ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΝΔ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ 12/3/1997. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ...ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΣΥΛΙΕΣ ΔΕΝ ΗΡΘΗΣΑΝ...ΣΗΜΕΡΑ;

2020-05-01
ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η μειοψηφία των μελών της Επιτροπής, αποτελουμένη από τους Βουλευτές κ.κ. Απόστολο Ανδρεουλάκο, Γεράσιμο Γιακουμάτο, Επαμεινώνδα Ζαφειρόπουλο, Γεώργιο Καρατζαφέρη, Θεόδωρο Κασσίμη, Βασίλειο Κορκολόπουλο, Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Τριαντάφυλλο Μπέλλο, Αδάμ Ρεγκούζα, Γεώργιο Σούρλα και Αντώνιο Φούσσα, αφού έλαβε υπ' όψιν της όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα και μαρτυρικές καταθέσεις) κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Αρχικά με την 920/ 30-5-1994 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού Διόν. Λιβανού (ΦΕΚ / Β 422/6-6-1994) προκηρύχθηκε, σύμφωνα με τον ν. 2206/ 94 (ΦΕΚ Α' 62/ 20-4-1994), διεθνής πλειοδότικός διαγωνισμός για την παραχώρηση δέκα (10) αδειών λειτουργίας Καζίνων, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβανόταν και μια στο νομό Αττικής, εκτός Δήμου Αθηναίων, ο οποίος παρατάθηκε με την 1328/ 5-8-1994 (ΦΕΚ/ 605 Β/ 1994), παρόμοια και συμπληρώθηκε με την 1364/ 8-8-1994 (ΦΕΚ / 615 Β'/8-8-1994), παρόμοια (βλ. κατωτέρω παράγ. 2.1).
1.2. Ο Υπουργός Τουρισμού Διον. Λιβανός στις 14-6-1994 καταθέτει στη Βουλή τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου: "Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων", η οποία ενσωματώθηκε ως άρθρο 57 του μετέπειτα νόμου υπ' αριθμ. 2224 (ΦΕΚ/ Α'112/ 6-7-1994) με το ακόλουθο περιεχόμενο: " .... γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του ν. 2160/ 1993 (ΦΕΚ 118Α/ 93) συμπληρώνεται με την αναφορά του διαγράμματος του τουριστικού λιμένα Φλοίσβου Αττικής, το οποίο εφ' εξής προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ν. 2160/1993, δ. στην παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α) προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως : "Σε περίπτωση, κατά την οποία στη χερσαία ζώνη χωροθετημένου τουριστικού λιμένα προτείνεται η εγκατάσταση επιχείρησης Καζίνο κατά τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ Α/62) η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα, συμπεριλαμβανομένης και της χερσαίας ζώνης διενεργείται από την επιτροπή των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 και τη Γραμματεία της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 2206/ 1994 μετά από προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 2160/ 1993. Η παραχώρηση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 7, 12, 13, 14, 15 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 2206/1994, σε συνδυασμό με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993".
1.2.3. Την 5-8-1994 δημοσιεύεται (ΦΕΚ/Α 128) με πρόταση του Υπουργού Τουρισμού Διον. Λιβανού και του Υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Γεωργακόπουλου το Π.Δ. 201/4-8-1994 δια του οποίου ανακηρύσσονται ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα Δημόσιες Εκτάσεις στην περιοχή Δέλτα Φαλήρου-Φλοίσβος, Παλαιού Φαλήρου Αττικής συνολικού εμβαδού 262. 423 τ.μ. ειρήσθω προοιμιακά, ότι όλως καθυστερημένα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 523503/ 10-1-1995 (ΦΕΚ..........) κοινή Απόφαση των Υπουργών Τουρισμού Διον. Λιβανού και Υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Γεωργακόπουλου, ανετέθη στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) η Διοίκηση και Διαχείριση των παραπάνω Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων.
2. Στη συνέχεια εκδίδεται η υπ' αριθμ. 1363/ 5-8-1994 (ΦΕΚ/ Δ 827/8-5-1994) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Τουρισμού Διον. Λιβανού και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κων. Λαλιώτη με τον τίτλο " Οροι επιτρεπομένων χρήσεων και περιορισμών δόμησης στο Φλοίσβο Αττικής" με την οποία εσπευσμένως ολοκληρώνεται ο κύκλος των κυβερνητικών ενεργειών και επιλέγεται με ακατανόητα κριτήρια και αδιαφανείς σκοπιμότητες η παραλία του Φαληρικού Ορμου (Φλοίσβος Αττικής, η οποία αποτελεί την κυρία διέξοδο προς την θάλασσα για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου και ένα από τους τελευταίους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους της Αθήνας για την εγκατάσταση του Καζίνο της Αττικής και χωροθετείται στη μεν χερσαία έκταση η ανέγερση γραφείων διοίκησης μαρίνας και καταστημάτων υποστήριξης της μαρίνας Συνεδριακού Κέντρου, Ξενοδοχείου πολυτελείας, Καζίνο, υπαιθρίων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, στη δε θαλάσσια ζώνη ολοκλήρωση της κατασκευής μαρίνας δυναμικότητας πεντακοσίων τουλάχιστο σκαφών αναψυχής. Στην παραπάνω χερσαία έκταση συνολικού εμβαδού 440 στρεμμάτων περίπου περιλαμβάνονται η χερσαία ζώνη του χωροθετημένου τουριστικού λιμένα του Φλοίσβου, εμβαδού 173,6 περ. στρεμμάτων, οι συνεχόμενες εκτάσεις ιδιοκτησίας και διαχείρισης Ε.Ο.Τ. μέχρι την υπο κατάργηση παλαιά παραλιακή οδό και την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος και τα συνεχόμενα Τουριστικά Δημόσια Κτήματα του Π.Δ. 201/1994. Στην ως άνω Κ.Υ.Α. μνημονεύεται ότι αυτή θα κυρωθεί με νόμο. Ο νόμος όμως αυτός ουδέποτε εξεδόθη, το δε Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εν ολομελεία με την υπ' αριθμ. 194/ 96 ομόφωνη γνωμοδότησή του την έκρινε ανίσχυρη, διότι εξεδόθη χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και πάντως, ακόμη και αν εκυρούτο με νόμο, ως αντισυνταγματική, ως παραβιάζουσα το άρθρο 24 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
2.1. Ακολούθως και μόλις μετά τριήμερο με την 1364/8-8-1994(ΦΕΚ/615Β/8-8-1994) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού Διον. Λιβανού συμπληρώθηκε η πρώτη πιο πάνω (παρ.1) απόφασή του και προκηρύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 2224/1994 σε συνδυασμό με τον ν. 2206/1994 και τον ν. 2160/1993 διεθνής πλειδότικός διαγωνισμός για την ανάπτυξη της θαλάσσιας και της χερσαίας περιοχής, που ορίζεται στην παραπάνω 1363/8-8-1994 Κ.Υ.Α. (περιοχή Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου) προκειμένου να αναπτυχθούν στην χερσαία και θαλάσσια αυτή περιοχή τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και τα έργα που αναφέρονται στην προμνημονευομένη Κ.Υ.Α. Στη δεύτερη αυτή απόφαση του Υπουργού (συμπληρωματική προκήρυξη) οριζόταν, ότι ο αναφερόμενος σε αυτή διαγωνισμός προκηρύσσεται στα πλαίσια του διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας Καζίνο, ότι ο διαγωνισμός αυτός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού του άρθρου 1 παρ. 7 και 8 του ν. 2206/ 1994 (επιτροπή Καζίνων) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2224/1994 και των άρθρων 30 επ. του ν. 2160/1993, ότι η όλη διαδικασία του διαγωνισμού, το περιεχόμενο των προσφορών και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων θα ρυθμίζονται από την 920/1994 προκήρυξη σε συνδυασμό με την δεύτερη αυτή προκήρυξη, το ν. 2206/1994 και το ν. 2160/1993 (άρθρο 30 επ.) και ότι η προσφορά θα είναι ενιαία (μία) και για την άδεια Καζίνου και για την ανάπτυξη της παραπάνω περιοχής και θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον των όσων αναφέρονται στην 920/1994 προκήρυξη και α) αντάλλαγμα για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης της μαρίνας σύμφωνα με τα άρθρα 30 επ. του ν. 2160/93 β) παραχώρηση δωρεάν στο Δημόσιο του Συνεδριακού Κέντρου γ) χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων δ) ετήσιο μίσθωμα για την οικοπεδική έκταση, που παραχωρείται και ε) ανταποδοτικό τέλος υπέρ του οικείου δήμου, πέραν του προβλεπομένου από το ν. 2206/94.
3. Κατά το άρθρο 1 παρ. 12 του ν. 2206/1994, "Στο διαγωνισμό δικαιούνται να μετέχουν ανώνυμες εταιρείες ή κοινοπραξίες ανωνύμων εταιρειών, που υπογράφουν για το σκοπό αυτόν καταστατικό, που κατατίθεται στην Επιτροπή ....". Τα ίδια ορίζονται και στην προκήρυξη (920/1994 ΦΕΚ 422Β άρθρο 7.1α και β).
3.1. Κατά δε το άρθρο 1 παρ. 13 ιδίου ως άνω νόμου "Το μετοχικό κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών, που μετέχουν στο διαγωνισμό ή το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών που μετέχουν σε κοινοπραξίες δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 2 δις εκατομμυρίων (2.000.000.000) δραχμών, που θα έχει καταβληθεί ολόκληρο πριν από την χορήγηση της αδείας". Τα ίδια ορίζονται και στην προκήρυξη (άρθρο 7. 1β εδ. γ).
3.1.2 Κατά το άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του ν. 2206/1994 και κατά τις παράγρ. 5, 7 και 8 της προκήρυξης η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε δυο στάδια: Α. Κατά το πρώτο στάδιο θα επιλεγούν όσοι από τους υποψηφίους επενδυτές πληρούν κατά την αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Οι μέτοχοι, οι εκπρόσωποι, οι διευθυντές και συνεργάτες της εταιρείας ή κοινοπραξίας εταιρειών διαθέτουν ήθος και εντιμότητα.
β) Διακρίνονται για την επαγγελματική τους ικανότητα και την εμπειρία τους σε τουριστικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις Καζίνων ή συναφείς δραστηριότητες.
γ) Η προτεινόμενη χρηματοδότηση των υποψηφίων επενδυτών είναι επαρκής και προέρχεται από αδιάβλητη πηγή. Κατά το Α' στάδιο, λοιπόν, η μελέτη και εκτίμηση θα επικεντρωθεί στο τμήμα των προσφορών, που αφορά στο ήθος και στην εντιμότητα-οικονομική φερεγγυότητα των υποψηφίων και στα προσόντα και την εμπειρία τους στη διαχείριση και λειτουργία επιχειρήσεων Καζίνων ή άλλων τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και την επαρκή χρηματοδότηση από αδιάβλητη πηγή.
Στο τέλος του Α' σταδίου θα συνταχθεί κατάλογος επιλεγέντων για περαιτέρω αξιολόγηση. Στο Β' στάδιο της επιλογής μετέχουν όσοι κρίθηκαν, ότι συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και υπό τον όρο προηγούμενης εμπρόθεσμης καταθέσεως εγγυητικής επιστολής που να καλύπτει το σύνολο της οικονομικής αξίας των υποχρεώσεων τους σε μετρητά για την χορήγηση της άδειας.
Οι προσφορές τους βαθμολογούνται από 0-5 στα ακόλουθα έξι (6) κριτήρια αξιολόγησης: α) άμεσο δημοσιονομικό όφελος β) επωφελείς επιπτώσεις στην Εθνική Οικονομία, ιδιαίτερα δε νέες επενδύσεις, εισαγωγή κεφαλαίου από το εξωτερικό, συμβολή στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής λειτουργίας της επιχείρησης. γ) συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη δ) δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ε) ελάχιστη κοινωνική όχληση και στ) πληρότητα και σαφήνεια της σχετικής προτάσεως και παροχή πρόσθετων εγγυήσεων (επιπλέον της εγγυητικής επιστολής) για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων.
4. Ανταποκρινόμενες στις δυο παραπάνω προκηρύξεις εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν την 9-9-1994 μια προσφορά η δήθεν κοινοπραξία με την επωνυμία " ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" στην οποία φέρεται να μετέχει ως operator η Mirage Resorts Inc. και η Interglobe International Holding S.A. και μια προσφορά η κοινοπραξία με την επωνυμία "LONDON C.I.". Αμφότερες οι κοινοπραξίες γίνονται δεκτές από την επιτροπή Καζίνο να συμμετάσχουν στο Α' στάδιο κατά τα προειρημμένα.
4.1 Η αρχική "Κοινοπραξία" με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" φέρεται ότι συνεστήθη στις 8-8-1994 και ότι απετελείτο από τις: α) INTERGLOBE INTERNATIONAL HOLDING S.A , "νομίμως" εκπροσωπουμένη κατά την υπογραφή του καταστατικού της κοινοπραξίας από τον δικηγόρο Αθηνών Αλκιβιάδη Παππά και
β) MIRAGE RESORTS INC., "νομίμως" εκπροσωπουμένη κατά την υπογραφή του καταστατικού της κοινοπραξίας από την Αμερικανίδα υπήκοο Ρόζμαρι Μάρρα. Για την INTERGLOBE δεν υπεβλήθη κατά την κατάθεση της προσφοράς (9-9-1994), αλλά ούτε και μεταγενέστερα στην Επιτροπή του Διαγωνισμού καταστατικό, παρά μόνον η από 9-9-1994 ανυπόγραφη δήλωση εν μέρει έντυπη και εν μέρει χειρόγραφη της Ρόζμαρι Μάρρα, σχετική με τα στοιχεία της εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ. και τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Δ.Σ. αποτελείται, κατά τη δήλωση αυτή, από την Ρόζμαρι Μάρρα, Δ/νουσα σύμβουλο, και συμβούλους Γεώργιο Ρίζο, Larry Martin, Παύλο Σαπουνάκη, Ευάγγελο Μάβη, Γεώργιο Οικονόμου και Αλκιβιάδη Παππά. Το 68% των μετοχών φέρεται, κατά τη δήλωση πάντα αυτή να ανήκει στην Ρόζμαρι Μάρρα και στους υπολοίπους παραπάνω συμβούλους ως και στους Μιχάλη Χολάκη και Μάκη Ζουμπουλίδη κατά μικρά ποσοστά.
Για την σύσταση της "Κοινοπραξίας" υπογράφει για λογαριασμό της INTERGLOBE INT. HOLDING ο δικηγόρος Αλκιβιάδης Παππάς φερόμενος ως μικρομέτοχος και μέλη του Δ.Σ.αυτής, χωρίς όμως να υπάρχει η απαιτούμενη νομιμοποίηση του (πρακτικό εξουσιοδότησης του Δ.Σ. και καταστατικό της εταιρείας). Για την εταιρεία MIRAGE RESORTS υπογράφει το από 8-9-94 καταστατικό της "Κοινοπραξίας", η Ρόζμαρι Μάρρα, φερομένη ως κυρία μέτοχος και δ/νουσα σύμβουλος της INTER GLOBE INT. HOLDING, σύμφωνα με την παραπάνω ανυπόγραφη δήλωσή της, υπογράφει δε χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη νομιμοποίησή της από την MIRAGE RESORTS (καταστατικό και πρακτικό εξουσιοδότησης του Δ.Σ. της εταιρείας).
Το μόνο έγγραφο που υπάρχει είναι μια επιστολή του BRUCE A. LEVIN, φερομένου ως αντιπροσώπου του Δ.Σ. της MIRAGE RESORTS, που φέρει την ημεροχρονολογία σύστασης της "κοινοπραξίας", (8-9-94), όπου αναφέρεται απλώς η πρόθεση της MIRAGE RESORTS να συμμετάσχει στο "κονσόρτσιουμ" αλλά ως μάνατζερ του Καζίνο, υπό την προϋπόθεση, ότι το "κονσόρτσιουμ" θα λάβει την άδεια Καζίνο και όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και υπό την περαιτέρω προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές της Πολιτείας της Νεβάδα (όπου και η έδρα της MIRAGE RESORTS) θα εγκρίνουν την καταλληλότητα των βασικών αρχών της Κοινοπραξίας καθώς και την συμμετοχή της σ' αυτή και εφ' όσον υπάρξει τελικά συμφωνητικό διαχείρισης της MIRAGE RESORTS και της Κοινοπραξίας".
Σε επιστολή επίσης του παραπάνω φερομένου ως αντιπροέδρου του Δ.Σ. της MIRAGE RESORTS με ημεροχρονολογία 6-9-94 προς τον κ. Αντώνη Κεφαλογιάννη, σύζυγο της Ρόζμαρι Μάρρα αναφέρεται, ότι δεν υπάρχει εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε οποιαδήποτε συμβατική δέσμευση της MIRAGE RESORTS αναφορικά με το Καζίνο των Αθηνών και τις Τουριστικές εγκαταστάσεις.
Σημειωτέον, ότι η MIRAGE RESORTS είναι υπαρκτή και γνωστή εταιρεία στον χώρο των Καζίνων. Τέλος, με την από 27-9-94 επιστολή του ο φερόμενος ως αντιπρόσωπος του Δ.Σ. της MIRAGE RESORTS προς τον Larry Martin, δικηγόρο και μέλοςτου Δ.Σ. και μικρομέτοχο της Interglobe International Holding S.A., εγνωστοποίησε, ότι σύμβουλοί της εκτιμούν ότι οι αρχές της Πολιτείας της Νεβάδα Η.Π.Α. δεν θα εγκρίνουν την προτεινόμενη συμμετοχή της στο σχέδιο - πρόγραμμα του Καζίνο Αθηνών και συνεπώς έχουν αποφασίσει να μην προχωρήσουν σε αυτό το προτεινόμενο σχέδιο - πρόγραμμα.
Οι αμέσως παραπάνω δύο επιστολές της MIRAGE RESORTS δεν υπάρχουν στον φάκελλο του τ. Υπουργείου Τουρισμού. Είναι πρόδηλον, ότι, ως μη έδει, τα έγγραφα αυτά απεκρύβησαν και δεν ετέθησαν από τους εκπροσώπους της INTERGLOBE INT. HOLDING υπ' όψιν της επιτροπής Καζίνων, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν παντελώς αδύνατον να επιλεγεί η έστω και ανυπόστατη ("μαϊμού") Κοινοπραξία να μετάσχει στο Β' στάδιο του διαγωνισμού, μιας και από της 27-9-96 η MIIRAGE κάνει σαφές, ότι αρνείται την προτεινόμενη ανάμειξή της στο σχέδιο-πρόγραμμα Καζίνο Αθηνών.
4.1.2. Από όλα τα παραπάνω έγγραφα της παραγ. 4.1 αποδεικνύεται, ότι η Ρόζμαρι Μάρρα δεν είχε καμμιά εξουσιοδότηση να υπογράψει την 8-8-94 για λογ/σμό της MIRAGE RESORTS το καταστατικό της δήθεν ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ και ότι η MIRAGE RESORTS αγνοούσε το γεγενός αυτό δηλαδή της υπογραφής ενός τέτοιου καταστατικού από την Ρόζμαρι Μάρρα επ'ονόματι και για λογ/σμό της (δηλ. της MIRAGE RESORTS) και συνεπώς η κοινοπραξία αυτή είναι ανυπόστατη και παρά τον νόμον (αρθ. 1 παρ. 12 ν. 2206/94) και την προκήρυξη του Διαγωνισμού (άρθρο 7.1α και β της 920/1994 αποφάσεως του Υπ. Τουρισμού) συμμετέσχε τόσο στο Α'όσο και στο Β' στάδιο του διαγωνισμού, αναδειχθείσα μάλιστα τελικώς και πλειοδότης.
