ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Με απόφαση Captain FU και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ ΑΕ Διευθυντής Επιχειρησιακής Λειτουργίας του Προβλήτα I του ΟΛΠ αναλαμβάνει ο υπάλληλος ΣΕΜΠΟ και συγγενής Βουλευτή Πειραιά ΝΔ κ Ν Κατσαφάδος

2020-04-02
Πειραιώτες, μην ανησυχείτε...Είμαστε σίγουροι ότι ο βουλευτής κ Κ Κατσαφάδος θα ασκήσει άμεσα κοινοβουλευτικό έλεγχο για την άμεση άρση της παράνομης και μονομερούς αυτής ενέργειας του Captain FU και της ΣΕΜΠΟ, η οποία καθίσταται πλέον χωρίς νομικό έρεισμα κυρίαρχος στο σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της ΟΛΠ ΑΕ...