ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Αποκαλύπτουμε τη μήνυση κατά του ΓΓ Λιμένων κ. Βαγγέλη Κυριαζόπουλου, των μελών της ΕΣΑΛ και της ΟΛΠ ΑΕ

2020-04-16

Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά οι κκ Εμμανουήλ Δερτούζος, Γεώργιος Κοκκινίδης και Ιωάννης Τσαβαρής κατά του ΓΓ Λιμένων κ. Βαγγέλη Κυριαζόπουλου, των μελών της ΕΣΑΛ και της ΟΛΠ ΑΕ.

Το νομικά τεκμηριωμένο κείμενο των μηνυτών αποκαλύπτει όργιο παρανομιών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του master plan της ΟΛΠ ΑΕ, οι οποίες, ανεξάρτητα από το εάν αποτελούν ποινικά αδικήματα, συγκροτούν ένα οργανωμένο σχέδιο κινεζοποίησης του περιβάλλοντος του λιμανιού και των παραθαλάσσιων δήμων. Προφανώς, οι εορτασμοί για την επέτειο των 2.500 ετών από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας δεν αποτέλεσαν τίποτα παραπάνω από φύλλο συκής.

Φυσικά δεν αναμένουμε κάποια παραίτηση για λόγους ευθιξίας από τον άνετο Βαγγέλη με τη μηχανή. Τέτοιες συμπεριφορές έχουν εκλείψει από την ελληνική πολιτική σκηνή.

Ωστόσο, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την πρόσφατη τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή της ΓΓ Λιμένων προσώπου με πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα του master plan. Ανταμοιβή προθύμων; Θα δείξει...

Πάντως, επειδή μαθαίνουμε ήδη πολλά για την προθυμία του νεοπαγούς αυτού Διευθυντή να υπακούει σε αν μη τί άλλο περίεργες εντολές και οδηγίες, θυμίζουμε στον άνετο Βαγγέλη με τη μηχανή και τους πρόθυμους Διευθυντές του ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά απέχει μόνο λίγα μέτρα από τα γραφεία τους.

Διαβάστε ολόκληρη τη μήνυση και...κλάψτε:

«Κατά την 80ή και 81η συνεδριάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που συνήλθαν στις 25-9-2019 και 9-10-19 στην αίθουσα Συνεντεύξεων (577) στον 5ο όροφο του νέου κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π. (Ακτή Βασιλειάδη - Πειραιά) εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των γενικών προγραμματικών σχεδίων (master plan) της Εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε οι εξής δραστηριότητες (σχετ. 1 και 2, ΑΔΑ: ΩΔΛΚ4653ΠΩ-425 και ΑΔΑ:ΩΨΟΖ46653ΠΨ-ΜΔΧ)

1. Η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ναυπηγείου στη Β - Δ Ψυττάλεια και η τοποθέτηση πλωτής δεξαμενής με τις συνοδές αυτής εγκαταστάσεις (περιοχή ΙΓ του Υπομνήματος όρων δόμησης και χρήσεων γης) όπως εμφαίνονται στα συνημμένα 1 και 2.

2. Η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτών κατασκευών και ναύδετων για την εξυπηρέτηση πλοίων στη Ν-Α Κυνόσουρα (περιοχές Ι5 και Ι6 του Υπομνήματος όρων δόμησης και χρήσεων γης) όπως αυτές εγκρίθηκαν με τις επίδικες ως άνω αποφάσεις της ΕΣΑΛ.

3. Η σχεδιαζόμενη κατασκευή τουριστικού και αλιευτικού λιμένα στη Ν-Δ Κυνόσουρα (περιοχή Ι7 ομοίου ως άνω υπομνήματος) όπως αυτή εγκρίθηκε με τις επίδικες ως άνω αποφάσεις της ΕΣΑΛ.

4. Η συνέχιση της λειτουργίας των ναυπηγείων στη Βόρεια Κυνόσουρα σε αρχαιολογική ζώνη Α' απολύτου προστασίας (περιοχές Ι3 και Ι4) και στην περιοχή Πούντα Αμπελακίων σε Ζώνη Β' προστασίας (περιοχή Ι2) του Υπομνήματος όρων δόμησης και χρήσεων γης, όπως εγκρίθηκαν με τις επίδικες ως άνω αποφάσεις της ΕΣΑΛ.

Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν παράνομα και παράτυπα και οποιαδήποτε εκτέλεση βάσει αυτών είναι απολύτως μη νόμιμη.

1. Αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη από την εταιρεία ΟΛΠ Α.Ε. εγκατάσταση πλωτής δεξαμενής με τις συνοδές αυτής εγκαταστάσεις στο Β-Δ τμήμα της νήσου Ψυττάλειας (περιοχή ΙΓ' του Παραρτήματος της ΕΣΑΛ), επισημαίνουμε ότι η ΟΛΠ Α.Ε δεν έχει δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης οιουδήποτε χερσαίου ή θαλάσσιου τμήματος της εν λόγω περιοχής διότι δεν περιλαμβάνεται στους χώρους του Λιμένος Πειραιώς όπως παραχωρήθηκαν δυνάμει της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό αποδεικνύεται από τα εξής πραγματικά δεδομένα:

1.1. Δεν υφίσταται το παράρτημα Α' της Σύμβασης Παραχώρησης της 13-2-2002 το οποίο καταγράφει και αποτυπώνει τα όρια της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνη της ΟΛΠ Α.Ε και χαρακτηρίζεται ως ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα αυτής (σχετ. 3, σελ 755).

1.2. Στη θέση του παραρτήματος Α' παρουσιάστηκε από την διεύθυνση έργων του ΟΛΠ ένα τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία 10-5-2002 το οποίο αναφέρει ότι συνοδεύει τη Σύμβαση Παραχώρησης, χωρίς όμως να εμφανίζεται η νήσος Ψυττάλεια ή τμήματα αυτής ως παραχωρούμενα στην ΟΛΠ Α.Ε. (σχετ. 4).

1.3. Το Φεβρουάριο του 2005 παρουσιάστηκε δεύτερο τοπογραφικό της ιδίας διεύθυνσης έργων του ΟΛΠ το οποίο επισημαίνει ότι συνοδεύει τη Σύμβαση Παραχώρησης, χωρίς και πάλι να περιλαμβάνεται η νήσος Ψυττάλεια ή τμήματα αυτής ως παραχωρούμενα στοιχεία στον ΟΛΠ. (σχετ. 5)

1.4. Στο κεφάλαιο ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της Σύμβασης Παραχώρησης της 13-2-2002, δεν περιλαμβάνονται επιφάνειες, χώροι, ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της Ψυττάλειας (σχετ. 3, σελ. 880).

1.5. Στη Σύμβαση Παραχώρησης, στα Παραρτήματα αυτής και στα τοπογραφικά διαγράμματα που τη συνοδεύουν δεν αναφέρεται η Ψυττάλεια με καμία έννοια.

1.6 Η λιμενική ζώνη της Ψυττάλειας, της Αταλάντης και των Χοιράδων Σκροφών είχε παραχωρηθεί στον ΟΛΠ δυνάμει του Προεδρικού Διατάγματος υπ. αρ. 32/1975 ΦΕΚ 12 Α'-1975, χωρίς ωστόσο να ανανεωθεί η παραχώρηση αυτή κατά την υπογραφή της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. (σχετ. 6)

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η παραπλανητική αναφορά της Ψυττάλειας ως μέρος της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ Α.Ε. το πρώτον στο Παράρτημα 3.1 της από 24-6-2016 κωδικοποιημένης Σύμβασης όπως κυρώθηκε με το ν. 4404/2016 (σχετ. 7) είναι απολύτως αυθαίρετη και δεν υπέχει καμία απολύτως έννομη συνέπεια. Κατά λογική ακολουθία, η σκοπούμενη εγκατάσταση πλωτής δεξαμενής στην περιοχή ΙΓ' της Β-Δ Ψυττάλειας με τις συνοδές αυτής εγκαταστάσεις στερείται νομιμοποιητικής βάσεως και η σχετική έγκριση που περιλαμβάνεται στην 80ή και 81η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ της 25-9-19 και 9-10-19, είναι παντελώς αυθαίρετη.

Προσέτι, οι σκοπούμενες κατασκευές συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις και εγείρουν σοβαρότατα ζητήματα νομιμότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, πολύ δε περισσότερο στον βαθμό που επιχειρείται η εκ του πλαγίου νομιμοποίησή τους στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων της ΟΛΠ Α.Ε. Συνεπάγεται δε περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε μία ήδη επιβαρυμένη περιοχή και δη τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού, λόγω της γειτνίασης με ειδικής προστασίας αρχαιολογικές περιοχές (Ζώνη Α' απολύτου προστασίας και Ζώνη Β' πολλαπλώς προστατευόμενη της Κυνόσουρας Σαλαμίνας).