Εξ άλλου από τα ίδια παραπάνω έγγραφα και στοιχεία σε συνδυασμό και με το γεγονός, ότι στις 9-9-94 κατατίθεται από την δήθεν "κοινοπραξία" στην επιτροπή του Διαγωνισμού η αναγκαία εγγυητική επιστολή για την "συμμετοχή" της στο Α' στάδιο επιλογής ποσού 200.000.000 δρχ. με εντολέα της εγγυητικής την "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.", μία από τις τέσσαρες (4) τεχνικές εταιρείες που εισήλθαν στην "κοινοπραξία" στις 25-10-94 καταδεικνύεται η οικονομική αδυναμία και αφερεγγυότης και το αχυράνθρωπο της "κοινοπραξίας" που συμμετέχει στον διαγωνισμό.
Είναι απορίας άξιον, πώς η "κοινοπραξία", που προτίθεται να επενδύσει 90 δισ δραχμών, να εισάγει κεφάλαια από το εξωτερικό, κ.λ.π., που έχει υποτίθεται μέλος τη γνωστή στο χώρο των Καζίνων MIRAGE RESORTS, δεν έχει την τραπεζική πίστη να εκδώσει με εντολή της εγγυητική επιστολή της τάξεως των 200.000.000 δρχ.!!
Να σημειωθεί, ότι την 9-9-94, ημέρα υποβολής της προσφοράς και εκδόσεως της άνω εγγυητικής επιστολής, είχε προηγηθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της INTERGLOBE INTERNATIONAL HOLDING S.A. εκπροσωπουμένης από την Ρόζμαρι Μάρρα και της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, εκπροσωπουμένης από τον Κων/νο Κούτλα, με το οποίο, η πρώτη συμβαλλομένη παρέχει δικαίωμα πρότιμήσεως στην ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, δεύτερη συμβαλλόμενη, να αγοράσει μετοχές της "ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Τ.Ε." και το διακριτικό τίτλο ATHENS KAZINO & RESORT S.A.", η οποία θα υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο την οικεία σύμβαση παραχωρήσεως της αδείας λειτουργίας Καζίνο, εφ' όσον στον διαγωνισμό επιλεγεί η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ, οι οποίες μετοχές αντιπροσωπεύουν το 8% του μετοχικού κεφαλαίου της "ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Τ.Ε" αντί τιμήματος αντιστοιχούντος στο εκ. δρχ. ισότιμο των 10.000.000 δολλαρίων Η.Π.Α. κατά την ημερομηνία της αγοράς.
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. παρέδωσε στην πρώτη συμβαλλομένη την υπ' αριθμ. 28/9203/9-9-94 εγγυητική επιστολή της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος για ποσό δρχ. 200.000.000, η οποία θα παραδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί στην ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. με το πέρας του Α'σταδίου του Διαγωνισμού για το Καζίνο!! Για το Β' στάδιο επιλέγονται και οι δύο κοινοπραξίες και στις 6-10-94 γίνεται ανακοίνωση της επιλογής στην "Κοινοπραξία" με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" για να συμμετάσχει στο Β' στάδιο του διαγωνισμού.
5. Με το από 13-10-1994 ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο συμβάλλονται οι INTERGLOBE INTERNATIONAL HOLDING S.A. και η SUN INTERNATIONAL INVEST MENTS LTD, συνιστούν κοινοπραξία με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ", η οποία υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της από 9-9-94 αρχικής "κοινοπραξίας" με την ίδια επωνυμία και η οποία συμμετείχε στο Α' στάδιο του διαγωνισμού για την παραχώρηση σ' αυτή αδείας λειτουργίας Καζίνου στην περιοχή του Φλοίσβου Αττικής και έχει επιλεγεί με την από 6-10-94 επιστολή του Υπ. Τουρισμού για το Β' στάδιο του διαγωνισμού.

Στη συσταθείσα κατά τα άνω κοινοπραξία μετέχει ως operator η δεύτερη των συμβαλλομένων, της οποίας οι ευθύνες περιορίζονται σε εκείνες που έχει αναλάβει με την υπογραφή του από 4-10-94 συμφωνητικού διαχείρισης μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων. Επι του ώς άνω από 13-10-94 συμφωνητικού συστάσεως κοινοπραξίας έχομεν να παρατηρήσουμε:

α) δεν υπάρχουν και στην περίπτωση αυτή τα νομιμοποιητικά έγγραφα γι' αυτούς που φέρονται ως "νόμιμοι" εκπρόσωποι και υπογράφουν (καταστατικά και πρακτικά-εξουσιοδοτήσεις των Δ.Σ. των εταιρειών μελών).
β)δεν υπογράφει ως εκ τρίτου συμβαλλομένη η MIRAGE RESORTS, η οποία τάχα ήταν μέλος της αρχικής "κοινοπραξίας" και "απεχώρησε" τάχα από την "κοινοπραξία", πράγμα το οποίο είναι μία πρόσθετη ένδειξη ότι η εν λόγω εταιρεία ουδέποτε υπήρξε μέλος κοινοπραξίας μαζί με την INTERGLOBE INTERNATIONAL HOLDING S.A.
γ) την 3-10-94 συντάσσει στην VIRGINIA των Η.Π.Α. την επιστολή του ο LARRY MARTIN, δικηγόρος και δηλούμενος στην επιτροπή Καζίνων από την Ρόζμαρι Μάρρα, ως μέλος του Δ.Σ. και μικρομέτοχος της INTERGLOBE, την οποία επιστολή απευθύνει στον δικηγόρο Αλκιβιάδη Παππά, στην Ελλάδα δηλούμενον και αυτόν από την Ρόζμαρι Μάρρα ως μέλος του Δ.Σ. και μικρομέτοχος της INTERGLOBE και με την οποία επιστολή γνωστοποιεί, ότι πληροφορήθηκε από την εταιρεία MIRAGE RESORTS, ότι σύμφωνα με το κανονιστικό δίκαιο της Νεβάδα, η εταιρεία αυτή δε θα μπορέσει να συμμετάσχει στην κοινοπραξία που θα διεκδικήσει την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεως Καζίνο στην Αθήνα (Φλοίσβος) και ω! του θαύματος την επομένη (4-10-94) έχει βρεθεί άλλος operator και έχει υπογραφεί και το οικείο συμφωνητικό διαχείρισης!!!
5.1 Την επομένη (14-10-94) η "κοινοπραξία" γνωστοποιεί εγγράφως στην επιτροπή του διαγωνισμού, ότι η MIRAGE RESORTS αποχώρησε τάχα από την "Κοινοπραξία" και ζητεί έγκριση συμμετοχής του νέου συμβαλλόμενου μέλους, SUN INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD, ως εταίρου και διαχειριστή των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην πρότασή της. Δεν φαίνεται όμως να συνυποβάλλει και το από 13-10-94 καταστατικό της νέας κοινοπραξίας.
5.1.2 Ολα τα παραπάνω, αλλά και γενικότερα όλα τα μέχρι τώρα ιστορηθέντα και όσα στη συνέχεια θα ιστορηθούν καταδεικνύουν την αδιαφάνεια, εικονικότητα, πλαστότητα και απατηλότητα των ενεργειών εκείνων, που- καλυπτόμενοι υπό τον μανδύα της INTERGLOBE INTERNATIONAL HOLDING S.A - έδρασαν παράνομα και αξιόποινα εις βάρος της Επιτροπής του Διαγωνισμού και του Ελληνικού Δημοσίου γενικότερα.
6. Οι κοινοπραξίες που επελέγησαν στο Α'Στάδιο υποχρεούνται να καταθέσουν μέχρι και την 14-10-94 εγγυητικη επιστολή για να συμμετάσχουν στο Β'Στάδιο του Διαγωνισμού.
6.1. Στις 14-10-94 η London Club International καταθέτει εγγυητική επιστολή. Την ίδια μέρα η νέα "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" δεν καταθέτει εγγυητική επιστολή, αλλά υποβάλλει εγγράφως αίτημα, με διάτρητες δικαιολογίες που αποπνέουν οικονομική αδυναμία και αφερεγγυότητα, για παράταση της προθεσμίας καταθέσεως της εγγυητικής επιστολής μέχρι και της 26-10-1994. Το αίτημα υποβάλλεται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού με κοινοποίηση και στον Υπουργό Τουρισμού κ. Διον. Λιβανό.
7. Με το από 25-10-94 ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο συμβάλλονται αφ ενός η Ρόζμαρι Μάρρα, ως πωλήτρια και αφ ετέρου οι τέσσαρες (4) τεχνικές εταιρείες, ήτοι α) η "ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΕ" β) η "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ" γ) η "ΑΛΤΕ ΑΤΕ" και δ) η "ΑΕΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ- ΑΦΟΙ Μ. ΤΡΑΥΛΟΥ", ως αγοράστριες δηλώνει η πωλήτρια, ότι έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της 1250 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1ΟΟΟ Flux η καθεμία, της "INTERGLOBE INTERNA TIONAL HOLDING S.A" τις οποίες πωλεί, μεταβιβάζει κατά κυριότητα,νομή και κατοχή και παραδίδει στις αγοράστριες κατά ποσοστά 30%, 30% 20% και 20% αντίστοιχα αντί του τιμήματος των 2.692.000 δολλαρίων ΗΠΑ, το οποίο θα καταβληθεί στην πωλήτρια εφ όσον κατακυρωθεί ο σχετικός πλειοδότικός διαγωνισμός στην "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" ή στην εταιρεία "INTERGLOBE INTERNATIONAL HOLDING S.A " ή σε εταιρεία, η οποία θα υποκαταστήσει (ως καθολικός ή ειδκός διάδοχος) την παραπάνω κοινοπραξία και εφ' όσον υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον Υπουργό Τουρισμού που προβλέπει η προκήρυξη του Διαγωνισμού εντός μηνός.
Εντός της αυτής προθεσμίας θα παραδοθεί ως επιπλέον τίμημα της αγοραπωλησίας και προσωρινός τίτλος, που θα αντιστοιχεί στο 8% του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και για ύψος μέχρι 15 δις δρχ. της εταιρείας, η οποία θα υπογράψει την σύμβαση παραχωρήσεως της αδείας Καζίνο με το Ελληνικό Δημόσιο (στην οποία θα συμμετέχει η "INTERGLOBE INTERNATIONAL HOLDING S.A") .
7.1 Στο παραπάνω συμφωνητικό αγοραπωλησίας διαλαμβάνεται η εξής αξιοπρόσεχτη και πολλά υποδηλούσα και υπονοούσα ρήτρα "Ρητώς συμφωνείται, ότι σε περίπτωση που ανακληθεί η ακυρωθεί η πράξη εγκρίσεως της παραχωρήσεως αδείας Καζίνο μετά την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο για λόγους που οφείλονται στις μέχρι σήμερα ενέργειες της πωλήτριας ή ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης της, η πωλήτρια υποχρεούται να επιστρέψει το τυχόν εισπραχθέν τίμημα των 2.692.000 δολλαρίων ΗΠΑ'. Αλήθεια τι εγνώριζαν και τι εφοβούντο οι αγοράστριες και οι νομικοί τους παραστάτες και διέλαβαν την παραπάνω πολύ χαρακτηριστική ρήτρα;
7.1.2 Επίσής σε άλλο σημείο του παραπάνω συμφωνητικού "η πωλήτρια δηλώνει και εγγυάται, ότι πέραν αυτής οι μεταβιβαζόμενες μετοχές δεν ανήκουν σε κανένα άλλο πρόσωπο και ιδίως στα πρόσωπα που δηλώθηκαν με την προσφορά της "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" ως μέτοχοι της εταιρείας "INTERGLOBE INTERNATIONAL HOLDING S.A". Συνεπώς η σχετική από 9-9-94 δήλωση της Ρόζμαρι Μάρρα προς την επιτροπή του διαγωνισμού περί της συνθέσεως του μετοχικού κεφαλαίου της INTERGLOBE ήταν αναληθής, κατά παράβαση του νόμου 2206/94 και της προκηρύξεως του διαγωνισμού.
8. Αξίζει να σημειωθεί ότι την επομένη (26-10-94 ) της υπογραφής του παραπάνω ιδιωτικού συμφωνητικού αγοραπωλησίας υποβάλλονται στην επιτροπή του διαγωνισμού από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ και μάλιστα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κων. Καλαβρό οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές για την συμμετοχή στο Β' στάδιο του διαγωνισμού συνολικού ύψους 11.000.000.000 δρχ. οι οποίες εκδίδονται με μέριμνα και δαπάνες των τεσσάρων (4) τεχνικών εταιρειών.
9. Στις 9-11-94 συνιστάται η εταιρεία υπό την επωνυμία "MARRECON ENTERPRISES S.A." με έδρα την Λιβερία, με τελικούς κυρίους, νομείς και κατόχους των ανωνύμων μετοχών της και νομίμους εκπροσώπους την Ρόζμαρι Μάρρα και τον Γ. Οικονόμου, δύο εκ των μετόχων της INTERGLOBE. Στις 11-11-94 συνιστάται νέα "κοινοπραξία" με την ίδια επωνυμία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" και τον ίδιο σκοπό που είναι η συνέχιση της συμμετοχής στον διεθνή πλειοδότικό διαγωνισμό (στη θέση και ως καθολική διάδοχος α) της διαλυθείσης ήδη κοινοπραξίας μεταξύ των εταιρειών "INTERGLOBE INTER NATIONAL HOLDING S.A." και "MIRAGE RESORTS INC." η οποία είχε συσταθεί με το από 8-9-94 ιδιωτικό συμφωνητικό με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" και β) της διαλυομένης - με το παρόν - κοινοπραξίας μεταξύ των εταιρειών "INTERGLOBE INTERNATIONAL HOLDING S.A." και "SUN INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD.", που έχει συσταθεί με το από 13-10-94 ιδιωτικό συμφωνητικό) για την παραχώρηση άδειας καζίνο, λειτουργίας ξενοδοχείου, Συνεδριακού Κέντρου και Μαρίνας στην περιοχή Φλοίσβου Αττικής,όπως ορίζει ο νόμος. Στην νέα αυτή κοινοπραξία συμμετέχουν:
α) η INTERGLOBE INTERNA TIONAL HOLDING S.A. με ποσοστό 1% β) η SUN INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. με 10% γ) η ΑΤΤΙ - ΚΑΤ με 24% δ) η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ με 24% ε) η ΑΛΤΕ ΑΤΕ με 18% στ) η ΑΕΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ - ΑΦΟΙ Μ. ΤΡΑΥΛΟΥ με 18% και ζ) MARRECON ENTER PRISES SA με 9%.
9.1. Οι μεταβολές που εκτίθενται παραπάνω στις παραγρ. 7 και 9, γνωστοποιούνται στις 15.11.94 στην επιτροπή καζίνο και κοινοποιούνται στον Υπουργό Τουρισμού.
9.1.2. Στις 14-11-94 και 23-11-94 η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ επανυποβάλλει στην Επιτροπή Καζίνο με κοινοποίηση στον Υπ. Τουρισμού το αίτημά της για παράταση της προθεσμίας καταθέσεως της εγγυητικής επιστολής του Β'σταδίου του διαγωνισμού μέχρι της 26.10.94. Στις 25-11-94 ο Υπουργός Τουρισμού, με επιστολή του ζητεί από την επιτροπή καζίνο να έχει, μέχρι 29-11-94, πρόταση της Επιτροπής επί του αιτήματος της Κ.Κ.Α. για παράταση της προθεσμίας καταθέσεώς της εγγυητικής επιστολής του Β' σταδίου του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Καζίνο συνεδριάζει στις 9-10-94 και γνωμοδοτεί ότι είναι αναγκαίο να παραταθεί γενικώς και όχι μόνον για την Κ.Κ.Α. η προθεσμία της διακηρύξεως για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών, δεδομένου ότι και οι δύο υποβληθείσες προσφορές πάσχουν από νομικές ελλείψεις, η μέν ως εκπρόθεσμη, η δέ άλλη της London club Inter national, διότι η συνοδεύουσα την προσφορά εγγυητική επιστολή περιέχει όρους αντιθέτους των όρων της διακήρυξης και αναιρούντας την λειτουργία της εγγυήσεως και ότι οι ελλείψεις αυτές μπορούν να αναπληρωθούν με την παράταση της προθεσμίας γενικά και για τις δύο. Το μέλος της επιτροπής Κων/νος Μπιράκος, εξέφρασε την άποψη, ότι το Δημόσιο συμφέρον διασφαλίζεται περισσότερο με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πλείονες προσφορές που υπεβλήθησαν και δεν έγιναν δεκτές για τυπικά ελαττώματα που μπορούν να θεραπευθούν σε νέο διαγωνισμό.
10. Ενταύθα πρέπει να επισημανθεί ότι από 9-9-94, ημέρα που συνεδρίασε η Επιτροπή του διαγωνισμού για την αποσφράγιση των προσφορών πλην της οικονομικής προσφοράς εκάστης συμμετοχής μέχρι της 9-12-94, οπότε γνωμοδότησε υπέρ της παρατάσεως της προθεσμίας για τις εγγυητικές επιστολές δεν υπήρξε ενασχόληση της Επιτροπής με τις αλλεπάλληλες αλλαγές και οβιδιακές μεταμορφώσεις της σύνθεσης της Κ.Κ.Α. παρά το ότι απαγορεύεται από τον νόμον ούτε με την εξέταση του ήθους, της εντιμότητας και της οικονομικής υπόστασης των μετόχων, των εκπροσώπων, των διευθυντών και των συνεργατών της Κ.Κ.Α. και των κοινοπραττουσών εταιρειών και ούτε με την επάρκεια και την προέλευση από αδιάβλητη πηγή της προτεινόμενης χρηματοδότησης όπως ο νόμος ορίζει.
11. Με την 2116/12-12-94 (ΦΕΚ/Β915/12-12-94) απόφασή του, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Διονύσιος Λιβανός ενοποιεί τις διαδικασίες και τις προθεσμίες των διαδικασιών του διαγωνισμού υπο στοιχεία β, γ, δ, ε, ζ του χρονοδιαγράμματος, που προβλέπεται στην παρ. 6 της Υπουργικής αποφάσεως 920/1994 (ΦΕΚ 422/1994), ήτοι τις προθεσμίες των 50, 20, 15, 20 και 40 ημερών αντιστοίχως σε μια ενιαία προθεσμία 145 ημερών που άρχισε στις 9 Σεπτεμβρίου 1994, έληγε στις 13 Δεκεμβρίου 1994 και έκρινε αναγκαίο να παραταθεί για 7 ημέρες, ήτοι να λήξει στις 20 Δεκεμβρίου 1994.
11.1 Η παραπάνω Υπουργική απόφαση είναι προδήλως παράνομη και διαβλητή, διότι:
α) με την ενοποίηση των διαδικασιών και των προθεσμιών αυτών σε μια ενιαία, ενοποιούνται τα δύο σαφώς διακεκριμένα απ' αλλήλων στάδια του διαγωνισμού σε ένα ενιαίο, κατά κατάφωρη παραβίαση του ν. 2206/1994 (άρθρο 2 παρ. 2 & 3) και της προκήρυξης (παρ. 5, 7 και 8) και
β) εξεδόθη, χωρίς προηγούμενη γνώμη και μάλιστα σύμφωνη της Επιτροπής του Διαγωνισμού, αφού με την από 25-11-94 επιστολή του ο κ. Υπουργός εζήτησε από την επιτροπή πρόταση επί του αιτήματος της Κ.Κ.Α. για παράταση μόνο της προθεσμίας καταθέσεως της εγγυητικής επιστολής του Β' σταδίου, η οποία είχε λήξει στις 14-10-94, μέχρι και της 26-10-94 και όχι πρόταση για ενοποίηση όλων των προμνησθεισών διαδικασιών και προθεσμιών αυτών και ούτε επίσης πρόταση για παράταση της υπό στοιχείο 3 της παραγρ. 6 της αρχικής προκήρυξης (920/94), η οποία έληγε στις 13-12-94, ημεροχρονολογία αξιολογήσεως των προσφορών και συντάξεως του πρακτικού κατατάξεως αυτών, κατά 7 ημέρες, ώστε να λήγει στις 20-12-94.
