Άρθρο επικεφαλής Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Δ. Μπακόπουλου στην εφημερίδα ΕΠΟΧΗ