2. Η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτών κατασκευών και ναύδετων για την εξυπηρέτηση πλοίων στη Ν-Α Κυνόσουρα στις περιοχές Ι5 και Ι6 του Υπομνήματος που συνοδεύει τις αποφάσεις της 80ης και 81ης συνεδρίασης της της ΕΣΑΛ, είναι ασύμβατη με την ισχύουσα νομοθεσία διότι:

2.1 Δυνάμει του νόμου 4404/16, Παράρτημα 6.2.β.ΙΧ, απαγορεύεται οποιαδήποτε λιμενική δραστηριότητα περιλαμβανομένης της πρόσδεσης πλοίων σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 200 μέτρων περιμετρικά της Κυνόσουρας στους χωροθετούμενους αρχαιολογικούς χώρους όπου περιλαμβάνονται και οι επίδικες ζώνες Ι5 και Ι6. (σχετ. 7 σελ. 7377 και σχετ. 8)

2.2 Οι περιοχές Ι5 και Ι6, είναι ζώνες Α' απολύτου προστασίας όπου ρητά απαγορεύεται η δόμηση, η οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η λειτουργία ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων, η κατασκευή λιμενικών έργων, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής (σχετ. 8).

2.3 Στο τοπογραφικό διάγραμμα της διεύθυνσης έργων του ΟΛΠ με ημερομηνία 10-5-2002, (σχετ. 4) οι εκτάσεις Ι5 και Ι6 χαρακτηρίζονται ως απαλλοτριωθείσες υπέρ του ΟΛΠ, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές απαλλοτριώσεις, χωρίς να έχουν υπογραφεί τα αντίστοιχα συμβόλαια και χωρίς να έχουν γίνει οι αντίστοιχες εγγραφές στην κτηματολογική μερίδα του ΟΛΠ στη Σαλαμίνα. Οι δικαστικές αποφάσεις υπ. αρ. 437/19, 499/19 και 506/19 του Εφετείου Πειραιά καταρρίπτουν οριστικά τον αυθαίρετο ισχυρισμό του ΟΛΠ περί δικαιοδοσίας του στις αντίστοιχες ζώνες (σχετ. 10,11,12)

2.4 Στο τοπογραφικό διάγραμμα της διεύθυνσης έργων του ΟΛΠ με ημερομηνία Φεβρουάριος 2005 οι περιοχές Ι5 και Ι6 συνεχίζουν να εμφανίζονται ως απαλλοτριωμένες υπέρ του ΟΛΠ, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και ως ιδιωτικές των εταιρειών Ευροδομική Α.Ε Αφοί Μαυρομάτη και Διαμαντή Α.Ε. (γραμμοσκιασμένος τομέας στο σχετικό 5).

2.5 Στις εκτάσεις οι οποίες εμφανίζονται ως ιδιοκτησίες των εταιρειών Ευροδομική Α.Ε. Αφοί Μαυρομάτη και Διαμαντή Α.Ε. προβλέπονται χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις ενώ πρόκειται για ζώνες Α' αδόμητες απολύτου προστασίας όπου ρητά απαγορεύονται ανάλογες δραστηριότητες, χωρίς ταυτόχρονα ο ΟΛΠ να έχει προβεί σε σχετικές απαλλοτριώσεις και χωρίς να έχει συνάψει με τις εν λόγω εταιρείες οποιαδήποτε εταιρική σχέση, μίσθωση, ή σύμβαση χρήσης ή εκμετάλλευσης.

2.6 Οι ζώνες Ι5 και Ι6 της Κυνόσουρας είχαν παραχωρηθεί στον ΟΛΠ δυνάμει του Βασιλικού Διατάγματος αρ. 517/ 20-7-1970 ΦΕΚ 164 Α', (σχετ. 9) χωρίς ωστόσο να ανανεωθεί η παραχώρησή τους κατά την υπογραφή της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. Τούτο αποδεικνύεται από το περιεχόμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, την απουσία του παραρτήματος Α' που καταγράφει και αποτυπώνει τα όρια της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ , την απουσία απαλλοτριώσεων, τις δικαστικές αποφάσεις και τα λοιπά στοιχεία που προαναφέρθηκαν.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η παραπλανητική αναφορά της ζώνης Ι7 ως μέρος της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ Α.Ε. το πρώτον στο Παράρτημα 3.1 της από 24-6-2016 κωδικοποιητικής Σύμβασης όπως κυρώθηκε με το ν. 4404/2016, είναι απολύτως αυθαίρετη και δεν υπέχει καμία απολύτως έννομη συνέπεια. Κατά λογική ακολουθία, η σκοπούμενη εγκατάσταση πλωτών κατασκευών και ναύδετων στη θαλάσσια ζώνη Ι5 και Ι6, στερείται νομιμοποιητικής βάσεως και η σχετική πρόνοια που περιλαμβάνεται στην 80ή και 81η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ της 25-9-19 και 9-10-19 είναι παντελώς αυθαίρετη.

Προσέτι, οι σκοπούμενες κατασκευές συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις και εγείρουν σοβαρότατα ζητήματα νομιμότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, πολύ δε περισσότερο στον βαθμό που επιχειρείται η εκ του πλαγίου νομιμοποίησή τους στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων της ΟΛΠ Α.Ε. Συνεπάγονται δε περαιτέρω υποβάθμιση του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε μία ήδη επιβαρυμένη περιοχή, την οποία η έννομη τάξη προστατεύει με τον ύψιστο βαθμό προστασίας, θεσμοθετώντας την ως ζώνη Α' αδόμητη και απολύτου προστασίας.

3. Η σχεδιαζόμενη από την ΟΛΠ Α.Ε κατασκευή τουριστικού και αλιευτικού λιμένα στη Ν-Δ Κυνόσουρα στην περιοχή Ι7 του Υπομνήματος που συνοδεύει την 80ή και 81η συνεδρίαση της ΕΣΑΛ της 25-9-19 και 9-10-19 είναι ασύμβατη με την ισχύουσα νομοθεσία διότι:

3.1 Δυνάμει του νόμου 4404/16, Παράρτημα 6.2.β.ΙΧ, απαγορεύεται οποιαδήποτε λιμενική δραστηριότητα περιλαμβανομένης της πρόσδεσης πλοίων σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 200 μέτρων περιμετρικά της Κυνόσουρας στους χωροθετούμενους αρχαιολογικούς χώρους όπου περιλαμβάνεται και η επίδικη περιοχή (σχετ. 7 σελ. 7377 και σχετ. 8)

3.2 Στο κεφάλαιο ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της Σύμβασης Παραχώρησης της 13-2-2002, δεν περιλαμβάνονται παραχωρούμενες επιφάνειες ή χώροι στη Σαλαμίνα (σχετ. 3, σελ. 880).

3.3 Στα τοπογραφικά διαγράμματα της διεύθυνσης έργων του ΟΛΠ με ημερομηνία 10-5-2002 και Φεβρουάριος 2005, (σχετ. 4 και 5) η ζώνη Ι7 εμφανίζεται ως απαλλοτριωθείσα υπέρ του ΟΛΠ, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές απαλλοτριώσεις, χωρίς να έχουν υπογραφεί τα αντίστοιχα συμβόλαια και χωρίς να υφίστανται οι αντίστοιχες εγγραφές στην κτηματολογική μερίδα του ΟΛΠ στη Σαλαμίνα. Οι δικαστικές αποφάσεις υπ. αρ. 437/19, 499/19 και 506/19 του Εφετείου Πειραιά καταρρίπτουν οριστικά τον ισχυρισμό του ΟΛΠ περί δικαιοδοσίας του στην αντίστοιχη ζώνη (σχετ. 10,11,12)