Με την σκανδαλώδη αυτή Υπουργική απόφαση η Κ.Κ.Α. δεν εξυπηρετείτο παράνομα μόνο ως προς το εκπρόθεσμο της εγγυητικής επιστολής, αλλά κυρίως, με την παρά τον νόμο και την διακήρυξη του διαγωνισμού ενοποίηση των δύο σταδίων, επεχειρείτο η κάλυψη των αλλεπαλλήλων παρανομιών, που συνάπτονταν τόσο με τις ατελεύτητες αλλαγές και τις οβιδιακές μεταμορφώσεις της συνθέσεώς της όσο και με την ίδια την υπόστασή της.
Η μελέτη, η εκτίμηση και ο έλεγχος που γίνονται κατά τον νόμον και την προκήρυξη στο Α' στάδιο και στην περίπτωσή μας μέχρι 29-9-94 και επικεντρώνονται στο τμήμα των προσφορών, που αφορά στο ήθος και την εντιμότητα - οικονομική φερεγγυότητα των υποψηφίων και στα προσόντα και την εμπειρία της στην διαχείριση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο ή άλλων τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και την επαρκή χρηματοδότηση από αδιάβλητη πηγή, θα μπορούσαν, με την επελθούσα ενοποίηση των διαδικασιών και των προθεσμιών αυτών (δηλ. την ενοποίηση των δύο σταδίων), να γίνουν οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την δημοσίευση της ειρημένης Υπουργικής αποφάσεως και μέχρι της 20/12/94, νέας ημεροχρονολογίας της τελικής αξιολογήσεως των προσφορών και συντάξεως του σχετικού πρακτικού κατατάξεως αυτών από την επιτροπή του Διαγωνισμού.
Δηλαδή θα μπορούσε, το πρώτον, να εμφανισθεί υποψήφιος επενδυτής, να υποβάλει προσφορά και να λάβει μέρος στην τελική αξιολόγηση και κατάταξη!! Και όλα αυτά διαδραματίζονται, ενώ είναι ανοιχτή η προσφορά της άλλης υποψηφίου, της London Club International από τις 14-10-94, δηλ. εις δόξαν της διαφάνειας, της αρχής της ισότητας των όρων του διαγωνισμού ως προς όλους του διαγωνιζόμενους και της αξιοπιστίας του Κράτους και των λειτουργιών του.
11.1.2. Στις 13-12--94 δηλώνεται νέα αλλαγή στη μετοχική σύνθεση μέλους της Κ.Κ.Α. Συγκεκριμένα οι τέσσαρες (4) τεχνικές εταιρείες, δια των νομίμων εκπροσώπων τους, δηλώνουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, ότι είναι κύριοι, νομείς και κάτοχοι των 1.250 ανωνύμων μετοχών της "INTER GLOBE INTERNATIONAL HOLGING S.A.", που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ακόλουθα ποσοστά:
α) η "ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ" με 30%
β) η "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ" με 30%
γ) η "ΑΛΤΕ ΑΤΕ" με 20% και η "ΑΕΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ-ΑΦΟΙ Μ. ΤΡΑΥΛΟΥ" με 20%.
Σημειωτέον α) ότι στην αρχική "κοινοπραξία" η INTERGLOBE συμμετείχε με το 100% και στην τελική μορφή της με το 1% και β) η Ρόζμαρι Μάρρα, μέχρι πρότινος Διευθύνουσα Σύμβουλος και σχεδόν αποκλειστική μέτοχος της INTERGLOBE τώρα είναι εκτός INTERGLOBE, αλλά είναι νόμιμος εκπρόσωπος και η κυρία μέτοχος της νεοϊδρυθείσης στη Λιβερία "MARRECON ENTERPISES S.A.", η οποία μετέχει στην νέα Κ.Κ.Α. με ποσοστό 9%!! 12. Την 20-12-94 συνέρχεται η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού για την παραχώρηση αδειών καζίνων (άρθρο 1 παρ. 7,8 και 9 του Νόμου 2206/1994), προκειμένου να προβεί στην τελική επιλογή του υποψηφίου επενδυτή για την παραχώρηση της προβλεπομένης από τον Νόμο άδειας λειτουργίας καζίνο στην περιοχή του Νομού Αττικής (εκτός Δήμου Αθηναίων).
Από το πρακτικό της συνεδρίασης προκύπτει, ότι ήσαν παρόντα εξ (6) μέλη της επιτροπής και απουσίαζε το έβδομο μέλος, ήτοι ο κ. Ευσταθιάδης, εκπρόσωπος της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Αττικής, χωρίς να αναγράφεται, εάν εκλητεύθη και μάλιστα νομίμως και εμπροθέσμως, πράγμα το οποίο έχει μεγάλη νομική σημασία για το νόμιμο της συγκροτήσεως της Επιτροπής, αλλά και ουσιαστική σημασία εν' όψει της ελάχιστης διαφοράς στην βαθμολόγηση των δύο επενδυτών.
12.1. Η υποψηφία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 207,2 βαθμών έναντι 205 βαθμών που συγκέντρωσε η "LONDON CLUB INTERNATIONAL" και κρίθηκε, συγκριτικώς, με βάση τη συνολική αυτή βαθμολογία ως πλέον κατάλληλη για να τύχει της παραχωρήσεως της αδείας λειτουργίας καζίνο στην περιοχή του Νομού Αττικής (εκτός Δήμου Αθηναίων).
12.1.2. Η βαθμολογία υπήρξε ιδιαιτέρως μικρή για αμφότερες τις προσφορές και σε όλα τα προβλεπόμενα από το ν. 2206/94 κριτήρια (207,5 βαθμοί για την πλειοδότρια και 205 για την "LONDON C.I." με άριστα τους 480 βαθμούς). Η διαφορά γενικής βαθμολογίας μεταξύ πλειοδότριας και μειοδότριας ήταν ασήμαντη.
Απελπιστικά χαμηλή ήταν η βαθμολόγηση αμφοτέρων των προσφορών και ιδιαιτέρως της πλειοδότριας στο σημαντικό κριτήριο "πληρότητα και σαφήνεια της σχετικής επενδυτικής πρότασης και παροχή προσθέτων εγγυήσεων (επί πλέον της εγγυητικής επιστολής) για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων".
Η Κ.Κ.Α. βαθμολογήθηκε συνολικά με (1+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5=) 3,5 βαθμούς, ενώ η μειοδότρια "LONDON C.I." με (2+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5=) 9,5 βαθμούς, με άριστα τους 30 βαθμούς. Δηλαδή, η πλειοδότρια έλαβε στο σημαντικό αυτό κριτήριο μόλις το 10% και η μειοδότρια το 30% της άριστης βαθμολογίας. Ολα τα μέλη της Επιτροπής, στην αιτιολόγηση της ψήφου τους στο παραπάνω κριτήριο αξιολόγησης, συνδυάζουν την έλλειψη σαφήνειας της επενδυτικής πρότασης και προσθέτων εγγυήσεων για πραγματοποίηση της συνολικής επένδυσης και της λειτουργίας του Καζίνο με τις πολλές αλλαγές και ιδία τις τελευταίες στη σύνθεση της πλειοδότριας κοινοπραξίας.
Μάλιστα ο μεν κ. Κων/νος Μπιράκος, εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου προσθέτει "Συνεκτιμώντας τα αρνητικά δημοσιεύματα εγκύρων εφημερίδων και περιοδικών για τον κύριο φορέα της εταιρείας (SUN INTERNATIONAL), που θα έχει το management, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα και χρόνος διερεύνησης των δημοσιευμάτων, καθιστά επισφαλή ακόμη περισσότερο την όποια εγγύηση", ο δε κ. Ευάγγελος Ρίκος, πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου υπεστήριξε "ότι υπάρχουν ανεξακρίβωτα στοιχεία προσωπικής καταστάσεως βασικού μέλους της Κ.Κ.Α. και οι αναφερόμενες επιπλέον εξασφαλίσεις δεν συνιστούν αληθείς εγγυήσεις". εγγυήσεις".
Σε πλήρη λογική ακολουθία και συνάφεια προς τις παραπάνω επιμέρους αιτιολογίες των μελών της Επιτροπής τελεί η στο τέλος του Πρακτικού της Επιτροπής (20-12-94) ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ "δεν είναι εφικτό να διερευνηθούν όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2α και 2γ του ν. 2206/94 και άρθρο 8 παρ. 8.1 και 8.3 της προκήρυξης (920/94) για τους ξένους επενδυτές. Δεν προσκομίζουν ποινικά μητρώα των φυσικών προσώπων και η μεγάλη διακίνηση κεφαλαίων σε πολλές χώρες και επιχειρήσεις δεν διευκολύνει την διερεύνηση των πηγών. Πρέπει ωστόσο, να διερευνηθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης".
Τέλος, δέον να επισημανθεί :
α) ότι ο Κων. Μπιράκος για την μειοδότρια κοινοπραξία διατυπώνει την γνώμη,ότι η σύνθεση και η σταθερότητα της κοινοπραξίας εξαρχής δημιουργεί σχετική αίσθηση πρόσθετης εγγύησης, αλλά συνολικά δίνει την ίδια βαθμολογία και στις δυο προσφορές, διότι έχει την σταθερή άποψη, ότι ο διαγωνισμός πρέπει να επαναληφθεί
β) ότι ο κ. Ευάγγελος Ρίκος εβαθμολόγησε συνολικά την "London C.I., με 29,5 βαθμούς έναντι 29,2 της Κ.Κ.Α, διατυπώσας στο πρακτικό την άποψη, ότι "η όλη πρόταση (της London C.I.) εκτιμάται, ότι είναι σαφής και η επιχείρηση βιώσιμη, παρά την έλλειψη περαιτέρω εγγυήσεων" και " συγκριτικώς και παρά την μείζονα χρηματική προσφορά της Κ.Κ.Α., πρέπει, κατά την γνώμη μου, να πρότιμηθεί η κοινοπραξία " London C.I." ως περισσότερο φερέγγυος" και
γ) ο κ. Κων/νος Τσούμας, δ/ντής του Υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνει στο τέλος του πρακτικού της 20-12-94, "ότι η καταλληλότητα ενός πλειοδότη δεν κρίνεται μόνον από τη διαφορά βαθμολογίας".
13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ.
Α. Από το περιεχόμενο του πρακτικού αξιολόγησης και κατάταξης των προσφορών συνάγεται αβιάστως το συμπέρασμα, ότι αμφότερες οι επενδυτικές προτάσεις ήταν ασαφείς και άκρως επισφαλείς ως προς την πραγματοποίησή τους, κοινώς στον "αέρα!!"
Β. Ενώ ο διαγωνισμός ήταν μικτός και αφορούσε τόσο παραχώρηση αδείας Καζίνο, όσο και παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Φλοίσβου Π. Φαλήρου, πουθενά στο πρακτικό ούτε στα τυπικά και προεισαγωγικά ούτε στο κυρίως περιεχόμενο αυτού δεν φαίνεται, ότι αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν και η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Φλοίσβου Αττικής. Προφανώς, σκοπίμως γίνεται τούτο,διότι δεν έχει ζητηθεί ούτε έχει δοθεί στην Επιτροπή του Διαγωνισμού η γνώμη της Επιτροπής λιμένων του άρθρου 30 επ. του ν.2160/1993 περί της παραχωρήσεως της χρήσεως και εκμετάλλευσης του παραπάνω τουριστικού λιμένα.
Γ. Δεν προκύπτει από το πρακτικό ούτε και από πουθενά αλλού, ότι η Επιτροπή του Διαγωνισμού προέβη κατά το Β' στάδιο έστω και παρανόμως και παρατύπως, σε έλεγχο του ήθους και της εντιμότητας-οικονομικής φερεγγυότητας της Κ.Κ.Α. και των προσόντων και της εμπειρίας της στη διαχείριση και λειτουργία επιχειρήσεων Καζίνων ή άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και της επαρκούς χρηματοδότησης από αδιάβλητη πηγή, εν όψει των αλλεπαλλήλων αλλαγών στη σύνθεσή της που έγιναν ακόμη και πρόσφατα (13-12-94).
Αντιθέτως από την ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, αλλά και από ειδικές επιμέρους αιτιολογίες και σκέψεις σχεδόν όλων των μελών της συνάγεται, ότι τέτοιος έλεγχος, ούτε έγινε, ούτε ήτο εφικτός.
14. Το ίδιο βράδυ, (20-12-94) και ευθύς μετά την παραπάνω αξιολόγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία η Κ.Κ.Α. κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη για να τύχει της παραχώρησης της αδείας Καζίνο στο Φλοίσβο Αττικής, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Διονύσιος Λιβανός σπεύδει να ανακοινώσει, ότι η άδεια θα δοθεί στην Κ.Κ.Α.
14.1 Με την υπ' αριθμ. 37/13-1-1995 (ΦΕΚ/Β 64/31-1-95) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και τους σε αυτή διαλαμβανομένους όρους, παραχωρήθηκε στην πλειοδότρια, αφ' ενός μεν η άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης επιχείρησης Καζίνο με τις συνοδευτικές της εγκαταστάσεις στο Νομό Αττικής (εκτός δήμου Αθηναίων) και αφ' ετέρου "η χρήση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Φλοίσβου Αττικής, συμπεριλαμβανομένης και της χερσαίας ζώνης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 41 παρ.2 παράρτημα ΙΙ, στοιχείο β του ν. 2160/1993 σε συνδυασμό με την 1363/1994 (ΦΕΚ 827Β/1994) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Τουρισμού και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και το άρθρο 57 του ν.2224/1994.
14.1.2 . Στην έκδοση της παραπάνω αποφάσεως, ως μη έδει, προέβη ο κ. Διον. Λιβανός: α) ενώ δεν είχε εισέτι κυρωθεί με νόμο η προμνησθείσα (βλ. παρ. 2) 1363/5-8-1994 Κ.Υ.Α., την οποία η 37/1995 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού έθετε ως βάση για την ανέγερση των πιο πάνω κτιρίων και εγκαταστάσεων. Ετσι η ανέγερση των κτιρίων και εγκαταστάσεων, που πρότεινε η πλειοδότρια κοινοπραξία και περιλήφθηκε στην απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ως όρος της διοικητικής αυτής πράξως, είναι αντίθετη με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και συνεπώς είναι ανέφικτος η υλοποίηση του αντικειμένου του διαγωνισμού.
Αναλυτικότερα: με την παραπάνω 1363/94 Κ.Υ.Α τροποποιούνται αφ ενός οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης, που είχε καθορίσει για την χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα Φλοίσβου, εμβαδού 173,6 στρέμ., ο ν. 2160/93 και αφ' ετέρου οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ίσχυαν με βάση τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις, για τις πέραν της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα Φλοίσβου, εκτάσεις, εμβαδού 266,4 στρέμ. που είναι εκτός σχεδίου, από τις οποίες, άλλες είναι ιδιοκτησίας και διαχειρίσεως του ΕΟΤ και άλλες χαρακτηρισμένες Δημόσια Τουριστικά Κτήματα (Π.Δ. 201/94) των οποίων κατά τα προλεχθέντα (βλ. παρ 1.2.3.), η διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στον ΕΟΤ.
Η τροποποίηση όμως των χρήσεων και των όρων και περιορισμών δόμησης δεν έγινε νομίμως με την παραπάνω Κ.Υ.Α., διότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση και γι' αυτό στην ίδια αυτή απόφαση, ρητώς ορίζεται, ότι θα κυρωθεί με νόμο. Αλλά τέτοια νομοθετική κύρωση ουδέποτε έλαβε χώρα. Είναι άξιον σχολιασμού και επισημάνσεως, ότι σχεδόν επί ολόκληρο εξάμηνο ο κ. Λιβανός δεν έδειξε καμία προθυμία για τη νομοθετική κύρωση της εν λόγω απόφασης. Προφανώς εγνώριζε τις δυσκολίες του εγχειρήματος, προέβλεπε τις αντιδράσεις και εικάζεται, ότι είχε τους δικούς του λόγους για να ολοκληρωθεί "καθ' οιονδήποτε" τρόπο, έστω και παράνομο, σαθρό και επισφαλή, ο διεξαγόμενος διαγωνισμός και να παραχωρήσει την άδεια του Καζίνο και τη χρήση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα του Φλοίσβου σε "προεπιλεγμένο" υποψήφιο και αδιαφορώντας για το νομικώς διαβλητό και επισφαλές της παραχωρήσεως και τις εντεύθεν δυσμενείς για το δημόσιο συμφέρον και την σοβαρότητα και αξιοπιστία του Κράτους, συνέπειες.
β) Καίτοι, δεν είχε τεθεί υπ' όψιν της Επιτροπής του Διαγωνισμού γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 30 του ν.2160/1993, προτού αυτή αποφασίσει για την επιλογή του πλειοδότη. 
Αναλυτικώτερα: Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης, χωροθετημένου Τουριστικού Λιμένα, στην περίπτωση που στη χερσαία ζώνη αυτού προτείνεται η εγκατάσταση επιχειρήσεως Καζίνο, διενεργείται κατά ρητή και σαφή διατύπωση του άρθρου 57 του ν. 2224/94 από την Επιτροπή Καζίνων "μετά από προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 2160/1993. Στην προκειμένη περίπτωση, η γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 2160/93", η οποία σημειωτέον ήταν τεκμηριωμένη και απόλυτα αρνητική, δεν τέθηκε υπ' όψιν της Επιτροπής Διαγωνισμού, αφού εκδόθηκε μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής αυτής (το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού συντάχθηκε στις 20-12-94 και η γνωμοδότηση της άλλης Επιτροπής φέρει ημερομηνία 10-1-1995) και έτσι τέθηκε υπ' όψιν μόνο του Υπουργού Τουρισμού, πριν από την έκδοση της αποφάσεως του. Ομως, τόσο κατά το γράμμα, όσο και το πνεύμα της διατάξεως του άρθρου 57 του ν. 2224/94, η γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 2160/93 πρέπει να προηγείται της αποφάσεως της Επιτροπής του Διαγωνισμού (Επιτροπής Καζίνων), η οποία να λαμβάνει υπ' όψιν τη γνωμοδότηση αυτή και να την συνεκτιμά με τα άλλα στοιχεία κατά την βαθμολόγηση των υποψηφίων.
Και αυτό, γιατί η Επιτροπή Καζίνων είναι εκείνη, που διενεργεί τον διαγωνισμό, εξετάζει την ουσία της υποθέσεως και βαθμολογεί και αναδεικνύει τον πλειοδότη , στον οποίο και γίνεται η παραχώρηση και δεν έχει κανένα νόημα να τίθεται υπ' όψιν μόνο του Υπουργού η γνωμοδότηση αυτή, δεδομένου ότι ο Υπουργός ελέγχει κατά τον νόμο 2206/94 μόνο τη νομιμότητα και όχι την ουσιαστική ορθότητα των αποφάσεων της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Σημειωτέον, ότι στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 57 του ν. 2224/94 ρητώς ορίζεται ότι, "η γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 του ν.2160/93 παρέχεται πλέον όχι στον Υπουργό Τουρισμού αλλά στην Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 7 του ν. 2206/94. Διασφαλίζεται με την διαδικασία αυτή η πλήρης διαφάνεια και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου και η πραγματοποίηση μεγάλων, συνθέτων επενδύσεων" και έτσι δεν καταλείπεται καμία πλέον αμφιβολία για το ζήτημα αυτό.
Υπενθυμίζεται, ότι συντάκτης της αιτιολογικής αυτής έκθεσης και εισηγητής του άρθρου 57 του ν. 2224/94 είναι ο ίδιος ο κ. Λιβανός, ο οποίος όμως στην πράξη λησμόνησε τα περί πλήρους διαφάνειας και καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου και πραγματοποιήσεως μεγάλων, συνθέτων επενδύσεων!
