ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ;

2020-04-04
Υπήρξε δελτίο τύπου για την αλλαγή στα δρομολόγια;

Υπήρξε ενημέρωση του Δήμου και της Περιφέρειας; (εμείς μαθαίνουμε ΔΕΝ υπήρξε)
Με ποια λογική η αραίωση στα δρομολόγια εξυπηρετεί τη στρατηγική της αποφυγής του συνωστισμού;

 ΥΓ Η ΔΑΛ σας μάρανε...