σε εποπτευόμενες από εκείνον δραστηριότητες.

Αλήθεια, εάν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, πόσα πρωτοσέλιδα θα είχαν γίνει;

Εμείς φυσικά θα επανέλθουμε, βγάζοντας τα πάντα στη φόρα...