γ) Παραχωρήσας, ενώ δεν ήταν αρμόδιος και συνεπώς παρανόμως και ακύρως, την χρήση και εκμετάλλευση των εδαφικών εκτάσεων, συνεχομένων της χερσαίας ζώνης του χωροθετημένου τουριστικού λιμένα του Φλοίσβου Π. Φαλήρου, μερικές από τις οποίες εμβαδού 75 στρεμμάτων ανήκουν κατά κυριότητα και διαχείριση στον ΕΟΤ και οι λοιπές εμβαδού 191,4 στρεμμάτων ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, έχουν χαρακτηρισθεί Δημόσια Τουριστικά Κτήματα (Π.Δ. 201/94) και η διοίκηση και διαχείριση αυτών έχει ανατεθεί στον ΕΟΤ με την υπ' αριθμ. πρωτ. 523503/10-1-1995κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού κ. Διονυσίου Λιβανού και Υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημητρίου Γεωργακόπουλου.
'Αρα, ο κ. Λιβανός εν γνώσει τελών, ότι είναι αναρμόδιος, παρεχώρησε, κατά χρήση και εκμετάλλευση, τις παραπάνω εδαφικές εκτάσεις στην πλειοδότρια κοινοπραξία με την σχολιαζομένη απόφασή του, ενώ οι εκτάσεις αυτές μπορούσαν να παραχωρηθούν μόνο από τα αρμόδια όργανα του ΕΟΤ και κατά την προβλεπομένη από την νομοθεσία περί ΕΟΤ διαδικασία.
δ) Χωρίς να ασκήσει έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων της Επιτροπής του Διαγωνισμού, ενώ είχε νόμιμη προς τούτο υποχρέωση (άρθρ.2 ν.2206/94). Ο Υπουργός Τουρισμού, ασκώντας έλεγχο και μόνο νομιμότητας, έχει τις δυνατότητες ή να χορηγήσει με απόφασή του την άδεια στον πλειοδότη ή να θεωρήσει παράνομη την απόφαση της Επιτροπής και να μην χορηγήσει την άδεια ή, εάν θεωρεί νόμιμη την απόφαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού αλλά ασύμφορο για το Ελληνικό Δημόσιο το επιτευχθέν οικονομικό αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός και να προκηρυχθεί νέος.
Εάν ασκούσε, λοιπόν, έλεγχο νομιμότητας, ως όφειλε, θα διεπίστωνε εύκολα, ότι: δ.1.) δεν έγινε έλεγχος του ήθους και της εντιμότητας-οικονομικής φερεγγυότητας των υποψηφίων και ιδία της πλειοδότριας κοινοπραξίας και των προσόντων και της εμπειρίας τους στην διαχείριση και λειτουργία επιχειρήσεων Καζίνων ή άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και της επάρκειας της χρηματοδότησης από αδιάβλητη πηγή, κατά τα λεπτομερέστερα εκτιθέμενα ανωτέρω ( βλ. παρ.10), ούτε κατά το Α'Στάδιο ούτε κατά το Β' Στάδιο του Διαγωνισμού, εν όψει μάλιστα των αλλεπαλλήλων αλλαγών στη σύνθεση που έγιναν ακόμη και πρόσφατα (13-12-94) και δ.2.) του νομικώς υποστατού τόσο της αρχικής πλειοδότριας "κοινοπραξίας" όσο και των επιγενομένων "ανανεώσεων" της, κατά τα λεπτομερέστερα ανωτέρω εκτιθέμενα (βλ. παρ.4.1, 4.1.2 και 5).
Και θα έπρεπε να μην χορηγήσει την άδεια και ε) ενώ όφειλε να μελετήσει το πρακτικό επιλογής της Επιτροπής Διαγωνισμού (20-12-94), οπότε θα διεπίστωνε εύκολα, ότι το οικονομικό αποτέλεσμα, το επιτευχθέν δια του διαγωνισμού, ήταν άγονο αλλά και άκρως επισφαλές για το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω στις παρ. 12.1. και 12.1.2. και θα όφειλε να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο να κηρύξει άγονο τον Διαγωνισμό και να προκηρύξει νέο, πράγμα όμως το οποίο δεν έκανε, παραβιάσας εκ προθέσεως τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, για να προσπορίσει παράνομο όφελος στην πλειοδότρια κοινοπραξία, συνιστάμενο στην παρά τον νόμο παραχώρηση σ' αυτή της αδείας του Καζίνο και της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα του Φλοίσβου Π. Φαλήρου.
ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (άρθρο 259 Π.Κ.)
1. Κατά το άρθρο 259 Π.Κ. "Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση δυο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη". Υπάλληλος με την έννοια της ποινικής αυτής διατάξεως, δυνάμενος να είναι υποκείμενον του αδικήματος της παραβάσεως καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.) είναι και ο Υπουργός, όπως εν προκειμένω ο κ. Διονύσιος Λιβανός.
2. Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού προέκυψαν - κατά τα ιστορηθέντα ανωτέρω - κάτι παραπάνω από αποχρώσες ενδείξεις για διάπραξη από αυτόν του αδικήματος της παραβάσεως καθήκοντος, διότι όντας Υπουργός Τουρισμού, με πρόθεση παραβίασε κατ' εξακολούθηση τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος και συγκεκριμένα ως Υπουργός Τουρισμού, ήτοι αρμόδιος υπάλληλος για την προκήρυξη και την διενέργεια του προκειμένου διεθνούς πλειοδότικού διαγωνισμού, αλλά και για την έκδοση της αποφάσεως περί παραχωρήσεως:
α) της άδειας για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο και λοιπών συνοδευτικών εγκαταστάσεων στο νομό Αττικής, εκτός δήμου Αθηναίων και β) της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα του Φλοίσβου Π. Φαλήρου με πρόθεση παραβίασε κατ' εξακολούθηση τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με τις παράνομες πράξεις (ενέργειες και παραλείψεις) του, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:
α) έκδοση της 1363/5-8-94 αποφάσεως του, χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση, αντίθετης με το ν. 2160/1993 και την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία αλλά και με το άρθρο 24 του Συντάγματος με σκοπό να διευκολύνει παράνομα την ΙNTERGLOBE INTERNATIONAL HOLDING S.A., εδρεύουσα στο Λουξεμβούργο, την "υπό σύσταση" απ' αυτή κοινοπραξία με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" και τους όπισθεν αυτών κρυπτομένους Ρόζμαρι Μάρρα, Γ. Οικονόμου, κ.α. να μετάσχουν καίτοι άφραγκοι στον προκείμενο διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, διότι ο προσδιορισμός του Φλοίσβου ως ακριβούς θέσεως του Καζίνο και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων, γενόμενος κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 1, παρ. 4 του ν. 2206/1994, απήλειψε το ανυπέρβλητο γι' αυτούς οικονομικό εμπόδιο της αγοράς ή μισθώσεως τεράστιας και πανάκριβης εδαφικής εκτάσεως στην Αττική εκτός δήμου Αθηναίων, για να μετάσχουν στον διαγωνισμό.
β) της παρανόμου ενοποιήσεως διαδικασιών και προθεσμιών του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω (βλ. παρ.11 και 11.1.) λεπτομερώς εκτιθέμενα.
γ) της μη ασκήσεως του ελέγχου νομιμότητας επί των αποφάσεων της Επιτροπής - Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω (βλ. παρ. 14.1.2.) λεπτομερώς εκτιθέμενα
δ) της παραλείψεως να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός κατά τα λεπτομερώς (βλ. παρ. 14.1.2.ε) ανωτέρω εκτιθέμενα και
ε) της παράνομης έκδοσης της υπ' αριθμ. 37/13-1-95 αποφάσεως με την οποία παρεχώρησε παράνομα την άδεια Καζίνο και την χρήση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (βλ. παρ. 14.1.2α & β & γ) και αναλυτικότερα περιγράφονται ανωτέρω (βλ. παρ. 2., 11, 11.1 και 14.1.2.) και τις οποίες διέπραξε ή στις οποίες υπέπεσε προς το σκοπό να προσπορίσει σε άλλον και συγκεκριμένα στην εδρεύουσα στην Αθήνα κοινοπραξία με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" ήτοι προς το σκοπό να διευκολύνει παράνομα την κοινοπραξία αυτή να μετάσχει και να προχωρήσει σ' όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, να αναδειχθεί πλειοδότρια και τέλος να τύχει παράνομα από τον Υπουργό Τουρισμού κ. Διονύσιο Λιβανό της παραχωρήσεως : α) της αδείας για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση του Καζίνο και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων στο Φλοίσβο Αττικής και β) της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα του Φλοίσβου Αττικής, κατά παράβαση του Συντάγματος, των νόμων και της προκηρύξεως του διαγωνισμού αυτού (αριθμ. 920/1994 απόφ. του Υπουργού Τουρισμού).
Επιβάλλεται, συνεπώς, η σύσταση προανακριτικής επιτροπής προς ανάκριση και διερεύνηση του αδικήματος τούτου (άρθρο 259 Π.Κ)
ΙΙΙ. ΑΠΙΣΤΙΑ (άρθρο 390 Π.Κ.) . ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Κατά το άρθρο 390 Π.Κ. " όποιος με γνώση ζημιώνει την περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη) τιμωρείται με φυλάκιση". Η ποινική αυτή διάταξη έχει εφαρμογή και επί Υπουργού επιμελουμένου ή διαχειριζομένου δημόσια περιουσία. Αρα στην προκειμένη περίπτωση και επί του κ. Διονυσίου Λιβανού, ο οποίος ως Υπουργός Τουρισμού, όντας κατά τον νόμον 2206/1994 αρμόδιος να παραχωρήσει με απόφασή του α) την άδεια για ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνου και λοιπών συνοδευτικών εγκαταστάσεων στο νομό Αττικής, εκτός δήμου Αθηναίων και β) την χρήση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα του Φλοίσβου Π. Φαλήρου, διεχειρίσθη ξένη περιουσία, ήτοι την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου.
2. Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού προέκυψαν κάτι παραπάνω από αποχρώσες ενδείξεις, ότι ο κ. Διον. Λιβανός κατά την έκδοση της 37/13-1-1995 αποφάσεώς του εν γνώσει ζημίωσε την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου ως σύνολον, της οποίας κατά τον νόμο 2206/1994 είχε την διαχείριση κατά τα αμέσως ανωτέρω αναπτυχθέντα,διότι διέλαβε εν γνώσει τους τους ακολούθους ζημιογόνους όρους για το Δημόσιο και αντιστοίχως χαριστικούς για την κάτοχο της άδειας κοινοπραξία.
1. Στο άρθρο 1.3.4. της αποφάσεως διέλαβε, ότι το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση για χρονικό διάστημα 12 ετών από την έναρξη λειτουργίας του Καζίνο να μην χορηγήσει άλλες άδειες. Το χρονικό διάστημα των 12 ετών που θεσπίζει ο νόμος 2206/94 αρχίζει από την έναρξη της ισχύος (δημοσιεύσεως) αυτού του νόμου, όπως άλλωστε σαφώς ορίζεται και στην προκήρυξη, την οποία εξέδωσε ο ίδιος Υπουργός Τουρισμού ( αριθμ. 920/5-8-94 απόφ. Υπουργού Τουρισμού).
2. Στο ίδιο άρθρο 1.3.4 τελευταίο εδάφιο ορίζεται, ότι τυχόν άδειες, που θα παραχωρηθούν μετά την 12ετία, θα διέπονται από τους ίδιους όρους. Αυτό όμως δεν προβλέπεται ούτε από τον ν.2206/94, ούτε από την προκήρυξη του διαγωνισμού.
3. Στο άρθρο 1.4 αναφέρεται ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από την κάτοχο της άδειας κοινοπραξία, μετά την πάροδο 30 ετών από την έναρξη λειτουργίας καζίνο, ενώ ως η αφετηρία της παρόδου των 30ετίας έπρεπε να τεθεί από τον Υπουργό Τουρισμού όχι η έναρξη λειτουργίας του Καζίνο αλλά ο χρόνος παραχώρησης και παράδοσης της χερσαίας έκτασης στην κοινοπραξία.
4. Στο άρθρο 2 παρ. 4 αναφέρεται ότι ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να παραχωρήσει δωρεάν στο Δημόσιο κτιριακούς χώρους έως 700 τ.μ. για την εγκατάσταση της Διοίκησης του Τουριστκού Λιμένα, ενώ η ίδια κοινοπραξία στην προσφορά της αναφέρει ότι θα ανεγείρει κτίρια διοίκησης της μαρίνας 1.250 τ.μ.
5. Στο άρθρο 2 στοιχείο Β που αφορά στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο και των συνοδευτικών αυτής εγκαταστάσεων, οι προθεσμίες έχουν αφετηρία την λήψη των σχετικών οικοδομικών αδειών και όχι την υπογραφή της σύμβασης, όπως άλλωστε αναφέρεται εις την οικονομική και τεχνική προσφορά της κοινοπραξίας. Με αυτόν τον προσπορισμό της αφετηρίας των προθεσμιών, ο κάτοχος της άδειας θα σπεύσει να λάβει την οικοδομική άδεια του καζίνο για να έχει όσο το δυνατόν ταχύτερα τα μυθώδη κέρδη εκ παιγνίων και ουδέποτε θα υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις και φακέλλους για τα λοιπά έργα και εγκαταστάσεις, που κυρίως ενδιαφέρουν το δημόσιο και όχι τον κάτοχο της άδειας.
6. Στο άρθρο 3.2.4 β ορίζεται ότι ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο για την συμμετοχή του Δημοσίου στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών, όπως αυτά ορίζονται από το Π.Δ. 1123/1980 ποσοστό 30%. Με το Π.Δ. αυτό τέθηκε σε προαιρετική και όχι υποχρεωτική εφαρμογή για όλες τις οικονομικές μονάδες της χώρας το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
Ο ν. 2206/94 όμως μιλάει για συμμετοχή του Δημοσίου στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών προφανώς με την έννοια που έχουν τα κέρδη αυτά στις ειδικές επιχειρήσεις καζίνο και συνεπώς δεν μπορεί για τον προσδιορισμό της ειδικής αυτής εννοίας να γίνει παραπομπή, χωρίς ρητή νομοθετική πρόβλεψη, στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το οποίο αφ' ενός είναι εντελώς γενικό και αφορά σ' όλες τις οικονομικές μονάδες και αφ' ετέρου είναι προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό.
Με τον τρόπο αυτό υπολογισμού των μικτών κερδών των παιχνιδιών, το ποσοστό συμμετοχής δεν είναι 30% αλλά πολύ λιγότερο κατά πάσα πιθανότητα μόλις 10%!! Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η παραπομπή για προσδιορισμό των μικτών κερδών των παιχνιδιών στο 1123/1980 Π.Δ. γίνεται μόνο στην απόφαση για την παραχώρηση της αδείας καζίνο στον Φλοίσβο και σε καμμιά άλλη από τις χορηγηθείσες από τον ίδιο Υπουργό Τουρισμού άδειες καζίνο!!
7. Στο άρθρο 3.2.4β ορίζεται ότι ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο μίσθωμα για την οικοπεδική έκταση 200.000.000 από την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων αναπροσαρμοζόμενο ετησίως από το δεύτερο έτος λειτουργίας τους με βάση των Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Αφού η Προκήρυξη του Διαγωνισμού (1364/94 αποφ. Υπ. Τουρισμού) μιλάει για μίσθωμα της οικοπεδικής εκτάσεως που παραχωρείται είναι αυτονόητο, ότι το μίσθωμα αυτό πρέπει να καταβάλεται από την παραχώρηση και παράδοση της οικοπεδικής έκτασης στον κάτοχο της άδειας.
Αλήθεια, εάν με την συμπληρωματική προκήρυξη (1364/94) δεν είχε προσδιοριστεί ο Φλοίσβος ως ακριβής θέση εγκαταστάσεως του καζίνο και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων και ήταν υποχρεωμένος ο κάτοχος της άδειας να έχει μισθώσει την οικοπεδική έκταση από ιδιώτη, δεν θα κατέβαλε το συμπεφωνημένο μίσθωμα από της παράδοσης της εκτάσεως;
Να σημειωθεί, ότι καίτοι ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Τουρισμού κ. Ηλίας Παπαδόπουλος επεσήμανε τα παραπάνω στο από 20-3-95 σημείωμά του προς τον κ. Υπουργό Τουρισμού, όμως ο κ. Λιβανός δεν επέφερε τις δέουσες διορθώσεις και απαλείψεις με την υπ' αριθμ. 676/12-4-95 (ΦΕΚ....) απόφασή του "συμπλήρωση και τροποποίηση της 37/95 αποφάσεως του Υπουργού Τουρισμού." Ενδεικτικό και τούτο του δόλου του.
Εν όψει όλων των ανωτέρω, επιβάλλεται η σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την ανάκριση και διερεύνηση και του αδικήματος τούτου (αρθρ. 390 Π.Κ.).
IV. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
1. Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού γενώνται υπόνοιες διαπράξεως του αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας (δωροληψίας), διότι ο κ. Λιβανός κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ως Υπουργού Τουρισμού, ήτοι αρμοδίου υπαλλήλου για την προκήρυξη και διεξαγωγή του παραπάνω διεθνούς πλειοδότικού διαγωνισμού και αρμοδίου για την έκδοση της αποφάσεως περί παραχωρήσεως:
α) της αδείας για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο καί λοιπών συνοδευτικών εγκαταστάσεων στον Νομό Αττικής, εκτός Δήμου Αθηναίων και
β) της χρήσης και εκμετάλλευσης του Τουριστικού Λιμένα του Φλοίσβου Π. Φαλήρου δέχθηκε χρηματικά ανταλλάγματα ανεξακρίβωτου ύψους για τις παράνομες ενέργειες και παραλείψεις του που διεξοδικά περιγράφονται ανωτέρω (Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ παραγρ. 2., 11, 11.1 και 14.1.2), οι οποίες είναι αντίθετες στα καθήκοντά τους. Τα χρηματικά ποσά του δεκασμού του τ. Υπουργού Τουρισμού κ. Διονυσίου Λιβανού προφανώς προέρχονται από εκείνους που παράνομα ωφελήθησαν και μάλιστα επί ζημία του Ελληνικού Δημοσίου από τις προπεριγραφείσες παράνομες ενέργειες και παραλείψεις του χρηματισθέντος τ. Υπουργού.
2. Οι υπόνοιες προσδιορίζονται ως ακολούθως: Η κυρία Ελλη Στάη - Τσαρλαμπά, η γνωστή δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιάστρια, είναι από πολλά ετη η σύντροφος του τ. Υπουργού Τουρισμού κ. Διονυσίου Λιβανού, ο οποίος εξεταζόμενος ενώπιον της Επιτροπής μας επιβεβαίωσε τη σταθερότητα και βαθύτητα της συμβιωτικής σχέσεως και την εχαρακτήρισε συζυγό του.
Την 15-12-94, πέντε (5) μόλις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Επιτροπής του διαγωνισμού για την επιλογή του πλειοδότη (20-12-94) και της αυθημερόν (το βράδυ της 20-12-94) εσπευσμένης ανακοινώσεως του Υπουργού Τουρισμού κ. Διονυσίου Λιβανού, ότι η άδεια του καζίνο στον Φλοίσβο θα δοθεί στην πλειοδότρια ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ, η κ. Ελλη Στάη - Τσαρλαμπά σπάει την μόνιμη συνήθειά της να μην αποκτά περιουσιακά στοιχεία και αγοράζει με το 12.609/15.12.94 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών (Ναυαρίνου αρ. 18-20) κ. Βασιλικής Βλάχου από την εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ABOSHEHAB INVESTMENTS LTD" που συστήθηκε κατά τους νόμους της νήσου MAN και εκπροσωπήθηκε κατά την υπογραφή του συμβολαίου από κ. Φαχντ Χουσεϊν Αλυ Σομπόκσι, επιχειρηματία, κάτοικος Τζέντα Σαουδικής Αραβίας ένα διαμέρισμα εμβαδού 330,57 τ.μ. του Γ' υπέρ το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας κειμένης στη διασταύρωση των οδών Ησιόδου και Μελεάγρου αρ. 16, δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο ως και μία αποθήκη και μία θέση γκαράζ στην ίδια πολυκατοικία.
Το δηλούμενο και ίσο με την αντικειμενική αξία τίμημα ήταν 90.444.530 δρχ. και κατά δήλωση των συμβαλλομένων κατέβαλε η αγοράστρια τοις μετρητοίς στην πωλήτρια προηγουμένως και εκτός παρουσίας της συμβολαιογράφου. Το συμβόλαιο παρά τα ειωθότα υπεγράφη όχι στο γραφείο της συμβολαιογράφου, αλλά στο γραφείο του κ. Σπύρου Σαγιά, δικηγόρου και ειδικού συμβούλου του Υπ. Τουρισμού κ. Λιβανού κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγων εξειδικεύσεως στην Τουριστική νομοθεσία και τις τουριστικές επενδύσεις.
Ο κ. Σαγιάς υπήρξε παλαιότερον δικηγόρος της πωλήτριας εταιρείας. Επίσης παρά τα ειωθότα, δύο νεαρές δικηγόροι, συνεργάτες του κ. Σαγιά φέρονται στο συμβόλαιο ως νομικοί παραστάτες των αντισυμβαλλομένων. Μάλιστα η μια εκ των δύο δικηγόρων, ενώ είναι δικηγόρος της αγοράστριας ασκεί και χρέη διερμηνέως του νομίμου εκπροσώπου της πωλήτριας εταιρείας!! Τέλος, περιέργως ένα τόσο σοβαρό συμβόλαιο δηλουμένης αξίας συν φόρο μεταβιβάσεως, συμβολαιογραφικά, δικηγορικά κλπ. άνω των 100.000.000 δρχ. δεν μεταγράφεται αμέσως ως συνηθίζεται αλλά την 21-7-95 δηλαδή μετά 7,5 ολόκληρους μήνες, παρά την ύπαρξη νομικής κάλυψης υψηλής ποιότητας εκ μέρους του κ. Σαγιά, έχοντας και ηυξημένο ενδιαφέρον λόγω της αποδεδειγμένης στενής σχέσεώςτου με τον κ. Υπουργό.
Απ' όλα τα παραπάνω συνάγεται αβιάστως, ότι γύρω από την σημαντική αυτή αγορά, η αγοράστρια και το νομικό της περιβάλλον όρθωσαν με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα αδιαπέραστο τείχος μυστικότητας και αδιαφάνειας. Προφανώς είχαν τους πολύ σημαντικούς λόγους τους, τους οποίους η κ. Στάη δεν μπήκε στον κόπο να μας εξηγήσει με το να καταδεχθεί να καταθέσει στην Επιτροπή μας.
Τα όσα κατέθεσαν σχετικώς με ιδιαίτερη νευρικότητα ομολογουμένως η συμβολαιογράφος κ. Βλάχου και ο δικηγόρος κ. Σαγιάς δεν ήταν πειστικά και βεβαίως δεν διέτρησαν τον πέπλο του μυστηρίου. Το αγορασθέν ακίνητο βρίσκεται ως γνωστόν σε μιά από τις ακριβότερες άν όχι την ακριβότερη περιοχή της Αττικής.
Η πλειοψηφία της Επιτροπής δεν επέτρεψε να διερευνηθεί η αληθής αγοραία αξία του ακινήτου ούτε το εύρος και το ύψος των επισκευών που έγιναν από την αγοράστρια αμέσως μετά την αγορά. Πολλά εγράφησαν στον τύπο γενικώς, αλλά δυστυχώς με ευθύνη της πλειοψηφίας δεν κατέστη δυνατό να ελεγχθεί η αξιοπιστία των θρύλων και των διαδόσεων.
Από την κατάθεση του κ. Σαγιά, ο οποίος κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια για να πείσει - ανεπιτυχώς όμως - την επιτροπή, ότι οι σχέσεις του με τον Υπουργό του ήταν τυπικές, υπηρεσιακές και καθόλου στενές και ότι διέκοψε τάχα την συνεργασία του με τον κ. Υπουργό στις 7-12-94 δηλαδή μία μόλις εβδομάδα προ της τελικής συνεδριάσεως της Επιτροπής του Διαγωνισμού και εν πάσει περιπτώσει την κρισιμώτερη για τον Υπουργό Τουρισμού εποχή (από την κατάθεση του κ. Σαγιά) ότι μετά την σύνταξη του συμβολαίου, επισκέφθηκε το ακίνητο το οποίο δεν κατοικείται ακόμη αλλά δεν κατώρθωσε να διαφωτίσει την Επιτροπή για τον λόγο αυτής της επισκέψεως ούτε επίσης διεφώτισε την Επιτροπή σχετικά με το πώς η κ. Στάη βρήκε και αγόρασε το συγκεκριμένο ακίνητο.
Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και σχέση αυτών με αγορές ακινήτων της Μελεάγρου και Μυκόνου.
Κατά το δωδεκάμηνο Οκτώβριος 94 Οκτώβριος 95 παρατηρείται ιδιαίτερα αυξομειωτική μαζική κίνηση στον υπ' αριθμ. 29695539 λογαριασμό της κ. Στάη τον τηρούμενο στην Ιονική Τράπεζα. Στις 21-10-94 κατατίθενται 74.000.000 δρχ. και στις 2-12-94 αναλαμβάνονται συνολικά 39.834.222 δρχ., το οποίο αναλύεται πιό κάτω. Η δήλωση φόρου μεταβιβάσεως για το ακίνητο της Μελεάγρου φέρει ημερομηνία συντάξεως 23-11-94, τρεις (3) ολόκληρες εβδομάδες προ της υπογραφής του συμβολαίου,πράγμα ασύνηθες και υπεβλήθη στην αρμόδια ΔΟΥ Κεφαλαίου 1-12-94, ο δε αναλογών φόρος μεταβιβάσεως εκ δρχ. 9.834.222 κατεβλήθη την 2-12-94, δηλ. 13 ημέρες προ της υπογραφής του συμβολαίου, πράγμα επίσης ασύνηθες, με την υπ' αριθμ. 484713360 τραπεζική επιταγή της Ιονικής Τράπεζας.
Το ποσό ανελήφθη από τον παραπάνω λογαριασμό της κ. Στάη. Αυθημερόν (21-12-94) από τον ίδιο λογαριασμό αναλαμβάνει επίσης άλλα 30.000.000 δρχ. εν συνόλω, ήτοι σύνολο (9.834.222 + 30.000.000=) 39.834.222 δρχ.
Επίσης, προηγουμένως στις 10-11-94 από τον ίδιο λογαριασμό έχει αναλάβει σε δύο δόσεις (9.000.000 + 1.000.000=) 10.000.000 δρχ. συνολικά. Και επί τη υποθέσει ακόμη, ότι όλες οι παραπάνω αναλήψεις συνολικού ύψους (9.000.000 + 1.000.000 + 9.834.000 + 30.000.000=) 49.834.000 δρχ σχετίζονται με την αγορά της Μελεάγρου δηλουμένης (αντικειμενικής) αξίας άνω των 100.000.000 δρχ. υπάρχει μία διαφορά (100.000.000 - 49.834.000) άνω των 50.000.000 δρχ. η οποία δεν φαίνεται να αναλαμβάνεται από κανένα λογαριασμό της αγοράστριας για να καταβληθεί στην πωλήτρια εταιρεία.
Η εντεύθεν υπόνοια ενισχύεται, διότι και η μαζική κατάθεση των 74.000.000 δρχ. χρήζει ερεύνης για να διακριβωθεί το αδιάβλητο ή μη της προέλευσης, εν αναφορά προς την ερευνουμένη παραχώρηση της αδείας καζίνο στο Φλοίσβο.
Στο σημείο αυτό πρέπει να καταγραφεί το γεγονός, ότι από μαρτυρίες και επίσημα έγγραφα πιστοποιείται δικηγορική συνεργασία σε σοβαρότατες δικαστικές υποθέσεις της ΔΕΠΑ με δικηγορικές αμοιβές εκατομμυρίων δρχ. μεταξύ των κ.κ. Κων/νου Καλαβρού, καθηγητού, δικηγόρου της πλειοδότριας κοινοπραξίας προ της καταθέσεως (9-9-94) της προσφοράς στο Διαγωνισμό για το Καζίνο του Φλοίσβου και καθόλη τη διάρκεια αυτού και μέχρι σήμερα και του Σπύρου Σαγιά, ειδικού συμβούλου του Υπουργού Τουρισμού. Η δικηγορική συνεργασία χρονολογείται μήνες προ της προκηρύξεως του Διαγωνισμού.
Περαιτέρω, η κ. Ελλη Στάη συνεχίζοντας τις μεγάλες περιουσιακές επενδύσεις της αγοράζει την 5-4-95 (μόλις τρείς και μισό μήνες μετά την αγορά της Μελεάγρου), δια πρώτην φοράν, ένα αυτοκίνητο και δή μάρκας MERCEDES, δηλωθείσης αξίας 12.800.000 δρχ. χωρίς να προκύπτει από τα προαναφερθέντα αντίγραφα κινήσεως των τραπεζικών λογαριασμών της, ανάληψη χρημάτων που να δύναται να συσχετισθεί με την αγορά αυτή.
Τέλος δε, κατά τον Νοέμβριο 1995, απο κοινού και εξ αδιαιρέτου, ο κ. Διονύσιος Λιβανός και η κ. Ελλη Στάη αγόρασαν στην Μύκονο δύο ακίνητα συνολικής εκτάσεως μ2 8.365 αντί συνολικού δηλωθέντος τιμήματος πλέον Φ.Μ.Α. και λοιπών εξόδων εκ. δρχ. 28.258.428. Για την εν λόγω αγορά δεν διερευνήθηκε από την Επιτροπή πόθεν αντλήθηκαν τα χρηματικά κεφάλαια.
Μολονότι ο κ. Λιβανός στην κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής αναφέρει,ότι ουδεμία οικονομική ή άλλη σχέση έχει με την αγορά του παραπάνω ακινήτου της Μελεάγρου, αυτοχαρακτηριζόμενος μάλιστα ως "υπερφορτωμένος υπουργός κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο", εν τούτοις στον πρώτο λογαριασμό κοινοχρήστων δαπανών της πολυκατοικίας, όπου βρίσκεται το ως άνω ακίνητο και ενώ δεν έχουν τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφος του κ. Ελλη Στάη εγκατασταθεί σ' αυτό, δοθέντος ότι δηλώνεται στην Εφορία, ότι είναι υπό επισκευή, φαίνεται ο ίδιος και όχι η κ. Στάη, πράγμα το οποίο υποδηλώνει άμεση σχέση και επαφή με το ακίνητο.
Εν κατακλείδι και πέραν των θεμάτων που αναφέρθηκαν, υφίστανται ορισμένα θέματα κρισίμου σημασίας που χρήζουν διερευνήσεως από την προτεινόμενη προς σύσταση προανακριτική επιτροπή. Συγκεκριμένα, δεν διερευνήθηκε και επιβάλλεται να διερευνηθεί η κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του ιδίου του κ. Λιβανού, ιδία κατά το επίμαχο δωδεκάμηνο, καίτοι ο ίδιος συγκατένευσε στη διερεύνηση αυτή, καθώς επίσης δεν διερευνήθηκε και επιβάλλεται να διερευνηθεί η κίνηση τυχόν τραπεζικών λογαριασμών των δυο ενηλίκων υιών του, του Σπυρίδωνος και του Κοσμά.
Υπ' όψιν, ότι κατά το παρελθόν ο κ. Λιβανός έχει συνάψει γονικές παροχές προς τα παιδιά του, ο ίδιος δε μέσα στο 1994 προκύπτει εκ των στοιχείων του φακέλλου, ότι απέκτησε δυο πολυτελή αυτοκίνητα. Επίσης, δεν εκλήθη και επιβάλλεται να κληθεί να εξετασθεί ενώπιον της Επιτροπής ο πωλητής του διαμερίσματος της οδού Μελεάγρου, προκειμένου να απαντήσει σε εύλογα ερωτήματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 37/95 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1. Η υπ' αρίθμ. 37/13.1.1995 απόφαση του Υπουργού Τουρισμό εξεδόθη, χωρίς προηγουμένως να έχει κυρωθεί με νόμο η 1363/5-8-1994 Κ.Υ.Α., η οποία, κατά τα προεκτεθέντα, αποτελούσε την βάση για την υλοποίηση της παραχωρηθείσης άδειας Καζίνο. Απόπειρα για νομοθετική κύρωση τον Μάϊο 1995 απέτυχε, διότι ο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Κωνσταντίνος Λαλιώτης δεν έστερξε προς τούτο αλλά αντέδρασε. Ο κ. Λιβανός, κατόπιν τούτου, οδηγήθηκε σε παραίτηση τον Ιούνιο 1995.
Τον διεδέχθη στο Υπουργείο Τουρισμού ο κ. Νικόλαος Σηφουνάκης, ο οποίος επεδίωξε να ισχυροποιήσει τις όποιες κινήσεις και αποφάσεις του δια της κυβερνητικής οικονομικής επιτροπής.
Εν τω μεταξύ, πάνδημη είναι η αντίδραση κατά της Κυβερνητικής αποφάσεως να στήσει ναό της τύχης στα όρια του Δήμου Αθηναίων και σε μιά περιοχή, η οποία αποτελεί την κυρία διέξοδο προς την θάλασσα για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου και έναν από τους τελευταίους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους.
Κατά την συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, στις 2-11-95, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων:
α) να μήν γίνει Καζίνο στην πόλη της Αθήνας, δηλαδή στην Περιφέρεια Α' και Β' Αθηνών και τον Πειραιά και
β) να γίνει προσπάθεια διάσωσης του διαγωνισμού για την πρώτη άδεια Καζίνο
2. Τον Ιανουάριο του 1996, που σχηματίζεται η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σημίτη και αναλαμβάνει το νεοσυσταθέν Υπουργείο Ανάπτυξης, στο οποίο συνεχωνεύθη και το Υπουργείο Τουρισμού, η κ. Βάσω Παπανδρέου, η εκκρεμότητα και η ασάφεια των κυβερνητικών προθέσεων περί το Καζίνο του Φλοίσβου συνεχίζεται. Η κυβέρνηση ταλαντεύεται μεταξύ του να τιμήσει την υπογραφή της μεταφέροντας το Καζίνο στην Ανάβυσσο ή στο Λαγονήσι και να ανακαλέσει την άδεια.
3. Στις 28-2-1996, ο κ. Αντώνης Βγόντζας, νομικός σύμβουλος του μέχρι πρότινος πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, υποβάλλει ΣΗΜΕΙΩΜΑ για την Υπουργό Ανάπτυξης κ. Βάσω Παπανδρέου, προφανώς ικανοποιώντας σχετική παράκληση της περί υποδείξεως του καταλλήλου νομικού τρόπου για την άρση της εκκρεμότητας περί το Καζίνο του Φλοίσβου.
Η πεμπτουσία των νομικών θέσεων του συμπυκνώνεται ως ακολούθως:
α) "Δεν πάσχει η απόφαση (δηλ. 37/1995) χορήγησης αδείας από το γεγονός, ότι αποκλείστηκε η περιοχή του Φλοίσβου (εννοεί κατόπιν της από 5-11-1995 αποφάσεως της Κυβερνητικής Επιτροπής). Το Δημόσιο δικαιούται για λόγους δημοσίου συμφέροντος να επιβάλλει την μετεγκατάσταση και γενικά να ορίσει άλλο τόπο λειτουργίας του Καζίνο (μέσα βέβαια στις ζώνες που προβλέπει ο νόμος),
β) "Ρωτήθηκα - λέει- για το ενδεχόμενο ανάκλησης της αδείας.
Η άποψή μου είναι : α) το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να ρυθμίσει διαφορετικά μια κατάσταση αρκεί να το κάνει για λόγους δημοσίου συμφέροντος και τηρώντας ορισμένους γενικούς κανόνες. Με άλλα λόγια το Δημόσιο μπορεί να αποφασίσει, ότι δεν επιτρέπεται η λειτουργία Καζίνο στην Αττική και μετά από αυτό να ανακαλέσει την άδεια που έχει χορηγηθεί. (Σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 1 του ν. 2206/94).
β) Ανάκληση της αδείας τηρώντας τα προηγούμενα θα έχει τις εξής συνέπειες: β.1) επιστροφή του ποσού των 11 δις μαζί με τους τόκους υπερημερίας. β.2) Καταβολή από το Δημόσιο όλων των δαπανών του αναδόχου για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και για όλα τα έξοδα που έχει κάνει αυτός για την προώθηση της επένδυσής του. Θεωρώ περιορισμένη την πιθανότητα να αναζητήσει ο ανάδοχος επιτυχώς τα διαφυγόντα κέρδη και μάλιστα το σύνολό τους.
γ) Ανάκληση της αδείας χωρίς την τήρηση των προηγουμένων προϋποθέσεων θα προκαλέσει σε βάρος του Δημοσίου, εκτός από την επιστροφή νομιμότοκα των 11 δις και την καταβολή αποζημιώσεως για τα διαφυγόντα κέρδη". Στο σημείωμά του ο κ. Βγόντζας καταλήγει προτείνοντας: 1) Προώθηση σχετικής τροπολογίας στη Βουλή 2) Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την μετεγκατάσταση της πρώτης αδείας στο νομό Αττικής 3) κ.λ.π
4. Στη συνέχεια η κ. Βάσω Παπανδρέου ζητεί ιδιωτική γνωμοδότηση από τους κ.κ Ευάγγελο Ρίκο και Παναγιώτη Κορνηλάκη, καθηγητή. Στην από 21-3-1996 γνωμοδότησή τους :
α) Επισημαίνεται ο κίνδυνος να υποχρεωθεί το Δημόσιο σε πλήρη αποζημίωση (αποκατάσταση θετικών ζημιών και διαφυγόντων κερδών) της " ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" με βάση το άρθρο 105 του εισ. Νόμου του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση ανακλήσεως της αδείας με το λόγο, ότι αυτή παραχωρήθηκε, χωρίς να συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις δηλ. 1) χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων και 2) χωρίς όρους επιτρεπομένων χρήσεων και περιορισμούς δόμησης στο Φλοίσβο Αττικής, αφού στη δεύτερη αυτή περίπτωση η ορίζουσα τους όρους επιτρεπομένων χρήσεων και περιορισμούς δόμησης στο Φλοίσβο Αττικής υπ' αριθμ. 1363/1994 Κ.Υ.Α δεν έχει κυρωθεί με νόμο.
β) Υποδεικνύονται λόγοι ανακλήσεως της αδείας λόγω παραπλανητικής (δόλιας) συμπεριφοράς της κατόχου της άδειας, συμπεριφοράς προγενέστερης της έκδοσης της αδείας και κατά την διάρκεια και διαδικασία του διαγωνισμού, οπότε η ανάκληση θα συνετελείτο αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
γ) Υποδεικνύεται στην Υπουργό να επιδιωχθεί η διαπίστωση και μάλιστα με τους νόμιμους τύπους και την προβλεπομένη διαδικασία συμπεριφοράς της κατόχου της αδείας, που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως "κατά παρέκκλιση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης" με συνέπεια να γεννάται, σύμφωνα με το άρθρο 5.2. περ. α' της υπ' αριθμ. 37/13-1-1995 Υπουργικής Αποφάσεως δικαίωμα και υποχρέωση της Διοίκησης (του Υπουργού Τουρισμού) να κηρύξει έκπτωτη την κάτοχο της αδείας Κοινοπραξία και να ανακαλέσει την άδεια, δηλ. την υπ' αριθμ. 37/13-1-95 Υ.Α.
Η έκπτωση της κατόχου της άδειας κοινοπραξίας και η ανάκληση της άδειας γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 5.2. περ. ζ' της υπ' αριθμ. 37/13-1-95 Υ.Α. "με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μετά σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας Καζίνων κατόπιν προηγούμενης ακρόασης της κατόχου της άδειας" και επιφέρουν την αυτοδίκαιη ανάκληση όλων των επ' ονόματι της κατόχου της αδείας αδειών λειτουργίας του Καζίνο και των συνοδευτικών της εγκαταστάσεων". Αυτονότο, ότι στην περίπτωση ανάκλησης λόγω έκπτωσης ουδεμία ζημία υφίσταται το Δημόσιο.
δ) Είναι απόλυτα αντίθετη με την ενέργεια μετεγκατάστασης του Καζίνο και επισημαίνουν τον κίνδυνο αποζημιώσεων του μειοδότη.
5. Ακολούθως η κ. Υπουργός προσφεύγει αυθημερόν με το υπ' αριθμ. Α.Π.41/21-3-1996 έγγραφό της στο Ν.Σ.Κ., το οποίο εν Ολομελεία και ομόφωνα φθέγγεται, ότι η 37/31-1-1995 ( ΦΕΚ Β'64) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού είναι παράνομη και ανακλητέα για επτά (7) συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους και διεξοδικά παραθέτει. Περαιτέρω στο ερώτημα περί της δυνατότητας διεκδικήσεως από την κάτοχο της αδείας κοινοπραξία διαφυγόντων κερδών σε περίπτωση ανακλήσεως της αδείας γνωμοδοτεί ως εξής:
" Στην περίπτωση ανακλήσεως από τη Διοίκηση, για τους αναφερομένους παραπάνω υπό στοιχεία 4-6 λόγους, της 37/95 Υπουργικής Απόφασης εξαφανίζεται νομίμως από την έκδοσή της (αναδρομικά) η απόφαση αυτή και η παραχώρηση και της αδείας του Καζίνο και της εκμετάλλευσης της μαρίνας που δόθηκε με αυτήν θεωρείται, ότι δεν επέφερε στο παρελθόν και δεν θα επιφέρει και στο μέλλον καμιά απολύτως έννομη συνέπεια και κανένα αποτέλεσμα και συνεπώς με τη νόμιμη αυτή ανάκληση εκλείπει, με νόμιμο τρόπο, αναδρομικώς η αναφερομένη παραπάνω βασική προϋπόθεση (της ύπαρξης και της δυνατότητας χρησιμοποιήσεως της παραχώρησης), χωρίς την οποία δεν είναι νοητή η διεκδίκηση διαφυγόντων κερδών.
Επομένως, δεν θα μπορούν να προβληθούν αξιώσεις για διαφυγόντα κέρδη ούτε για τον μετά αλλά ούτε και για τον πριν από την ανάκληση της Υπουργικής Αποφάσεως χρόνο".
6. Στη συνεδρίαση της 4-4-1996 η Κυβερνητική Επιτροπή δέχεται την εισήγηση της κ. Β. Παπανδρέου να ανακληθεί η άδεια προφανώς για τους αναφερομένους στη γνωμοδότηση Ρίκου-Κορνηλάκη, υποκειμενικούς λόγους, που στοιχειοθετούν αποκλειστικώς υπαίτια συμπεριφορά της κοινοπραξίας, όντας πεπεισμένη, ότι δεν υφίσταται κίνδυνος καταβολής αποζημιώσεως εκ μέρους του Δημοσίου. Το σκεπτικό της αποφάσεως της Κυβερνητικής Επιτροπής αποτυπώνεται στην από 4-4-96 ανακοίνωση του Κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Ρέππα, ο οποίος δηλώνει, ότι η Κυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε την εισήγηση της κ. Παπανδρέου για ανάκληση της άδειας, διότι "ναι μεν το Δημόσιο έχει αναλάβει συμβατικές υποχρεώσεις, παράλληλα όμως η κοινοπραξία έχει περιπέσει σε παρατυπίες των όρων της συμφωνίας, γεγονός που αναμένεται να επιτρέψει την ανάκληση της άδειας, χωρίς δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις για το Κράτος".
7. Περιέργως η κ. Υπουργός δεν σπεύδει να υλοποιήσει την παραπάνω απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, ανακαλώντας την απόφαση για λόγους αποκλειστικώς υπαίτιας συμπεριφοράς της κατόχου της άδειας κοινοπραξίας και συνεπώς αζημίως για το Δημόσιο, όπως άλλωστε και είχε η ίδια εισηγηθεί. Αδρανεί επί 40 ολόκληρες ημέρες.
Δραστηριοποιείται τελικώς την 15-5-96, οπόταν, χωρίς να τηρήσει την νόμιμη διαδικασία, ζητεί απλή γνώμη (ενώ το άρθρο 5.2. περ. ζ' της Υ.Α. 37/13-1-1995) απαιτεί σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Καζίνο για να ανακαλέσει την άδεια. Η Επιτροπή Καζίνο συνεδριάζει την επομένη (16-5-96) και κατά τη συνεδρίαση αυτή συμβαίνουν, όπως προοκύπτει από το τηρηθέν πρακτικό, τα εξής:
α) Ομόφωνα η Επιτροπή έκρινε, ότι για τις υποκειμενικές παραβάσεις λειτουργίας της επιχειρήσεως κατόχου της αδείας δεν είναι επιτρεπτό να αποφανθεί, διότι δεν έχει τηρηθεί σχετικώς η οριζομένη προπαρασκευαστική διαδικασία (τάξη προθεσμίας στην επιχείρηση προς συμμόρφωση, πάροδος αυτής άπρακτης και κλήση προς ακρόαση.
β) ως προς τις περιπτώσεις αντικειμενικής παρανομίας 3 από τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν την άποψη, ότι εφ' όσον δεν προβλέπεται τούτο ρητώς στον νόμο και στην Υ.Α. η Επιτροπή ούτε απλή γνώμη περί του θέματος μπορεί να εκφέρει ως στερούμενη αρμοδιότητας και απέχουν της περαιτέρω συζητήσεως.
γ) τα εναπομείναντα μέλη της Επιτροπής (Ρίκος, Στεφανίδης και Τσούμας) θεωρούν αντιθέτως, ότι οι ισχύουσες διατάξεις δεν αποκλείουν να διατυπωθεί από την Επιτροπή προς τον αρμόδιο Υπουργό συμβουλευτική γνώμη επί των αντικειμενικών παρατυπιών και εντοπίζουν τους εξής λόγους ανακλήσεως της αδείας:
1) Η υπ' αριθμ. 37/95 Υ.Α. είναι μη νόμιμη, καθόσον η υλοποίησή της συνεπάγεται την επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος.
2) Η υπ' αριθμ. 1363/94 Κ.Υ.Α. με την οποία τροποποιήθηκε η χρήση γης είναι μη νόμιμη, διότι έχει εκδοθεί χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και δεν έχει κυρωθεί με νόμο.
3) Η υπ' αριθμ.. 1363/94 Κ.Υ.Α. αντιβαίνει στο άρθρο 24 του Συντάγματος, διότι αναιρεί την κοινοχρησία χώρων του Φλοίσβου, χωρίς να δημιουργεί παραλλήλως κοινόχρηστους χώρους αντίστοιχης επιφάνειας.

4) Η υπ' αριθμ. 37/95 Υ.Α. παραχωρεί τη χρήση και εκμετάλλευση θαλάσσιας περιοχής και της χερσαίας ζώνης για τη λειτουργία τουριστικού λιμένα, χωρίς να έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Καζίνων η γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 ν.2160/93.
5 ) Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 4 ν. 2206/95 είναι αντίθετη με το άρθρο 24 του Συντάγματος.
 6) Η τροποποίηση της χρήσης γης για τη δημιουργία Καζίνο δεν έγινε με συνολική και τεκμηριωμένη μελέτη και δεν υιοθετήθηκαν πολεοδομικά κριτήρια και

7) Η κοινοπραξία δεν υπέβαλλε πριν από την έκδοση της υπ' αριθμ. 37/95 Υ.Α. μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παραβιάζοντας ουσιώδη τύπο. 8) Με νομικό έρεισμα την ανωτέρω γνωμοδότηση της Επιτροπής Καζίνων, η Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει την Τ/ 588/ 21-5-1996 απόφασή της (ΦΕΚ 391/27-5-1996), με την οποία ανακαλείται η υπ' αριθμ. 37/13-1-1995 Υ.Α. του Υπουργού Τουρισμού.
Στο κείμενο αυτό της ανακλητικής απόφασης επαναλαμβάνονται σχεδόν αυτούσιοι ( και μάλιστα με ταυτόσημη αρίθμηση και σύνταξη) οι ανωτέρω 1-6 αντικειμενικοί λόγοι, που διαλαμβάνονται στο από 16-5-1996 πρακτικό της Επιτροπής Καζίνων , ενώ προστίθεται και έβδομος λόγος, ο οποίος συμπίπτει με τον ανωτέρω 7 λόγο περί μη υποβολής από την Κοινοπραξία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη διαφορά, ότι αυτός αποδίδεται σε υπαιτιότητα της κατόχου της αδείας.
Συγκεκριμένα, στην ανακλητική Υπουργική απόφαση αναφέρεται υπό στοιχείο ζ' ο εξής λόγος ανακλήσεως της αδείας: "Διότι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ από δική της υπαιτιότητα δεν υπέβαλε στην Επιτροπή Καζίνων πριν την έκδοσή της από 20-12-1995 αποφάσεως της Επιτροπής αυτής, εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων..." Ακολούθως όμως την 17-6-1996 η ανωτέρω ανακλητική απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης αναδημοσιεύεται στο υπ' αριθμ. 461 ΦΕΚ με τη διαφορά ότι από τον 7ο ανακλητικό λόγο απαλείφεται η λέξη υπαιτιότητα, με συνέπεια ο λόγος ούτος όπως διεμορφώθη δεν διασφαλίζει το Δημόσιο από τον κίνδυνο καταβολής αποζημιώσεως στην Κοινοπραξία λόγω διαφυγόντων κερδών, όπως βεβαίως δεν το διασφαλίζουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι προαναφερθέντες εξ αντικειμενικοί λόγοι ανακλήσεως.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί, ότι κατά την παραπάνω αναδημοσίευση αυτοαναιρείται περαιτέρω η προαναφερθείσα προανακριτική απόφαση, αφού αναδιατυπώνει τον παραπάνω τέταρτο λόγο κατά τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Δηλαδή η ανταποκρινόμενη στην αλήθεια αρχική διατύπωση , ότι η 37/95 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου, αφού δεν είχε υποβληθεί στην Επιτροπή Καζίνων πριν από την έκδοση της από 20-12-94 πράξης της γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 του νόμου 2160/93 στην αναδημοσίευση γίνεται "... εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου αφού δεν είχε υποβληθεί πριν από την έκδοση της αδείας, γνώμη της Επιτροπής Καζίνων κατ' άρθρο 30 του νόμου 2160/93, πράγμα που δεν είναι αληθές.
Ο λόγος αυτός, όπως αναδημοσιεύθηκε δεν είναι βάσιμος αφού κατ' άρθρο 57 του νόμου 2224 /94 γνώμη δίδει η Επιτροπή λιμένων του άρθρου 30 του νόμου 2160/93 στην Επιτροπή Καζίνων. Επίσης πρέπει συμπληρωματικά να αναφερθεί, ότι με την παραπάνω και σε αναληθή βάση αναδημοσίευση του τετάρτου λόγου ανακλήσεως η κ. Υπουργός "επέτυχε" να μην διαλάβει στην ανακλητική της απόφαση κανένα από τους τρεις λόγους της προαναφερθείσης 194/96 ομοφώνου γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ., η επίκληση των οποίων κατά τα προαναπτυχθέντα υπό στοιχείον 5' διεσφάλιζε το Ελληνικό Δημόσιο από τον κίνδυνο να καταβάλει στην κατοχο της ανακαλουμένης αδείας Κοινοπραξία λόγο αποζημιώσεως δεκάδες δισεκατομμύρια δρχ. για διαφυγόντα κέρδη.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί , ότι κατά τον χειρισμό της ανακλητικής της πρωτοβουλίας ουδόλως έλαβε υπ'όψιν τις προπαρατεθείσες νομικές απόψεις της γνωμοδότησης Ρίκου-Κορνηλάκη και του σημειώματος Αντ. Βγόντζα, τις οποίες ως και τις του ν.Σ.Κ , εάν ελάμβανε σοβαρώς υπ' όψιν, ως έδει, θα διεσφάλιζε απολύτως το Ελληνικό Δημόσιο κατά του κινδύνου διεκδικήσεως πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων δρχ. από την Κοινοπραξία, κάτοχο της αδείας, για διαφυγόντα κέρδη.
9) Αρα, γεννώνται υπόνοιες, ότι η Υπουργός Ανάπτυξης διέπραξε το αδίκημα της απιστίας, διότι εν γνώσει της ανακαλέσασα την 37/95 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού,κατά τον τρόπο που το έκανε και προφανώς για να εξυπηρετήσει επιχειρηματικά συμφέροντα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εζημίωσε την περιουσία του Δημοσίου,της οποίας στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε από τον Νόμο την επιμέλεια και διαχείριση.
Συνεπώς επιβάλλεται να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή προς περαιτέρω ανάκριση και διερεύνση του αδικήματος της απιστίας (άρθρο 390 Π.Κ.) για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες, ότι το διέπραξε η Υπουργός Ανάπτυξης.
ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
1. Ο ν. 2206/1994 προβλέπει τη χορήγηση 12 αδειών Καζίνων, εκ των οποίων 2 στο νομό Αττικής και μια στα όρια του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας ( άρθρ. 1, παρ. 1, εδάφ. α και ε). Η κατώτερη χρηματική προσφορά για τα Καζίνα αυτά προβλεπόταν να είναι 5,5 δις για το Μον Παρναίς,10 δις για το άλλο Καζίνο Αττικής και μόλις 1 δις για το Λουτράκι (άρθρ. 2, παρ. 7).
Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη από τα παιχνίδια του Ελληνικού Δημοσίου προβλεπόταν να είναι τουλάχιστο 30% για τα Καζίνα της Αττικής και 20% για το Λουτράκι (άρθρ. 2, παρ. 8), ενώ το ετήσιο ειδικό τέλος καθορίστηκε σε 1,2 δις για τα Καζίνα της Αττικής και μόλις 50 εκατ. για το Λουτράκι ( άρθρ. 2, παρ.9). 
Είναι φανερό λοιπόν ότι ο νομοθέτης προέβλεψε συλλειτουργία των Καζίνων και γι' αυτό προέβλεψε διαφορετικές επιβαρύνσεις για τους υποψηφίους κατόχους αδειών ευθέως ανάλογες των προσδοκώμενων κερδών τους.
Η μη ιδιωτικοποίηση όμως του Μον Παρνές και η ανάκληση της αδείας του Φλοίσβου,μη συνοδευόμενη από άμεση επαναπροκήρυξη και χορήγηση της άδειας έφεραν το καζίνο του Λουτρακίου σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση. Με την απλή καταβολή ποσού 1,05 δις, 20% συμμετοχή του Δημοσίου στα μικτά κέρδη από τα παιχνίδια και μόλις 50 εκατομμύρια ετήσιο τέλος (Υ.Α. 290/14-2-95, ΦΕΚ 101/15-2-95) κατάφερε να εκμεταλλεύεται κατά μονοπωλιακό τρόπο την τεράστια αγορά της Αττικής, ενώ το Δημόσιο θα έπρεπε να είχε εισπράξει κατ' ελάχιστο 15,5 δις (5,5 δις για το Μον Παρνές και 10 δις για το Καζίνο Αττικής) για την τεράστια αυτή αγορά.
Αψευδής απόδειξη, ότι τα κέρδη του ήταν και παραμένουν πολλαπλάσια αυτών που και ο ίδιος ο κάτοχος της αδείας είχε προβλέψει.
2. Παρά τα ανωτέρω, η Υπουργός Ανάπτυξης με το από 8-11-1996 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο, ως νόμιμη εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου υπέγραψε, με
α) την Κοινοπραξία υπό την επωνυμία " Ανώνυμη Τουριστική Εταιρεία Καζίνο Λουτρακίου (Α.Τ.Ε.Κ.Λ.)-ΚΛΑΜΠ-ΟΤΕΛ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ Καζίνο Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε . και
β) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΛΑΜΠ-ΟΤΕΛ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ Καζίνο Αθηνών Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.", νόμιμα εκπροσωπούμενες δέχθηκε να αναθεωρηθεί η 602/3-4-95 σύμβαση , κατά τρόπο άκρως χαριστικό για τις αντισυμβαλλόμενες Κοινοπραξία και Ανώνυμη Εταιρεία και αντίστοιχα άκρως επαχθή και ζημιογόνο για την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, ως ακολούθως:
α) το ποσοστό του 20% επί των μικτών κερδών από τα τυχερά παίγνια και μέχρις ύψους κερδών 18 δις σε ετήσια βάση και το ποσοστό 22% για τα μικτά κέρδη πέραν των 18 δις δρχ. σε ετήσια βάση γίνεται μόλις 33% ανεξάρτητα από το ύψος των μικτών κερδών γίνεται μόλις 33%
β) και το ειδικό ετήσιο τέλος από 50 εκ . δρχ. που η κάτοχος της αδείας του Καζίνο Λουτρακίου κατέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο, γίνεται μόλις 250 εκ. δρχ.
Οι αναπροσαρμογές αυτές συνεφωνήθη, ότι παύουν να ισχύουν αν λειτουργήσει δεύτερο καζίνο στην Αττική ή λειτουργήσει Καζίνο επί του οδικού άξονα Αθηνών-Κορίνθου.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί, ότι ενώ σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 290/ 13-2-95 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με την οποία παρεχωρήθη άδεια για ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο στα όρια του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας και τους όρους της αναθεωρηθείσης συμβάσεως 602/1995, έπρεπε η τελική μορφή του Καζίνο στο ξενοδοχειακό συγκρότημα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 15-2-97, μόνο η πρώτη αίθουσα έχει ολοκληρωθεί και αντί η Υπουργός να ενεργήσει τα δέοντα για να κηρύξει την Κοινοπραξία έκπτωτη και να ανακαλέσει την άδεια, διότι παρέβη τις εκ του χρονοδιαγράμματος εκτελέσεως των έργων υποχρεώσεις της , προέβη με την προαναφερθείσα αναθεώρηση, στην χαριστική για την κάτοχο της άδειας επιχείρηση αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος.
Στην παραπάνω αναθεώρηση της αρχικής συμβάσεως προέβη η κ. Υπουργός Ανάπτυξης, χωρίς να πάρει τη σύμφωνη γνώμη, ως όφειλε, της Επιτροπής Καζίνων και χωρίς προφανώς να στηριχθεί σε μελέτες οικονομοτεχνικές που να κατοχυρώνουν τα συμφέροντα του Δημοσίου. Είναι πρόδηλον, εν όψει του μονοπωλιακού χαρακτήρα που απέκτησε για τους παραπάνω λόγους το Καζίνο Λουτρακίου και των ταπεινών επενδύσεων στις οποίες αρχήθεν υποχρεούτο η κάτοχος της αδείας και τις οποίες άλλωστε υπαιτίως παρεβίασε από πλευράς χρονοδιαγράμματος εκτελέσεως, ότι οι ρυθμίσεις που δέχθηκε με την παραπάνω αναθεώρηση της συμβάσεως ζημιώνουν κατάφωρα την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου κατά πολλά δις δρχ. και ότι υπάρχουν υπόνοιες, ότι η Υπουργός Ανάπτυξης εν γνώσει της εζημίωσε την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, της οποίας είχε την επιμέλεια και διαχείριση από τον νόμο, κατά την υπογραφή της παραπάνω συμβάσεως αναθεωρήσεως και συνεπώς υπάρχουν υπόνοιες, ότι διέπραξε το αδίκημα της απιστίας, (άρθρο 390 Π.Κ.).
