'Ενας Υπουργός, ένας Δήμαρχος και ένας...βράχος που μιλάει...κινέζικα...

2020-05-16

Στις αρχές 2016 το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να κάνει δεκτή την προσφορά της COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED για την πώληση ποσοστού 67% των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ. 

Τον Αύγουστο 2016 12.750.000 μετοχές της ΟΛΠ ΑΕ μεταβιβάστηκαν στην COSCO SHIPPING (HONG KONG) Limited. 

Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Limited ελέγχεται κατά 100% από τη China Ocean Shipping (Group) Company, η οποία ελέγχεται κατά 100% από τη China COSCO Shipping Corporation Limited, μία κινεζική κρατική εταιρεία. Ως συνέπεια η China COSCO Shipping Corporation Limited, ελέγχοντας έμμεσα κατά 100% την COSCO SHIPPING (Hong Kong) Limited ελέγχει έμμεσα και το 51% των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΠ Α.Ε. 

Η εταιρεία COSCO SHIPPING (Hong Kong) Limited έχει ως αντικείμενο μεταξύ άλλων και τη διαχείριση των θυγατρικών της China COSCO Shipping Corporation Limited στην Ελλάδα, στις οποίες αναμφίβολα περιλαμβάνεται (άμεσα ή έμμεσα) η ΟΛΠ ΑΕ. 

Στις 7 Φεβρουαρίου 2018 ανάμεσα στις  COSCO SHIPPING (Hong Kong) Limited και COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd,  καταρτίστηκε Management Services Master Agreement, με την οποία τα επιχειρηματικά, διαχειριστικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα της πρώτης (περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν στην ΟΛΠ ΑΕ) περιήλθαν στον έλεγχο της δεύτερης. 

Η COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. (πρώην "COSCO International Holdings Limited") είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Hong Kong με stock code 00517.HK. 

Το Φεβρουάριο 2020 δημοσιεύτηκε το semi-annual report της BlackRock, από το οποίο συνάγεται ότι το συγκεκριμένο fund  συμμετέχει μεταξύ άλλων και στις κάτωθι εταιρείες:

-COSCO Shipping Development Ltd

-COSCO Shipping Holdings Ltd

-COSCO Shipping Energy Transportation Ltd

-COSCO Shipping Ports Ltd

-COSCO Shipping International Hong Kong Co Ltd

-COSCO Capital Inc.

Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχες 2019 (χρηση 2018) ο π. Υπουργός Οικονομικών και συναρμόδιος για την πώληση της ΟΛΠ ΑΕ κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος διαθέτει μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BlackRock. Στις 19/12/2018 μεταξύ άλλων και οι κκ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και Φώτης Κουβέλης υπέγραψαν υπουργική τροπολογία, η οποία επέτρεψε στην ΟΛΠ ΑΕ να λάβει φορολογική ενημερότητα, παρά την ύπαρξη οφειλών προς το δημόσιο. Χωρίς την υπουργική αυτή τροπολογία και την εκδοθείσα δυνάμει αυτής φορολογική ενημερότητα η ΟΛΠ ΑΕ δεν θα είχε λάβει από την Περιφέρεια Αττικής την κοινοτική χρηματοδότηση για το νέο Προβλήτα Κρουαζιέρας, δεδομένου ότι η έκδοση της ενημερότητας αυτής αποτελούσε απαραίτητο δικαιολογητικό για τη λήψη της εν λόγω χρηματοδότησης. 

Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχες 2019 (χρήση 2018) ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Ιω. Μώραλης διαθέτει επίσης μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BlackRock. Ο κ. Ιω. Μώραλης το Νοέμβριο 2018 κατέστησε σαφές προς τον τότε Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φ. Κουβέλη ότι η έκταση στο Παλατάκι ανήκει στο Δήμο Πειραιά. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουμε να έχει προβεί σε δικαστικές ενέργειες για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του Δήμου Πειραιά. 

Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας σε καμία περίπτωση δεν ποινικοποιεί την επιχειρηματική δραστηριότητα προσώπων, που κατέχουν δημόσιες θέσεις, ούτε και διολισθαίνει με ευκολία σε απόψεις που συσχετίζουν αυτή τη δραστηριότητα με τις αποφάσεις, που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η επιχειρηματική δραστηριότητα ενός πολιτικού προσώπου δε δημιουργεί τεκμήριο ενοχής για κάθε πολιτική του απόφαση. 

Σκοπός του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας είναι να ενημερώνει για θέματα, που αφορούν στην ενίσχυση της διαφάνειας, ακόμα και εάν αυτά σήμερα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής απαγορευτικών διατάξεων, προκειμένου να ενεργοποιήσει γόνιμο διάλογο με σωστά ενημερωμένους πολίτες και να καταρτίσει τη δική του πρόταση θεσμικών αλλαγών. 

Από εκεί και πέρα, ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα...άλλωστε, οι δημοκρατίες δεν έχουν αδιέξοδα...