ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: κ. Νίκο Αρβανίτη, αληθεύει ότι ο Ανδρέας Αρβανίτης, ο οποίος αμειβόταν από την ΟΛΠ ΑΕ με μεικτή αμοιβή 3.000+ ΕΥΡΩ, είναι ανιψιός σας;

2020-04-13

Ο κ. Νίκος Αρβανίτης είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ ΑΕ.

Ο κ. Νίκος Αρβανίτης είναι επίσης μέλος της τριμελούς επιτροπής εσωτερικού ελέγχου, δηλ. είναι από τα πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να διασφαλίζουν την τήρηση της νομιμότητας από την ΟΛΠ ΑΕ. 

Ο κ. Νίκος Αρβανίτης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ). Για ποιό λόγο συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ ο τ. Πρόεδρος ΔΝΕ και όχι ο νυν Πρόεδρος ΣΩΝΠΑΠ θα το δούμε σύντομα. 

Η καταγγελία, που έφτασε στο Παρατηρητήριο, είναι τεκμηριωμένη. Ισχυρίζεται ότι στην ΟΛΠ ΑΕ είχε προσληφθεί ο κ. Ανδρέας Αρβανίτης, ανιψιός του κ. Νίκου Αρβανίτη, με μικτές αποδοχές 3.000+ ΕΥΡΩ. 

Εμείς δεν υιοθετούμε ακόμα τίποτα. Ωστόσο, ρωτάμε ευθέως τον κ. Αρβανίτη:

Είχε προσληφθεί ο ανιψιός σας στην ΟΛΠ ΑΕ;

Με ποιά διαδικασία προσλήφθηκε;

Δημοσίευσε η ΟΛΠ ΑΕ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη πρόσληψη;

Ανταποκρίνεται η αμοιβή του κ. Αρβανίτη στις συνήθεις αμοιβές στελεχών της ΟΛΠ ΑΕ;

Σε μια χώρα, που ματώνει από το brain drain, μπορεί ο κ. Αρβανίτης να μας ενημερώσει με ποιά διαδικασία μπορούν χιλιάδες άνεργοι επιστήμονες να προσληφθούν στην ΟΛΠ ΑΕ με αμοιβή 3.000+ / μήνα; 

ΥΓ: Αν νομίζετε στην ΟΛΠ ΑΕ ότι με τη σιωπή θα επιτύχετε κάτι, σας ενημερώνουμε ότι έρχονται εξελίξεις...