'Αρα επιβάλλεται να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για ανάκριση και διερεύνηση του παραπάνω αδικήματος.
Θέσεις του Εισηγητή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Αχιλλέα Κανταρτζή
Με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής συγκροτήθηκε Εξεταστική Επιτροπή "Για τη διευκρίνιση όλων των βασικών πτυχών της χορήγησης άδειας στο Καζίνο της περιοχής Φλοίσβου Αθηνών".
Από τις πλευρές της υπόθεσης που εξετάστηκαν στην Επιτροπή, τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν, αποδείχτηκαν τα εξής:
Με την 37/13.1.95 απόφαση του τότε Υπουργού Τουρισμού κ. Διονυσίου Λιβανού, παραχωρήθηκε στην κοινοπραξία με την επωνυμία "Κοινοπραξία Καζίνο Αθηνών", ύστερα από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε, δυνάμει του ν. 2206/1994, με τις υπ' αριθμ. 920/30.5.94 και 1364/8.8.94 αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού, η άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης επιχείρησης Καζίνο με τις συνοδευτικές αυτής εγκαταστάσεις στο Νομό Αττικής εκτός Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα την περιοχή του Φλοίσβου, καθώς και η χρήση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα (Μαρίνας) Φλοίσβου Αττικής, συμπεριλαμβανόμενης και της χερσαίας ζώνης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 41, παρ. 2, παρ/μα ΙΙ, στοιχείο β του ν. 2160/93 σε συνδυασμό με την 1363/1994 κοινή υπουργική απόφαση και το άρθρο 57 του ν. 2224/94.
Η πιο πάνω 37/13.1.95 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία ανακλήθηκε με την Τ 588/21.5.96 (Β391) απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, αποδείχτηκε ότι είναι παράνομη για τους παρακάτω λόγους:
1. Μετά την αποπεράτωση του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού σημειώθηκαν αλλαγές στη σύνθεση των μελών της πλειοδότριας Κοινοπραξίας (αποχώρησαν ορισμένα μέλη της Ανώνυμη Εταιρία και στη θέση τους υπεισήλθαν άλλες Ανώνυμες Εταιρίες). Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη 1994 η Εταιρία INTERGLOBE, της οποίας η συμμετοχή στην Κοινοπραξία υπερέβαινε το 51%, πώλησε τις μετοχές της στις ελληνικές ανώνυμες κατασκευαστικές εταιρίες ΑΤΤΙ-ΚΑΤ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛΤΕ, και ΑΕΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ-ΑΦΟΙ ΤΡΑΥΛΟΥ.
Τούτο είχε ως αποτέλεσμα, να μην μπορέσει η Επιτροπή του διαγωνισμού να διαπιστώσει εγκαίρως και κατά το πρώτο στάδιο, όπως επιβάλλει ο Νόμος, το ήθος, την εντιμότητα και επάρκεια χρηματοδότησης από αδιάβλητη πηγή των συμμετεχόντων στην πλειοδότρια Κοινοπραξία Εταιριών.
Ας σημειωθεί δε, ότι ούτε και κατά το δεύτερο στάδιο έγινε δυνατός αυτός ο έλεγχος, όπως προκύπτει και από το από 20.12.94 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
2. Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2224/1994 διενεργείται "μετά από προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 2160/1993".
Η γνωμοδότηση όμως της Επιτροπής του αρθρ. 30 του ν. 2160/93, η οποία, ας σημειωθεί, ήταν αρνητική, εκδόθηκε μετά την απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 30 φέρει ημερομηνία 10.1.95, ενώ η απόφαση της Επιτροπής Καζίνων που αξιολόγησε, βαθμολόγησε και ανέδειξε τον πλειοδότη του διαγωνισμού, συντάχθηκε στις 20.12.94. 'Ετσι, η γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 30 τέθηκε υπόψη μόνον του Υπουργού Τουρισμού, ο οποίος παρά την αρνητική γνωμοδότηση της παραπάνω Επιτροπής, έσπευσε στις 13.1.95 να εκδόσει την 37/95 απόφαση, ενώ σύμφωνα με το γράμμα, αλλά και το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 2224/1994, η γνώμη αυτής της Επιτροπής πρέπει να προηγείται της Επιτροπής Διαγωνισμού (Επιτροπής Καζίνων), η οποία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση αυτή και να τη συνεκτιμά με τα άλλα στοιχεία κατά τη βαθμολόγηση των υποψηφίων.
Τούτο αποσαφηνίζεται και στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 57 του ν. 2224/94 στην οποία ρητά αναφέρεται ότι "Η γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 2160/93 παρέχεται πλέον όχι στον Υπουργό Τουρισμού, αλλά στην Επιτροπή του άρθρου 1, παράγ. 7 του ν. 2206/94..."
3. Η απόφαση 37/1995 του Υπουργού Τουρισμού θέτει ως βάση για την ανέγερση από την πλειοδότρια Κοινοπραξία των εγκαταστάσεων (Καζίνο, Ξενοδοχείο, Συνεδριακό Κέντρο, Κτίρια Μαρίνας κλπ.), στη χερσαία και πέραν αυτής ζώνης του τουριστικού λιμένα Φλοίσβου την 1363/1994 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και ΠΕΧΩΔΕ. Η απόφαση όμως αυτή με την οποία τροποποιούνται αφενός μεν οι χρήσεις, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης που είχε καθορίσει για τη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα ο ν. 2160/95, αφετέρου δε, οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ισχύουν με βάση τις σχετικές διατάξεις για την πέρα της χερσαίας ζώνης και εκτός σχεδίου περιοχή είναι ανίσχυρη, σύμφωνα και με την 194/29.3.96 ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η κοινή αυτή Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε χωρίς Νομοθετική Εξουσιοδότηση και ουδέποτε κυρώθηκε με νόμο, όπως προβλέπονταν από το τελευταίο εδάφιό της.
Ας σημειωθεί δε, ότι η παραπάνω απόφαση, ως κανονιστική πράξη δεν μπορεί να κυρωθεί με νόμο αναδρομικώς, αλλά μόνον για το μέλλον, όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Επιπλέον δε, πρέπει να σημειωθεί ότι έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 24 του Συντάγματος, αν ληφθεί υπόψη ότι με τον ισχύοντα νόμο 1515/85 "Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης Περιοχής της Αθήνας", προβλέπεται η δημιουργία υπερτοπικού πόλου αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών (άρθρο 15, παρ. 2, 3δ) στα δε σχετικά διαγράμματα του νόμου αυτού (Διάγραμμα 4) ολόκληρη η χερσαία ζώνη του Φαληρικού όρμου πέραν της Λεωφόρου Ποσειδώνος απεικονίζεται ως χώρος πρασίνου και ως ελεύθερος και αρχαιολογικός χώρος".
Επομένως, η 37/95 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού είναι παράνομη και κατά το μέρος που στηρίζεται στην 1363/1994 κοινή Υπουργική Απόφαση.
4. Επιπροσθέτως είναι παράνομη η 37/95 Υπουργική Απόφαση για τον ακόλουθο λόγο που αναφέρεται στην 194/1996 ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Η Επιτροπή Καζίνων είναι αρμόδια να διενεργεί, αφενός, διαγωνισμούς για τη χορήγηση αδειών καζίνων σύμφωνα με το ν. 2206/94 και αφετέρου διαγωνισμούς, κατά τους όρους του άρθρου 57 του ν. 2224/94, για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων συμπεριλαμβανομένης και της χερσαίας ζώνης αυτών. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, σύμφωνα με τις παραπάνω προκηρύξεις και ιδίως τη δεύτερη απ' αυτές (1364/94), ο διαγωνισμός αφορούσε, όπως είχε εκτεθεί και παραπάνω και έχει διευκρινιστεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΟΤ, εκτός από τη χορήγηση και εκμετάλλευση Μαρίνας, και την παραχώρηση εκτάσεων 75 περίπου στρεμμάτων, κειμένων πέραν της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα Φλοίσβου, ιδιοκτησίας και διαχειρίσεως του ΕΟΤ, στις οποίες μάλιστα κατά την προσφορά της πλειοδότριας Κοινοπραξίας πρόκειται να ανεγερθούν όλα τα κτίρια του Καζίνου.
Η διαδικασία όμως, του Διαγωνισμού και συνεπώς και η Υπουργική Απόφαση είναι παράνομη όσον αφορά την παραχώρηση των εκτάσεων αυτών, οι οποίες μπορούσαν να παραχωρηθούν μόνον από τα αρμόδια όργανα του ΕΟΤ και κατά την προβλεπόμενη, από τη νομοθεσία περί ΕΟΤ, διαδικασία. Επειδή όμως, η διαδικασία που οδήγησε στην Υπουργική Απόφαση ήταν ενιαία, η βαθμολόγηση των προσφορών και η ανάδειξη του πλειοδότη έγινε αδιακρίτως, με βάση ολόκληρη την επενδυτική πρόταση των υποψηφίων, χωρίς δε την παραχώρηση και των εκτάσεων αυτών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η προσφορά της πλειοδότριας και να υλοποιηθεί η Υπουργική Απόφαση, η συγκεκριμένη αυτή παρανομία, καίτοι αναφέρεται αμέσως μόνο στην παραχώρηση των παραπάνω εκτάσεων, συμπαρασύρει ολόκληρη τη διοικητική διαδικασία και την τελική διοικητική πράξη, η οποία είναι πρόδηλο, ότι δε θα εκδιδόταν χωρίς την παραχώρηση και των εκτάσεων αυτών.
Τις παραπάνω παρανομίες τις γνώριζε ο τότε Υπουργός Τουρισμού κ. Διονύσιος Λιβανός όταν εξέδιδε την 37/95 απόφαση της παραχώρησης αδείας Καζίνου στον Φλοίσβο, και πιο συγκεκριμένα:
α) Στο από 20.12.94 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού, κατά την οποία τα μέλη της αξιολόγησαν και βαθμολόγησαν τις προσφορές, εκφράζονταν από όλα τα μέλη προβληματισμοί και σημειώνονταν ως γενική παρατήρηση, ότι δεν έγινε διερεύνηση του ήθους, της εντιμότητας και της επάρκειας της χρηματοδότησης από αδιάβλητη πηγή των μελών της Κοινοπραξίας.
Στο ίδιο επίσης πρακτικό υπήρχε η διαπίστωση των μελών της Επιτροπής ότι η προσφορά της πλειοδότριας Κοινοπραξίας στερούνταν πρόσθετων εγγυήσεων για την πραγματοποίηση της συνολικής επένδυσης.
Χωρίς αμφιβολία, ο Υπουργός Τουρισμού έλαβε γνώση του ανωτέρω Πρακτικού, όπως άλλωστε προκύπτει και από την 37/95 απόφαση, όπου αναφέρεται ότι, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός έλαβε υπόψη το παραπάνω Πρακτικό.
β) Ο Υπουργός Τουρισμού γνώριζε ότι η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 30 έπρεπε να προηγηθεί της γνώμης της Επιτροπής Διαγωνισμού για το Καζίνο, όπως προβλέπονταν στο άρθρο 57 του ν. 2224/94.
γ) Ο Υπουργός Τουρισμού γνώριζε επίσης ότι η παραπάνω ΚΥΑ 1363/8.8.94 περιείχε παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αυτό συνάγεται από το κείμενο 37/95 απόφασής του, όπου ρητά στο άρθρο 2Α παραγρ.6, εδάφιο 4 αναφέρεται επί λέξει: "...δεδομένου ότι η χορήγηση της παρούσας άδειας δε συνεπάγεται οποιαδήποτε δυνατότητα παρέκκλισης από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, πέραν των αναγραφόμενων στην ως άνω ΚΥΑ 1363/8.8.94". Και ακόμα, ότι η παραπάνω ΚΥΑ ήταν ανίσχυρη, αφού εκδόθηκε χωρίς Νομοθετική εξουσιοδότηση, δεδομένου ότι, στο ίδιο το κείμενό της προβλέπονταν να κυρωθεί με νόμο, και ότι επιπλέον κύρωσή της δεν είχε γίνει.
Απ' όλα τα παραπάνω, συνάγεται ότι ο τότε Υπουργός Τουρισμού κ. Διονύσιος Λιβανός, έχοντας γνώση όλων των προαναφερθέντων παρανομιών και παρά το γεγονός ότι είχε την υποχρέωση, ασκώντας έλεγχο νομιμότητας όλης της διαδικασίας να προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός, εντούτοις προχώρησε στην παραχώρηση της άδειας με την 37/95 απόφασή του.
Συνεπώς ο τότε Υπουργός Τουρισμού κ. Διονύσιος Λιβανός παρέχοντας την ανωτέρω άδεια, παρέβη με πρόθεση τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον και συγκεκριμένα στην πλειοδότρια Κοινοπραξία με την επωνυμία "Κοινοπραξία Καζίνου Αθηνών" παράνομο όφελος, το οποίο συνίσταται στην με παράνομο τρόπο απόκτηση δυνατότητας να εκμεταλλευτεί το Καζίνο και τη Μαρίνα του Φλοίσβου.
Επομένως, είναι επιβεβλημένη η σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να διερευνήσει περαιτέρω τις ποινικές ευθύνες του Υπουργού Τουρισμού, αφού υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση από μέρους του, του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ).
'Ετσι, επιβεβαιώθηκε η ορθότητα της θέσης του ΚΚΕ για την ανάγκη σύστασης προανακριτικής επιτροπής, όταν το θέμα είχε έλθει προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.
Αποδείχτηκε ακόμα, ότι η εμμονή της Κυβερνητικής Πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής και μάλιστα με διακηρυγμένη θέση, ότι δεν υφίστανται ποινικές ευθύνες του Υπουργού Τουρισμού, ήταν το λιγότερο λανθασμένη και δημιούργησε διαδικαστικά προβλήματα.
Και από αυτή τη διαδικασία παραχώρησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικού Καζίνο, και ιδιωτικής εκμετάλλευσης Μαρίνας στο Φλοίσβο εξάγεται ένα κρίσιμο πολιτικό συμπέρασμα που επανειλημμένα, έχει διατυπωθεί από το ΚΚΕ, ότι δηλαδή η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων με το πρόσχημα της άντλησης πόρων για την κάλυψη της "μαύρης τρύπας" και της καλύτερης αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας από τους "ιδιώτες", είναι αυτή που εκτρέφει τα σκάνδαλα και δημιουργεί τη διαπλοκή συμφερόντων των εκφραστών αυτής της πολιτικής με το μεγάλο κεφάλαιο.
Τέλος, οι αρνητικές εμπειρίες από την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Καζίνο που δημιούργησαν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στις περιοχές που λειτουργούν, μετέτρεψαν τη χώρα σε παράδεισο τζόγου και τα Καζίνο σε επιχειρήσεις άντλησης υπερκερδών των ιδιοκτητών τους, επαναφέρουν για άλλη μια φορά στην επικαιρότητα την πρόταση Νόμου που είχε καταθέσει το ΚΚΕ το 1992, σύμφωνα με την οποία απαγορεύονταν η ίδρυση νέων Καζίνο, και την ευθύνη για τα μέχρι τότε λειτουργούντα Καζίνο θα έπρεπε να έχει ο δημόσιος φορέας.
Θέσεις του Εισηγητή του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Φώτη Κουβέλη
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, αξιολογώντας τις αποδείξεις που συνέλεξε η επιτροπή, κρίνω ότι:
Α) α. Επιβεβαιώθηκαν τα διαλαμβανόμενα στο πόρισμα της προκαταρκτικής ποινικής εξέτασης που ενήργησε ο Αντεισαγγελέας Εφετών Νικόλαος Σίγουρας, αναφορικά με την υποχρέωση ελέγχου του ήθους, της εντιμότητας, της επαγγελματικής ικανότητας, καθώς και της εμπειρίας των υποψηφίων κοινοπραξιών, όπως ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2206/94.
Κατά το β' στάδιο του διαγωνισμού σημειώθηκαν αλλαγές στη σύνθεση της πλειοδότριας κοινοπραξίας "Κοινοπραξία Καζίνο Αθηνών", κατά το β' δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 1994, καθόσον η εταιρεία "INTERGLOBE", της οποίας η συμμετοχή στην κοινοπραξία υπερέβαινε το 51%, πώλησε τις μετοχές της σε άλλες ανώνυμες κατασκευαστικές εταιρείες. 'Ετσι, η Επιτροπή Καζίνου δεν μπόρεσε να διαπιστώσει, κατά το πρώτο στάδιο, το ήθος, την εντιμότητα κ.λ.π. των νέων μελών, όπως ορίζει ο νόμος. Το γεγονός αυτό, όπως αποδείχθηκε, ήταν γνωστό στον τέως Υπουργό Τουρισμού Διονύσιο Λιβανό, αφού, εκτός των άλλων, υπήρχε η σαφής επισήμανση του Προέδρου της Επιτροπής Καζίνου Ευάγγελου Ρίκου, αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, ο οποίος και μειοψήφισε στην Επιτροπή, ότι "υπάρχουν ανεξακρίβωτα στοιχεία προσωπικής καταστάσεως βασικού μέλους της κοινοπραξίας και οι αναφερόμενες επί πλέον εξασφαλίσεις δεν συνιστούν αληθείς εγγυήσεις".
'Οφειλε, ο τέως Υπουργός Τουρισμού Διονύσιος Λιβανός, ασκώντας έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το ν. 2206/94, να διαπιστώσει τη συντελεσθείσα παρανομία εκ μέρους της "Κοινοπραξίας Καζίνο Αθηνών", η οποία συνίσταται στις αλλαγές των μελών της και, κατά συνέπεια, στο ανέλεγκτο αυτής, ως προς το ήθος, την εντιμότητα, την επάρκεια κ.λ.π., κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού και εν συνεχεία, να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας.
Η κατά τα άνω συμπεριφορά του τέως Υπουργού Τουρισμού Διονυσίου Λιβανού ελέγχεται και από το γεγονός ότι ενοποίησε τις προθεσμίες του άρθρου 6 παρ. β', γ', δ', ε', και ζ' της με αριθμό 920/1994 προκήρυξης και τούτο χωρίς να υπάρχει ούτε συγκεκριμένο αίτημα των κοινοπραξιών, ούτε συναίνεση της επιτροπής Καζίνου. Αυτό είχε ως περαιτέρω αποτέλεσμα την ενοποίηση των δύο σταδίων κρίσεως των κοινοπραξιών, προκειμένου να παρασταθεί ότι η " Κοινοπραξία Καζίνο Αθηνών" νομίμως κρίθηκε μόνον κατά το δεύτερο στάδιο.
Η χαμηλή, άλλωστε, βαθμολογία που συγκέντρωσε η Κοινοπραξία αυτή, ήταν ένα πρόσθετο αλλά και σημαντικό στοιχείο για να κηρυχθεί άγονος διαγωνισμός.
Παρά ταύτα, παραβαίνοντας, ο τέως Υπουργός Τουρισμού Δ. Λιβανός, τα καθήκοντά του και όπως αυτά ορίζονται στο ν. 2206/94, παραχώρησε στην "Κοινοπραξία Καζίνο Αθηνών" άδεια ίδρυσης, λειτουργίας κ.λ.π. Καζίνου στο Φλοίσβο Αττικής, με σκοπό να την ωφελήσει.
β. - Επιβεβαιώθηκαν τα διαλαμβανόμενα στο πόρισμα της προκαταρκτικής ποινικής εξέτασης που ενήργησε ο Αντεισαγγελέας Εφετών Νικόλαος Σίγουρας, αναφορικά με την παραχώρηση της χρήσης του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Φλοίσβου.
Ο τέως Υπουργός Τουρισμού Διονύσιος Λιβανός αγνόησε την από 10-1-95 γνωμάτευση της Επιτροπής του άρθρου 30 ν. 2160/93, σύμφωνα με την οποία δεν έπρεπε, και για τους λόγους που αναφέρονται στη γνωμάτευση αυτή, να παραχωρηθεί η χρήση του λιμένα Φλοίσβου.