3.4 Η ζώνη Ι7 είχε παραχωρηθεί στον ΟΛΠ δυνάμει του Βασιλικού Διατάγματος αρ. 517 / 20-7-1970 ΦΕΚ 164 Α' (σχετ. 9), χωρίς ωστόσο να ανανεωθεί η παραχώρησή της κατά την υπογραφή της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. Τούτο αποδεικνύεται από το περιεχόμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, την απουσία του παραρτήματος Α΄ το οποίο καταγράφει και αποτυπώνει τα όρια της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, την απουσία απαλλοτριώσεων, τις δικαστικές αποφάσεις και τα λοιπά στοιχεία που προαναφέρθηκαν.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η παραπλανητική αναφορά της ζώνης Ι7 ως μέρος της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ Α.Ε. το πρώτον στο Παράρτημα 3.1 της από 24-6-2016 κωδικοποιητικής Σύμβασης όπως κυρώθηκε με το Ν. 4404/2016, είναι απολύτως αυθαίρετη και δεν υπέχει καμία απολύτως έννομη συνέπεια. Κατά λογική ακολουθία, η σκοπούμενη κατασκευή τουριστικού και αλιευτικού λιμένα στη ζώνη Ι7 στερείται νομιμοποιητικής βάσεως και η σχετική πρόνοια που αποφασίστηκε στην 80ή και 81ηΣυνεδρίαση της ΕΣΑΛ της 25-9-19 και 9-10-19 είναι παντελώς αυθαίρετη.

Προσέτι, οι σκοπούμενες κατασκευές συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις και εγείρουν σοβαρότατα ζητήματα νομιμότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, πολύ δε περισσότερο στον βαθμό που επιχειρείται η εκ του πλαγίου νομιμοποίησή τους στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων της ΟΛΠ Α.Ε. Συνεπάγονται δε περαιτέρω υποβάθμιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε μία πολλαπλώς προστατευόμενη αρχαιολογική περιοχή, η οποία έχει θεσμοθετηθεί ως ζώνη Β' προστασίας.

4α.1 Η συνέχιση της λειτουργίας των ναυπηγείων στις περιοχές Ι3 και Ι4 της Βόρειας Κυνόσουρας είναι ασύμβατη με τη νομοθεσία διότι πρόκειται για ζώνες Α' απολύτου προστασίας όπου απαγορεύεται ρητά η δόμηση, η οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η λειτουργία ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων, η κατασκευή λιμενικών έργων, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής (σχετ. 8). Οι ναυπηγικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στις περιοχές Ι3 και Ι4, προσέφυγαν στο ΣΤΕ κατά της Υπουργικής Απόφασης που απαγορεύει τη λειτουργία ανάλογων μονάδων στην περιοχή, αλλά οι προσφυγές τους απορρίφθηκαν δυνάμει των αποφάσεων του ΣΤΕ 1922/2008 και ΣΤΕ 1923/2008 (σχετ. 13 και 14). Κατά συνέπεια, η λειτουργία τους εξακολουθεί να είναι ασύμβατη με τη νομοθεσία και τον αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής.

4α.2 Στο κεφάλαιο ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της Σύμβασης Παραχώρησης της 13-2-2002, δεν περιλαμβάνονται παραχωρούμενες επιφάνειες ή χώροι στη Σαλαμίνα (σχετ. 3 σελ. 880).

4α.3 Στο τοπογραφικό διάγραμμα της διεύθυνσης έργων του ΟΛΠ με ημερομηνία 10-5-2002 οι περιοχές Ι3 και Ι4 εμφανίζονται ως απαλλοτριωθείσες υπέρ του ΟΛΠ, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει οι σχετικές απαλλοτριώσεις, χωρίς να έχουν υπογραφεί τα αντίστοιχα συμβόλαια και χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες εγγραφές στην κτηματολογική μερίδα του ΟΛΠ στη Σαλαμίνα. Οι δικαστικές αποφάσεις υπ. αρ. 437/19, 499/19 και 506/19 του Εφετείου Πειραιά καταρρίπτουν οριστικά τον ισχυρισμό του ΟΛΠ περί δικαιοδοσίας του στις αντίστοιχες περιοχές (σχετ. 10,11,12)

4α.4 Στο τοπογραφικό διάγραμμα της διεύθυνσης έργων του ΟΛΠ με ημερομηνία Φεβρουάριος 2005 οι περιοχές Ι3 και Ι4 συνεχίζουν να εμφανίζονται ως απαλλοτριωμένες υπέρ του ΟΛΠ ενώ παράλληλα, χαρακτηρίζονται και ως ιδιωτικές (γραμμοσκιασμένος τομέας, σχετικό 5).

