Αναζητώνται στοιχεία

2020-03-27
Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας αναζητά στοιχεία για τις κάτωθι κυπριακές εταιρείες:

 MARMORA HOLDINGS LIMITED 
 TOPMERIT HOLDINGS LIMITED 
 COSENZA HOLDINGS LIMITED 
 AMATIL SERVICES LIMITED 
 UNIPRISMA TRADING (OVERSEAS) LIMITED  ΑΡΙΔΩ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ανωνυμία εξασφαλισμένη...