ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ SEA DIAMOND:

2022-02-02

ΑΠ.ΕΞ. 35/2022

2/2/2022

Προς: 1. ΝΣΚ ΥΝΑΝΠ

2. Γρ. κ. Δημάρχου Θήρας

ΚΟΙΝ: Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση ποινικής δίκης SEA DIAMOND - Αίτημα να παρασταθεί το Ελληνικό Δημόσιο και ο Δήμος Θήρας ως πολιτικώς ενάγοντες

1. Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ελληνικών λιμένων.

Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

Με την ανωτέρω ιδιότητα μου, θέτω υπόψιν Σας τα εξής:

2. Σας ανακοινώνω με το παρόν έγγραφο του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος ότι την Πέμπτη 3/2/2022 θα συζητηθεί ενώπιον του Α' Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά με αριθμό εκθέματος 2 ποινική υπόθεση με κατηγορούμενους νομίμους εκπροσώπους εταιρειών εμπλεκόμενων στην υπόθεση του ναυαγίου SEA DIAMOND για το ποινικό αδίκημα της ρύπανσης και υποβάθμισης θαλασσίου περιβάλλοντος.

3. Το ΝΣΚ ΥΝΑΝΠ έχει με απόλυτη επάρκεια και επιστημοσύνη τεκμηριώσει εγγράφως, σε πανομοιότυπη υπόθεση του πρόσφατου παρελθόντος και πάλι με κατηγορούμενους νομίμους εκπροσώπους εταιρειών εμπλεκόμενων στην υπόθεση του ναυαγίου SEA DIAMOND, ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όχι μόνο δικαιούται να παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγον στη συγκεκριμένη δίκη, αλλά ουσιαστικά ότι έχει και την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξει. Εξάλλου, με βάση το έγγραφο αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκπροσωπούμενο από το ΝΣΚ ΥΝΑΝΠ, πράγματι παρέστη ως πολιτικώς ενάγον σε πανομοιότυπη υπόθεση του πρόσφατου παρελθόντος.

4. Ωστόσο, σήμερα μόλις διαπιστώσαμε ότι στην ποινική υπόθεση, που συζητείται αύριο 3/2/2022, το Ελληνικό Δημόσιο λάμπει δια της απουσίας του, διότι, βάσει όσων πληροφοριών καταφέραμε να συλλέξουμε, ουδείς το έχει ενημερώσει σχετικά. Για το λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε σχετικά με το παρόν και αιτούμαστε να ενεργήσετε τα νόμιμα για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

5. Το παρόν κοινοποιείται στο Δήμο Θήρας, προκειμένου να παρασταθεί ομοίως ως πολιτικώς ενάγων στην υπόθεση αυτή, όπως κατ΄επανάληψη έχει πράξει και σε πανομοιότυπες ποινικές υποθέσεις του πρόσφατου παρελθόντος.

Με εκτίμηση

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος

Δ Π Μπακόπουλος


Ολόκληρο το pdf εδώ: