ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ...

2020-04-29

Με την παρακάτω απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση εργασιών απολύμανσης συνολικά 53.061 τ.μ. με συνολικό κόστος 7.600 ΕΥΡΩ:

Με την παρακάτω διοικητική πράξη του Οργανισμού Λιμένας Ελευσίνας αποφασίστηκε η απευθείασ ανάθεση εργασιών απολύμανσης συνολικά 55.000 - 60.000 τ.μ. με συνολικό κόστος 23.436 ΕΥΡΩ:

Είναι θέμα απλών μαθηματικών πράξεων να διαπιστώσει κανείς ότι με τα χρήματα που δαπάνησε για απολύμανση ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας, οι φορολογούμενοι θα είχαμε απολυμάνει...τρια (3) Υπουργεία Ναυτιλίας !!!!!

Το Παρατηρητήριο αναμένει και σε αυτό το θέμα από τον έμπειρο κ. Απόστολο Καμαρινάκη να αποκαταστήσει τη νομιμότητα.