4α.5 Οι ζώνες Ι3 και Ι4 είχαν παραχωρηθεί στον ΟΛΠ ως μέρος μεγαλύτερης έκτασης που καλύπτει ολόκληρο το βόρειο μέρος της Κυνόσουρας δυνάμει της Υπουργικής Αποφάσεως Γ 12001/1968 του Υπουργού Δημοσίων Έργων ΦΕΚ 194 Β' (σχετ. 15), χωρίς ωστόσο να ανανεωθεί η παραχώρησή τους κατά την υπογραφή της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό αποδεικνύεται από το χαρακτηρισμό τους ως υφιστάμενα έργα κατά την απογραφή από την εταιρεία "American Appraisal (Hellas) Limited" και όχι ως παραχωρούμενα δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης της 13-2-2002. Αποδεικνύεται επίσης από το περιεχόμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, την απουσία του παραρτήματος Α' που καταγράφει και αποτυπώνει τη Χερσαία Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ, από τις δικαστικές αποφάσεις που προαναφέρθηκαν και τις απαλλοτριώσεις που δεν ολοκληρώθηκαν.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η παραπλανητική αναφορά των ζωνών Ι3 και Ι4 ως μέρος της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ Α.Ε. το πρώτον στο Παράρτημα 3.1 της από 24-6-2016 κωδικοποιητικής Σύμβασης όπως κυρώθηκε με το ν. 4404/2016, είναι απολύτως αυθαίρετη και δεν υπέχει καμία απολύτως έννομη συνέπεια. Κατά λογική ακολουθία, η σκοπούμενη συνέχιση της λειτουργίας ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων στις ζώνες Α΄ απολύτου προστασίας Ι3 και Ι4 στερείται νομιμοποιητικής βάσεως και η σχετική έγκριση που περιλαμβάνεται στην 80ή και 81η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ της 25-9-19 και 9-10-19 είναι παντελώς αυθαίρετη. Συνεπάγονται δε περαιτέρω υποβάθμιση του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε μία ήδη επιβαρυμένη περιοχή, την οποία η έννομη τάξη προστατεύει με τον ύψιστο βαθμό προστασίας θεσμοθετώντας τες ως ζώνες Α΄ απολύτου προστασίας.

4β. Η έγκριση από την ΟΛΠ Α.Ε. της συνέχισης λειτουργίας των ναυπηγείων στην περιοχή Πούντα Αμπελακίων, στην περιοχή Ι2 η οποία χαρακτηρίζεται Ζώνη Β' πολλαπλώς προστατευόμενη, αντιβαίνει στη νομοθεσία διότι ο ΟΛΠ δεν διαθέτει δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης στις περιοχές αυτές. Αυτό αποδεικνύεται ως εξής:

4β.1 Στο κεφάλαιο ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της Σύμβασης Παραχώρησης της 13-2-2002, δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά σχετικά με παραχωρούμενες επιφάνειες ή χώρους στη Σαλαμίνα και κατά συνέπεια στην επίδικη περιοχή Ι2 (σχετ. 3, σελ. 880).

4β.2 Η ζώνη Ι2 είχε παραχωρηθεί στον ΟΛΠ δυνάμει του Βασιλικού Διατάγματος αρ. 517/20-7-1970 ΦΕΚ 164 Α΄, αιρομένης ταυτόχρονα της δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας από τη ζώνη αυτή, χωρίς ωστόσο να ανανεωθεί η παραχώρηση κατά την υπογραφή της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό τεκμαίρεται από το περιεχόμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, την απουσία του παραρτήματος Α΄ που καταγράφει και αποτυπώνει τη Χερσαία Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ και την απουσία παραχωρούμενων χερσαίων επιφανειών και χώρων από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΛΠ Α.Ε. στην περιοχή αυτή. Η καταγραφή στο Παράρτημα Β΄ της Σύμβασης Παραχώρησης ενός λιμενικού έργου στον Λιμενίσκο του όρμου Αμπελακίων από την Εταιρεία Συμβούλων "American Appraisal (Hellas) Limited" κατ' εντολή του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. αφορά υφιστάμενο κατά την ημέρα της απογραφής έργο και όχι παραχωρούμενο δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης. Αυτό εμφαίνεται και από τη ρητή εξαίρεση του όρμου Αμπελακίων από τη Σύμβαση Παραχώρησης (σχετ. 3 σελ. 756).