Η ηθελημένη αγνόηση της γνωμάτευσης αυτής, προκειμένου να ωφεληθεί η "Κοινοπραξία Καζίνο Αθηνών" προκύπτει και από το πρόσθετο και αποδειχθέν γεγονός, ότι ο Πρόεδρος της προαναφερόμενης Επιτροπής Ευάγγελος Ρουχωτάς, με το από 19-1-95 έγγραφό του γνωστοποίησε στον τότε Υπουργό, ότι παρεκάμφθη "πλήρως σε ό,τι αφορά τη Μαρίνα Φλοίσβου......". Επιπροσθέτως, αυτός είχε υποβάλει προηγουμένως στον τότε Υπουργό Τουρισμού την παραίτησή του. Η κατά τα άνω έντονη αντίθεση της αρμόδιας επιτροπής και του Προεδρεύοντος αυτής για την παραχώρηση του λιμένα Φλοίσβου, πρέπει να συνεκτιμηθεί και με το γεγονός, ότι η γνωμάτευση της επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 2160/93 δεν ετέθη υπόψη της Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία, αν την εγνώριζε, θα την εστάθμιζε σημαντικά, πριν εκδόσει την απόφασή της.
Επί πλέον, η κατά τα άνω παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του λιμένα Φλοίσβου, ήταν σε ευθεία αντίθεση με το ν. 2160/1993 και την πολεοδομική νομοθεσία, αλλά και τις διατάξεις του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα στοιχεία αυτά δεν έλαβε υπόψη του, αντιθέτως, ηθελημένα αγνόησε ο τέως Υπουργός Τουρισμού Διονύσιος Λιβανός, προκειμένου να ωφελήσει την "Κοινοπραξία Καζίνο Αθηνών".
Β) α. Ο τέως υπουργός Τουρισμού Διονύσιος Λιβανός, τόσο με την προκήρυξη όσο και με την 37/1995 απόφασή του, δεν έταξε προθεσμία εντός της οποίας η πλειοδότρια κοινοπραξία θα ώφειλε να υποβάλει αίτηση, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην αρμόδια πολεοδομική Αρχή για την έκδοση των αδειών εκτέλεσης των οικοδομικών και άλλων εργασιών. Δηλαδή, προσδιόρισε την προθεσμία εκτέλεσης των έργων με ασαφές χρονικό όριο κι έτσι εδίδετο η δυνατότητα στην πλειοδότρια κοινοπραξία να επιλέξει αυτή, κατά τα δικά της συμφέροντα, την προτεραιότητα εκτέλεσης του οικοδομικού έργου του καζίνο, το οποίο θα της απέφερε κέρδη και όχι των λοιπών εγκαταστάσεων.
β. - Ο τέως Υπουργός Τουρισμού Διονύσιος Λιβανός, με την 37/95 (παρ.3. 2.4β) απόφασή του καθόρισε τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα μεικτά κέρδη των παιχνιδιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 1123/1980, κατ' εξαίρεση των όσων καθορίσθηκαν για άλλα καζίνο. Η ειδική αυτή ρύθμιση για την "Κοινοπραξία Καζίνο Αθηνών" θα είχε ως αποτέλεσμα τον επί έλαττον προσδιορισμό των μεικτών κερδών, με αποτέλεσμα τη ζημία του ελληνικού δημοσίου, αφού θα περιορίζονταν έτσι τα κέρδη αυτού. 'Αλλωστε, ο νομικός σύμβουλος Ηλ. Παπαδόπουλος επεσήμανε στον τότε Υπουργό την ανάγκη απάλειψης της ρύθμισης αυτής, πλην όμως αυτός την διατήρησε.
Με το τρόπο που ενήργησε και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις (Β. α., β) ζημίωνε την περιουσία του ελληνικού δημοσίου, που εν προκειμένω είχε την διαχείρησή της αλλά και την υποχρέωση επιμέλειάς της.
Κατόπιν των ανωτέρω, φρονώ ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ευθύνης του τέως Υπουργού Τουρισμού Διονυσίου Λιβανού και κατά τα προαναφερόμενα, για παράβαση καθήκοντος και απιστία.
Επίσης, φρονώ ότι πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, προκειμένου περαιτέρω να ελεγχθούν οι προαναφερόμενες πράξεις του τέως Υπουργού Διονυσίου Λιβανού.
Παρά το γεγονός, ότι το αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής είναι η "διευκρίνηση όλων των βασικών πτυχών της υπόθεσης της χορήγησης άδειας στο Καζίνο της περιοχής του Φλοίσβου Αθηνών", προτείνω η προανακριτική επιτροπή να διερευνήσει, λόγω της συνάφειας που υπάρχει, και τα ζητήματα που αφορούν στην ανάκληση αυτής της άδειας και συγκεκριμένα, εάν και κατά πόσο συνέτρεξαν για την ανάκληση, όλοι οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και αναζητηθούν τυχόν ευθύνες κατά παντός υπευθύνου.
Θέσεις του Εισηγητή του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος κ.
Αναστασίου Ιντζέ.
Από το προκύψαν αποδεικτικό υλικό (έγγραφα και μαρτυρικές καταθέσεις) κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής διαπιστώνονται τα εξής:
Α) Για τον Διονύσιο Λιβανό, πρώην Υπουργό Τουρισμού.
O ανωτέρω Διονύσιος Λιβανός, πρώην Υπουργός Τουρισμού, με την υπ' αριθμόν 37/1995 απόφασή του, μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε σύμφωνα με τις με αριθμούς 920 / 30- 5 - 1994 και 1364 / 8 - 5 - 1994 Υπουργικές Αποφάσεις του ιδίου, παραχώρησε στην "Κοινοπραξία Καζίνο Αθηνών", πρώτον την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης επιχείρησης Καζίνο και τις συνοδεύουσες το Καζίνο συναφείς εγκαταστάσεις (ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων) στο Νομό Αττικής, εκτός ορίων του Δήμου Αθηναίων και δεύτερον, τη χρήση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) του Φλοίσβου Αττικής, συμπεριλαμβανομένης και της χερσαίας ζώνης, όπως αυτή περιγράφεται στο ν. 2160/1993, στην Κ.Υ.Α. 1363/1994 και το άρθρο 57 του ν. 2224/1994.
Την ως άνω Κ.Υ.Α., με αριθμό 37/1995 του Διονύσιου Λιβανού ανακάλεσε μετά από 17 μήνες, με την με αριθμό 588/ 27-5-1996 Υπουργική Απόφαση, όπως διορθώθηκε, η Υπουργός Ανάπτυξης κ. Βασιλική Παπανδρέου, με το αιτιολογικό ότι αποκαθιστά την νομιμότητα.
Η ανωτέρω με αριθμό 37/13-1-1995 Υπουργική Aπόφαση είναι μη νόμιμη α) Γιατί στηρίχθηκε στην ΚΥΑ 1363/1994, που εκδόθηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση, με την οποία τροποποιήθηκε ο ν. 2160/1994 και η οποία ΚΥΑ δεν κυρώθηκε από την Βουλή και είναι νομικώς ανίσχυρη και ανύπαρκτη. Είναι γνωστό, ότι νόμος που ψηφίζεται από την Βουλή τροποποιείται μόνο με άλλο νόμο που ψηφίζεται από τη Βουλή ( τυπική έννοια του Νόμου ).
β) Γιατί παραβιάστηκε ο νόμος 2206/1994 και οι Υ.Α. 920/1994 και 1364/1994 που προβλέπουν δύο στάδια κρίσης των διαγωνιζομένων και συγκεκριμένες προθεσμίες για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, κάτι που δεν τηρήθηκε, γιατί διαπιστώθηκαν και συγχωνεύσεις προθεσμιών και παραλείψεις κρίσεων, κατά στάδια, των διαγωνιζομένων.
γ) Γιατί, κατά το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού δεν μπόρεσε η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού Καζίνο (Επιτροπή Καζίνο) να κρίνει το ήθος, την εντιμότητα κ.λπ. των μελών της "Κοινοπραξία Καζίνο Αθηνών", λόγω των συνεχών και αλλεπάλληλων μεταβολών των κοινοπρακτουσών εταιρειών της επιλεγείσας κοινοπραξίας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλεγείσα Κοινοπραξία, δηλαδή τα μέλη που την συγκροτούσαν στην αρχή και η οποία έλαβε μέρος στο πρώτο στάδιο, δεν έχει καμία σχέση - από πλευράς μελών που την συγκροτούν - με την κατά το δεύτερο στάδιο επιλεγείσα, παρά μόνον το όνομα (Κοινοπραξία Καζίνο Αθηνών). Αυτό αποτελεί ουσιώδη παράβαση του νόμου - του γράμματος και του πνεύματος του νόμου - δηλαδή την ratio του νόμου-.
δ) Γιατί, προτού να εκδοθεί το από 9-12-1994 πρακτικό της Επιτροπής Καζίνο, με το οποίο έγινε η βαθμολογία των συμμετεχουσών στο διαγωνισμό κοινοπραξιών στο δεύτερο στάδιο, δεν είχε ζητηθεί ούτε είχε δοθεί η γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, όπως προβλέπει ρητώς και σαφώς το άρθρο 57 του ν. 2224/1994. Αυτό αποτελεί ουσιώδες προαπαιτούμενο διαδικαστικό στάδιο για τη νομιμότητα της ολοκλήρωσης της διοικητικής πράξης, που είναι η βαθμολογία (δεύτερο στάδιο) της Επιτροπής Καζίνο.
Επειδή, όλα τα παραπάνω έγιναν εν γνώσει του κ. Διονυσίου Λιβανού, όπως προκύπτει από το αποδεικτικό υλικό και την κατάθεσή του.
Επειδή, από τη συμπεριφορά του αυτή είναι σφόδρα πιθανό να προκύψουν οικονομικές ζημίες στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και όφελος υπέρ του ιδίου ή τρίτων. Επειδή, για την ενδεχόμενη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και το ενδεχόμενο όφελος του ιδίου ή τρίτου υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις. Επειδή, από την παραπάνω συμπεριφορά του κ. Διονυσίου Λιβανού προέκυψαν βάσιμες και ικανές ενδείξεις, ότι ετέλεσε τα εγκλήματα των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ. 802/1971 σε συνδυασμό με τα άρθρα 256 και 259 του Π.Κ. Προτείνω περαιτέρω τη δικαστική διερεύνηση, με τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής από τη Βουλή.
Β. Για τον κ. Ευάγγελο Ρίκο του Μιχαήλ, Πρόεδρο Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού Καζίνο.
Για τον ανωτέρω, ο οποίος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Καζίνο :
α) Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι παραβίασε εν γνώσει του το ν. 2206/1994 και τις Υ.Α. 920/1994 και 1364/1994, γιατί προχώρησε στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στην βαθμολογία των δύο απομεινασών κοινοπραξιών, προτού να περάσουν από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης ορισμένες κοινοπρακτούσες εταιρείες της επιλεγείσας τελικώς κοινοπραξίας, όπως και ο ίδιος ομολογεί στο από 9-12-1994 πρακτικό της Επιτροπής Καζίνο.
β) Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, ότι εν γνώσει του παραβίασε το ν. 2206/1994 και τις Υ.Α. 920/1994 και 1364/1994, γιατί δέχθηκε και πρότεινε τη συγχώνευση προθεσμιών, για να διευκολυνθεί κυρίως η Κοινοπραξία Καζίνο Αθηνών, η οποία δεν κατέθεσε την αναγκαία εγγυητική επιστολή εντός των ταχθεισών προθεσμιών και μέχρι την ημέρα της κρίσης της Επιτροπής Καζίνο, μετήρχετο "οβιδιακές μεταμορφώσεις", έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος που προβλέπεται κατά το πρώτο στάδιο, να γίνεται κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου, έστω και κατ'οικονομία ! !
γ) Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, ότι παραβίασε, εν γνώσει του, τους νόμους 2206/1994 και 2224/1994 (άρθρο 57), γιατί προχώρησε στη διαδικασία διεκπεραίωσης του διαγωνισμού ως πρόεδρος της Επιτροπής Καζίνο, χωρίς προηγουμένως να ζητήσει και λάβει τη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 ν.2160/1993, για την παραχώρηση της χρήσης του Τουριστικού Λιμένα Φλοίσβου, όπως ρητώς και σαφώς διακελεύει το άρθρο 57 του ν. 2224/1994 και
δ) παραβίασε εν γνώσει του (βάσιμες ενδείξεις) το ν. 2160/1993 και τις Υ.Α. 1920/1994 και 1364/1994 στην αξιολόγηση των διαγωνιζομένων κοινοπραξιών και στα δύο στάδια, ενώ γνώριζε ότι ο διαγωνισμός ήταν μετέωρος, δεδομένου ότι, οι ρυθμίσεις για τη χωροθέτηση και δόμηση των κτιρίων του καζίνο και των συνοδευουσών αυτών λοιπών εγκαταστάσεων εστηρίζοντο νομικώς στην 1363/94 Κ.Υ.Α., εκδοθείσα χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση, αλλά και μη επικυρωθείσα (ψηφισθείσα) από τη Βουλή για να έχει νομική ύπαρξη.
Ο Ευάγγελος Ρίκος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού Καζίνο και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, με την ανωτέρω συμπεριφορά του, ως συμμέτοχος στην παράνομη έκδοση της με αριθμό 37/95 υπουργικής απόφασης από τον αρμόδιο Υπουργό Τουρισμού κ. Διονύσιο Λιβανό, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, ότι ενδεχομένως έβλαψε το Ελληνικό Δημόσιο προς όφελος τρίτων και έτσι, ενδεχομένως, ετέλεσε το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος και απιστίας των άρθρων 259 και 256 του Π.Κ. 'Ετσι, κατά συνέπεια, προτείνω περαιτέρω δικαστική έρευνα της υπόθεσης από Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής.
Γ. Για τον κ. Ιωάννη Στεφανίδη του Αλεξάνδρου, μέλος της Επιτροπής Καζίνο και Πρόεδρο εν ενεργεία του Ε.Ο.Τ.
Ο ανωτέρω Ιωάννης Αλεξ. Στεφανίδης, όντας μέλος της Επιτροπής Καζίνο και Πρόεδρος εν ενεργεία επί τριετία του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, συν μία ακόμη τριετή θητεία στην προεδρία του Ε.Ο.Τ. στη δεκαετία του 1980, υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι παραβίασε το ν. 2224/1994 (άρθρο 57).
Γιατί, χωρίς να εισηγηθεί στην Επιτροπή Καζίνο, της οποίας ήταν μέλος ως Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. ( ex officio ) ακριβώς για να ενημερώνει την Επιτροπή Καζίνο αναφορικά με ό,τι έχει σχέση με τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ. και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τον Ε.Ο.Τ., που τη γνώριζε ή ώφειλε να τη γνωρίζει από τη μακρά θητεία του ( 6 χρόνια Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. ) και χωρίς να ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής Στήριξης Τουριστικών Λιμένων ( άρθρο 30 του ν. 2160/1993) πρίν ή η Επιτροπή Καζίνο προχωρήσει στην αξιολόγηση (βαθμολογία) των συμμετεχουσών Κοινοπραξιών στο δεύτερο και τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού, έλαβε μέρος σ' αυτήν και συνέπραξε στην παράβαση του νόμου. Με την παραπάνω συμπεριφορά του ο Ιωάννης Στεφανίδης, ως μέλος της Επιτροπής Καζίνο και εν ενεργεία Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. παρέσχε εν γνώσει του άμεση συνδρομή στην παράνομη σύνταξη του από 9-12-1994 πρακτικού και κατ' επέκταση, στην έκδοση της με αριθμό 37/1995 απόφασης από τον αρμόδιο Υπουργό Τουρισμού κ. Διονύσιο Λιβανό.
Επομένως, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι ενδεχομένως, προκειμένου να οφελήσει τρίτους σε βάρος του Δημοσίου, ετέλεσε το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος και απιστίας των άρθρων 259 και 256 του Π.Κ. και ως εκ τούτου προτείνω περαιτέρω δικαστική έρευνα από Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής.
Δ. Για την κ. Βασιλική Παπανδρέου, Υπουργό Ανάπτυξης.
Η ανωτέρω Υπουργός Ανάπτυξης κ. Βασιλική Παπανδρέου, ως κατά νόμον αρμοδία Υπουργός, ανακάλεσε, ως στην αρχή του παρόντος εκτίθεται, την μή νόμιμη με αριθμό 37/1995 Υ.Α. του κ. Διονυσίου Λιβανού, με την με αριθμό 588/1996 Υ.Α. της, με το αιτιολογικό ότι αποκαθιστά τη νομιμότητα.
Η κ. Βασιλική Παπανδρέου δεν επέλεξε τον ασφαλέστερο τρόπο ανάκλησης από την άποψη της ενδεχομένης δημιουργίας (θεμελίωσης) αγωγίμων αξιώσεων υπέρ της Κοινοπραξίας και σε βάρος του Δημοσίου εκ της ανακληθείσας διοικητικής πράξης. Αυτό, άλλωστε, κατέθεσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής μας και υπέδειξε με το από 28-2-1996σημείωμά του προς την Υπουργό Ανάπτυξης κ. Βασιλική Παπανδρέου ο δικηγόρος κ. Αντώνης Βγόντζας, τέως διευθυντής του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (Ανδρέα Παπανδρέου), επί σχετικού ερωτήματος, που είχε θέσει σ' αυτόν η ίδια ως άνω Υπουργός Ανάπτυξης.
Αλλωστε, σοβαρές υπόνοιες και ερωτηματικά προς την ανωτέρω κατεύθυνση, που χρήζουν δικαστικής διερεύνησης, δημιουργεί η διόρθωση - τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ. 588/21-5-1996 απόφασης της Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 391, τεύχος Β'της 27-5-1996), με την απάλειψη από την αρχική απόφαση του ουσιώδους όρου που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων και τη φράση "από δική της υπαιτιότητα", δηλαδή της Κοινοπραξίας Καζίνο Αθηνών.
Δεν υπέβαλε στην Επιτροπή Καζίνο, πριν την έκδοση της από 20-12-1994 απόφασης της Επιτροπής αυτής, εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 1850/86 κ.λπ. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη μεθόδευση στο μεταγενέστερο της γνωμοδότησης του κ. Α. Βγόντζα ερώτημα, που υποβλήθηκε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που έχει επί λέξει ως εξής:
"Ποιες είναι οι δυνατότητες ανάκλησης της υπ' αριθμ. 37/31-1-1995απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με την οποία παραχωρήθηκε άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης Καζίνο στο Φλοίσβο", χωρίς να ερωτάται το Ν.Σ.Κ. ευθέως για τη νομιμότητα ή μη της ανωτέρω απόφασης (37/1995), ενισχύουν τις υπόνοιες και τα ερωτηματικά για τέλεση αξιοποίνων πράξεων, που στόχευαν, ενδεχομένως, στην ωφέλεια κάποιου και σε βλάβη των συμφερόντων του Δημοσίου.
Απορίας άξιον είναι, επίσης, ότι στην ομόφωνη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. (συνεδρίαση της 29-3-1996), στην οποία συμμετείχε και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παπαδόπουλος, συντάχθηκε με την άποψη των υπόλοιπων μελών του Ν.Σ.Κ., καίτοι προηγουμένως, με το από 20-3-1995 ενημερωτικό σημείωμά του προς τον Υπουργό Τουρισμού, εμμέσως πλην σαφώς, εδέχετο την νομιμότητα της άνω επίδικης 37/1995 απόφασης, αρκούμενος μόνο σε επί μέρους παρατηρήσεις. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι, πρέπει να διερευνηθεί δικαστικώς από Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής η ενδεχόμενη διάπραξη από την Υπουργό κ. Βασιλική Παπανδρέου των αδικημάτων των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ. 802/1971 και των άρθρων 259 και 256 του Π.Κ.