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η παραπλανητική αναφορά της ζώνης Ι2 ως μέρος της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ Α.Ε. το πρώτον στο Παράρτημα 3.1 της από 24-6-2016 κωδικοποιητικής Σύμβασης όπως κυρώθηκε με το Ν. 4404/2016, είναι απολύτως αυθαίρετη και δεν υπέχει καμία απολύτως έννομη συνέπεια. Κατά λογική ακολουθία, η έγκριση από την ΟΛΠ Α.Ε της συνέχισης της λειτουργίας των ναυπηγικών μονάδων στη ζώνη Ι2 στερείται νομιμοποιητικής βάσεως και η σχετική απόφαση που περιλαμβάνεται στην 80ή και 81η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ της 25-9-19 και 9-10-19 είναι παντελώς αυθαίρετη. Συνεπάγεται δε περαιτέρω υποβάθμιση του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε μία πολλαπλώς επιβαρυμένη περιοχή, την οποία η έννομη τάξη προστατεύει με το δεύτερο βαθμό αρχαιολογικής προστασίας, θεσμοθετώντας την ως ζώνη Β' προστασίας.

Στο Δήμο της Σαλαμίνας εντοπίζονται χερσαίες και ενάλιες περιοχές όπου συντελέστηκαν εξαιρετικά ιστορικά γεγονότα και ως εκ τούτου εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας αρχαιολογικών χώρων. Ειδικότερα, αναφερόμαστε στη μείζονος σημασίας για την ελληνική και την ευρωπαϊκή ιστορία περιοχή της Κυνόσουρας όπου έλαβε χώρα η περίφημη Ναυμαχία της Σαλαμίνας και στην οποία συναντάται ο Τύμβος των Σαλαμινομάχων. Σημειώνεται ότι εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής της Κυνόσουρας βρίσκονται εντός της θεσμοθετημένης αρχαιολογικής Ζώνης Προστασίας Α', ήτοι σε ζώνη απολύτου προστασίας. Η ratio της προαναφερθείσας απολύτου προστασίας είναι αναντίρρητα η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δηλαδή η διατήρηση αναλλοίωτων εις το διηνεκές των ανωτέρω ιστορικών εκτάσεων και του ως άνω μνημείου. Όπως, άλλωστε, ρητά αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 1922/2008 απόφαση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ειδικά για την περιοχή της Κυνόσουρας «Ο καθορισμός ως ζώνης Α΄ του αρχαιολογικού χώρου της Χερσονήσου της Κυνόσουρας προκύπτει ότι επιβλήθηκε αφ' ενός μεν για την προστασία του συνόλου των εντός αυτών ευρισκομένων αρχαίων, ορισμένα από τα οποία είχαν ήδη καταστραφεί, αφ' ετέρου δε για να αποφευχθεί η περαιτέρω υποβάθμιση του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου του όρμου των Αμπελακίων ο οποίος, επί πλέον, είναι και ιστορικός τόπος, και όχι μόνον της εξάρσεως στη θέση Μαγούλα».

Παρά την ανωτέρω πρόβλεψη περί απόλυτης προστασίας των ιστορικών εκτάσεων της Κυνόσουρας και τη σχετική ad hoc νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού, η σημερινή κατάσταση αυτής της ιδιαιτέρως σημαντικής από ιστορικής απόψεως περιοχής είναι άκρως απογοητευτική.Ειδικότερα, στις ανωτέρω κατ' άλλα προστατευόμενες εκτάσεις λειτουργούν μετ' αμφιβόλου νομιμότητας δύο ναυπηγεία, μια εγκατάσταση λυμάτων της ΕΥΔΑΠ, μία μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και μια κεραία κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, εντοπίζονται πλήθος εγκαταλειμμένων παλαιών καραβιών, παράνομες κατασκευές και εγκαταστάσεις καθώς και ένα εγκαταλειμμένο λατομείο. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι ο χώρος από λίκνο του πολιτισμού έχει μετατραπεί μοιραία σε έναν απέραντο χώρο ανομίας και απόθεσης άχρηστων αντικειμένων υπό την ανοχή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπογραμμίζεται μετ' επιτάσεως ότι οι ιστορικοί χώροι συνιστούν αναγκαίο παράγοντα για τη διαμόρφωση και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, των συλλογικών ταυτοτήτων και για τη διασφάλιση χάριν και των επόμενων γενεών της ιστορικής συνέχειας και παράδοσης ενώ η προστασία τους αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας καθώς και ευθύνη και δικαίωμα καθενός πολίτη.

Υπό το φως των ανωτέρω, με τις αποφάσεις της ΕΣΑΛ της 25ης Σεπτεμβρίου και της 9 Οκτωβρίου 2019 προβλέπεται η συνέχιση της από 13-2-2002 αυθαίρετης κατάληψης και εκμετάλλευσης αρχαιολογικών χώρων της Σαλαμίνας καθώς και των νήσων Ψυττάλειας, Αταλάντης και Χοιράδων Σκροφών στις οποίες η ΟΛΠ Α.Ε. δεν διαθέτει κανένα δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης δυνάμει της από 13-2-2002 υπογραφείσας Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. Η Συνέχιση της παράνομης παρουσίας του ΟΛΠ στις επίδικες περιοχές συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα για οποιονδήποτε με θετικό ή αρνητικό τρόπο συμβάλλει στη διαιώνιση ή/και επιβάρυνσης της κατάστασης και αστική ευθύνη για προσβολή της προσωπικότητας οποιουδήποτε θιγόμενου, την οποία δηλώνουμε ότι θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο.

                                ΕΠΕΙΔΗ

Η ΕΣΑΛ αποφάσισε την έγκριση του προτεινόμενου MASTER PLAN του ΟΛΠ το οποίο νομιμοποιεί τη συνέχιση της παρουσίας του τις επίδικες περιοχές ΙΓ΄, Ι2, Ι3, Ι4, Ι5, Ι6 και Ι7.

Η χερσαία και θαλάσσια λιμενική ζώνη της Σαλαμίνας, της Ψυττάλειας, της Αταλάντης και των Χοιράδων Σκροφών δεν περιλαμβάνονται στους χώρους που παραχωρήθηκαν στον ΟΛΠ δυνάμει της από 13-2-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ.

Οι επίδικες περιοχές καταλαμβάνονται αυθαίρετα από τον ΟΛΠ από τις 13-2-2002 και εντεύθεν, όταν δεν ανανεώθηκε η προϊσχύουσα παραχώρηση του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτόν.

Οι σκοπούμενες δραστηριότητες συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και εγείρουν σοβαρότατα ζητήματα νομιμότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, πολύ δε περισσότερο, στο βαθμό που επιχειρείται η εκ του πλαγίου νομιμοποίησή τους, στο πλαίσιο των επενδυτικών προγραμμάτων του ΟΛΠ.

Παραβιάζεται βάναυσα η κείμενη Νομοθεσία περί προστασίας των Αρχαιολογικών χώρων, όπως πιο πάνω αναλυτικά αναφέρθηκε.

                                ΖΗΤΟΥΜΕ

Την διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών με την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του ΟΛΠ και των μελών της ΕΣΑΛ οι οποίοι συμμετείχαν στην 80ή και 81η συνεδρίαση της 25ηςΣεπτεμβρίου και 9ης Οκτωβρίου και οι οποίοι ενέκριναν το Master Plan του ΟΛΠ, καθώς και κατά παντός άλλου υπευθύνου ο οποίος διά πράξεων ή παραλείψεων γίνεται συμμέτοχος στη συνέχιση της αυθαίρετης χρήσης και εκμετάλλευσης των περιοχών ΙΓ΄, Ι2, Ι3, Ι4, Ι5, Ι6 και Ι7 από τον ΟΛΠ οι οποίες δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία του.

Την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν επισυμβεί στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Σαλαμίνας από τις 13-2-2002 και εντεύθεν, όταν έπαψε το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των περιοχών αυτών που κατείχε και εκμεταλλευόταν νόμιμα ο ΟΛΠ βάσει προγενέστερων παραχωρήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτόν.

Την αποζημίωση του Δήμου Σαλαμίνας για την χρήση της χερσαίας και ενάλιας λιμενικής ζώνης των περιοχών Ι2, Ι3, Ι4 και κάθε άλλης περιοχής η οποία ανήκε στη Λιμενική Ζώνη του Δήμου Σαλαμίνας, μεταβιβάστηκε στον ΟΛΠ δυνάμει του Βασιλικού Διατάγματος 517/ 20-7-1970, της Υπουργικής Αποφάσεως Γ 12001/1968 και του Προεδρικού Διατάγματος 32/1975, χωρίς να ανανεωθεί η παραχώρησή τους με την από 13-2-2002 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε.

Την αποκατάσταση του εγκαταλελειμμένου λατομείου της Κυνόσουρας βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη λατομική νομοθεσία Ν. 1428/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»